İnanmayan Kuranı anlayamaz

Sual: Allahın yolu ile Peygamberin yolu birbirinden ayrı değil midir?
CEVAP
Allahın yolu ile Peygamber efendimizin yolu birbirinden ayrı değildir. Yalnız Kuran diyerek ayırmaya çalışanların kâfir olduklarını Kuran-ı kerim bildiriyor:

(Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.) [Nisa 150,151]

(Allaha ve Resulüne uyun [uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez.) [A. İmran 32]

(Ey inkârcılar [Resulümün bildirdiklerini] yalanladığınız için, yakanızı azap bırakmaz.) [Furkan 77]

Kur'anda (Meyte ve kan size haram kılındı) buyuruluyor. (Maide 3)
Meyte, boğazlanmadan öldürülen yani leş olan hayvandır. Yalnız Kuran diyenler, bu âyete bakarak (balık ve dalak yemeye haramdır, çünkü Kuranda öyle yazıyor) derler. Halbuki yalnız Kuran diyenler ve diğer inanmayanlar Kuranı anlamaz.
İşte iki âyet meali:
(De ki: O Kuran, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanların ise, kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak mesafeden bağırılıyor da Kuranın ne söylediğini anlamıyorlar.) [Fussilet 44]

(Okuduğun Kuranı dinleyen kâfirlerin, anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne kat kat perde, kulaklarına da ağırlık koyduk.) [Enam 25]

Balık boğazlanmadan [kesilmeden] ölürse meyte olur, yalnız Kuran diyenlere göre yenmemesi gerekir. Ama Allahü teâlâ, (Bu Kitabı, insanların ihtilafa düştükleri şeyi açıklayasın diye sana indirdik) buyuruyor. (Nahl 64) Müslümanlara da, (Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü öğrenmek için Kur'an ve sünnete bakın!) buyuruyor. (Nisa 59) Balık yenir mi diye Kur'ana bakınca yalnız Kuran diyenler yenmeyeceğini anlar. Dalak kandır. Âyete bakınca buna da haram derler. Fakat sünnete bakılınca balık ve dalak helaldir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Size iki meyte ve iki kan helal kılındı, iki meyteden biri balık, iki kandan biri de dalaktır.) [İbni Mace]

Eğer Resulullah efendimiz Meyteyi açıklamasaydı, müslüman balık yiyemezdi. Namazın nasıl kılınacağını, zekatın nasıl verileceğini, hangi mallardan ne kadar verileceğini âyetlerden çıkarmak imkansızdır. Resulullah efendimiz, (Kuranı insanlara açıkla) emrine uyarak açıklamıştır. Cebrail aleyhisselam, Kuranı getirdiği gibi, açıklaması olan sünneti de getirmiştir. (Darimi)
Zaten Resulullahın sözleri vahy ürünüdür. (Necm 4)

Kurana uymak gibi sünnete uymak da farzdır. Birkaç âyet meali:
(Ona uyan doğru yolu bulur.) [Araf 158]

(Resule itaat eden Allaha itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(Hayır Rabbine andolsun ki anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.) [Nisa 65]

Allahü teâlâ "Yalnız bana uyun" demiyor, çok yerde "Allaha ve Resulüne uyun" buyuruyor. (Enfal 20), Yalnız bana isyan etmeyin demiyor, (Allaha ve Resulüne isyan etmeyin) buyuruyor. (Nisa 14)

İşte âyet-i kerime mealleri:
(Allaha itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.) [Muhammed 33]

(Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.) [Nur 56]

(Allaha ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.) [Al-i İmran 132]

(Allaha itaat edin, Peygambere itaat edin, karşı gelmekten çekinin.) [Maide 92]

(Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin.) [Enfal 24]

(Allaha ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin.) [Enfal 46]

(Kim Allaha ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse, onu can yakıcı azaba uğratır.) [Feth 17]

(Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allaha itaat etseydik, Peygambere de itaat etseydik! derler.) [Ahzab 66]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Peygamberin haram kılması, Allahın haram kılması gibidir.) [Tirmizi]

(Bana uyan Cennete girer, bana isyan eden Cennete giremez.) [Buhari]

("Kurandan başka bir şeye uymayız" diyenler çıkar.) [Ebu Davud]

(Hadisi bırak, Kur'ana bak diyenler çıkar.) [Ebu Yala]

(Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim]

(Bu Kuran, hoşlanmayana zor gelir. Onu sevene ise gayet kolay gelir. Hadisimden hoşlanmayan için de hadislerim zor gelir. Sünnetime uyana ise çok kolay gelir. Hadisimi dinleyip ona uyan, mahşerde Kuranla haşrolur. Hadisime önem vermeyen ise Kuranı hor görmüş olur. Kuranı hor gören ise, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.) [Hatib]

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1164
favori
like
share