TarihçeOkulumuz, 1888 yılında yanan eski adliye binasında (bugünkü valilik binasının bulunduğu bölgede 120 öğrenci ile birlikte 5 yıllık mekteb-i idadi (ilkokul) olarak eğitim-öğretime başlamıştır. İlk müdür Tarih Coğrafya öğretmeni Abdurrahman Bey’dir. Okulumuz, 1890 yılında 7 yıllık idadi olmuştur.İkinci meşrutiyetten sonra 1910 tarihinde dönemin Milli Eğitim bakanı Emrullah Efendi zamanında sultani (lise) olmuştur.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş ise de Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim - öğretim hizmeti sunmuştur. Bu süre içinde Halit Ziya UŞAKLIGİL, Ahmet HAŞİM, Mahmut ESAT, Selim SIRRI, Mustafa RAHMİ, eski başbakanlardan Şükrü SARAÇOĞLU ve daha bir çok değerli şahsiyetler okulumuzda öğretmen olarak görev yapmıştır.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1922-1923 eğitim-öğretim yılında okulumuz lise olmuştur. İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi adlarını alan okulumuz 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır.Atatürk’ün lisemizi ziyareti Adını aldığımız büyük Atatürk 1932 yılında bizzat okulumuzu ziyaret etmiştir.

Lise olduktan sonra ilk müdür mezunlarımızdan Rıdvan Nafiz Bey’dir.Daha sonra 2007 yılına kadar bu görevi İrfan URHAN yürütmüş ve şu anda görevde bulunan müdürümüz Hasan Basri KARAOĞLU'dur.1993-94 Eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise olan okulumuz, l997-98 eğitim-öğretim yılında da Anadolu Lisesi olmuştur.

Okulumuz, İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak semtinde, Lozan Meydanı üzerinde bulunmaktadır.

İzmir’in her yerinden en kolay ulaşılabilir bir noktada bulunmaktadır. Kara, deniz yolu ve metro ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Okulumuzun öğrencilerine servis hizmeti bulunmamaktadır.
Okul Müdürü Hasan Basri Karaoğlu

1964 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra aynı yıl İzmir Buca Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 1989-1999 tarihleri arasında Buca Lisesi’nde müdür yardımcılığı yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu müdürlük sınavı sonucu 2004 tarihinde Buca Gazi İlköğretim Okulu’na müdür olarak atandı. Ocak 2007 de Namık Kemal Lisesi Müdürlüğüne getirildi. Daha önce görev yaptığı okullarda Organ Bağışı, Haydi Kızlar Okula, Okuma-yazma kursları, Demokrasi eğitimi ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ateş Böceği gibi eğitimin diğer boyutları ile ilgili çalışmalarda bulundu. Okul Müdürümüz İrfan URHAN’ın emekliye ayrılmasından sonra Ağustos 2007 tarihinden itibaren okulumuz müdürü olarak görev yapmaya başladı.


Misyonumuz ve Vizyonumuz

Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda, İzmirAtatürk Lisesinin gelenek ve kültürüne sahip, Atasının gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşma hedefini benimsemiş,soran,sorgulayan, kendine güvenen ve fikirlerini ifade edebilen, bilgiye ulaşabilen ve günlük hayatında kullanabilen, yükseköğretimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir.

Ortaöğretimin amaçlarına ulaştıracak,yabancı dil bilen ve bilgisayar kullanabilen,sanat ve sporun her dalında etkin,Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeye yönelik,yüksek öğretime hazırlayan eğitim-öğretim yapmak.


Okulun Hedefleri

Tüm sınıfların projeksiyon makinesi ve akıllı tahta aparatları ile donatılıp derslerin interaktif ortamda işlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla her zümreye iki dizüstü bilgisayar temini hedeflenmektedir.

Okuldaki tüm binaların kablosuz internet bağlantısına sahip olmasına çalışılmaktadır.

Laboratuarların günün teknolojisine uygun araç ve gereçler ile donatılması hedeflenmektedir.

Bütün dersliklerin araç – gereç donanımı sağlandıktan sonra sınıf sisteminden derslik sistemine geçilmesi planlanmaktadır.

Okuldaki tüm binaların günün şartlarına göre yenilenmesi çalışılmaktadır.

Okul müdürlerinin kullanmış olduğu atıl durumda bulunan lojman restore edilip ‘İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Müzesi’ haline dönüştürülecektir.

Okulun arka bahçesi modernize edilip içersinde küçük bir amfi-tiyatro yer alacak ve öğrencilerin öğle tatillerini geçirebilecekleri güzel bir alana dönüştürülecektir.


Okulumuzda Eğitim-Öğretim

İzmir Atatürk Lisesi karma, gündüzlü, tekli eğitim öğretim yapan bir Anadolu Lisesi’dir.Erkek öğrenciler için yatılılık olanağı bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan özel izinle okul adında ‘Anadolu’ kelimesi kullanılmamaktadır.
Okulumuzda eğitim – öğretim sabah 8’de başlar, öğleden sonra haftanın üç günü 14.50’de, diğer iki günü 15.45’te sona ermektedir. Rıdvan Nafiz binasında yer alan öğrenciler 11.30– 12.15, Merkez Bina ve Abdurrahman Bey Binası’nda yer alanöğrenciler de 12.25 – 13.10 saatleri arasında öğle Tatili yapmaktadır.


Öğrenci ve Personel Mevcudu

Okulumuzda 52 derslikte 1520 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Okulumuzda 98 kadrolu öğretmen görev yapmaktadır.

Bir müdür başyardımcısı, 4 müdür yardımcısı olmak üzere 5 idareci görev yapmaktadır. Ayrıca 3 kadrolu 1 sözleşmeli olmak üzere 4 memur, 20 yardımcı hizmetlerde çalışan personel bulunmaktadır.


Okulumuzda 52 derslik bulunmaktadır. Dersliklerin bir bölümü teknolojik donanıma sahiptir.

Okulumuzda 2 fizik, bir kimya, bir biyoloji olmak üzere 4 fen bilimleri laboratuarı
ayrıca birde bilgisayar laboratuarı olmak üzere 5 laboratuar bulunmaktadır.

Resim derslerinin yapıldığı büyük bir resim atölyesimiz bulunmaktadır.

Kütüphanemizde toplam 16265 tane kitap bulunmaktadır. Kütüphanemizde süreli yayın yer almamaktadır.

Okulumuzda TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'na ve proje yarışmalarına katılacak olan takımların danışman öğretmen ile çalışma yaptıkları 2 bilim odası yer almaktadır.

Okulumuzda 300 kişi kapasiteli bir konferans ve gösteri salonu bulunmaktadır.

Mezunlar:

Başbakanlar:
Şükrü Saraçoğlu, Şemsettin Günaltay


Milli Eğitim Bakanları:
Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Metin Bostancıoğlu


Maliye Bakanı:
Sümer Oral


Yazarlar:
Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Mehmet Emin Yurdakul, Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Genel Kurmay Başkanları:
Kazım Orbay, İlhami Sancar


Şairler:
Necati Cumalı, Salah Birsel


Müzisyenler:
Ahmet Adnan Saygun, Ali Kocatepe


Kamu Yöneticileri:
Dr. Behçet Uz (İzmir Belediye Başkanı), Hayri Kozakçıoğlu (Vali)


Heykeltraş:
Şadi Çalık

Ana Bina


Halı Saha


Okul Bahçesi
Sınıftan Bir Görüntü


Öğretmenler Odası


Spor Salonu


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4495
favori
like
share