19cular

Fanatik Hıristiyanlar Peygamber efendimiz 571de doğduğu ve İstanbul 1453te alındığı için, bu sayıların toplamı olan 13 sayısını uğursuz sayarlar. Bunun için 13 numaralı odaya girmez, 13 numaralı evde oturmaz ve 13 sayılı, her şeyden kaçarlar. İslamiyeti yıkmak için çalışan Behailer de, 19 sayısını mukaddes sayarlar. 19 gün oruç tutarlar. Her Behai, 19 günde bir, 19 Behaiyi davet eder. Genel adalet evi dedikleri meclise 19 kişi seçerler. Behaullaha peygamber derler.

19 fiziksel mucize diye bir şey çıkardılar. Bu konuda Diyanet İşleri eski Başkanlarından Tayyar Altıkulaç, diyor ki: Ben, Reşat Halifenin 19la ilgili tebliğini tercüme etmekle hatalı, belki de maksatlı bir teşebbüsün yayılmasına vasıta oldum Yanılmayan yalnız Allahtır. Daha sonra ben Resulullahım, yani Allahın elçisiyim diyen Mısırlı Reşat Halife, 19a uyduramadığı için Tevbe suresinin son iki âyetini inkâr etmiştir.

Kuran-ı kerimdeki 114 sureden yalnız 3 tanesi 19 âyettir. Bir tanesi de 19un iki katı yani 38 âyettir. Diğer 110 sure, 19un katı değildir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve daha başka sayıların katı kadar âyet-i kerime vardır. Elbette bunlar maksatsız değildir. Fakat her yazıda, her kitapta 19 veya 19un katı olabilir. Buna herhangi bir mana vermek yanlıştır. Mesela Edip Yüksel, Reşat Halifenin on dokuzculuk bâtıl dinine girince, Sadreddin hoca, (Oğlum Edip mürted oldu) demişti. Bunun harfleri de 19dur. (Reşat Halife kâfirdir), (19culuk dini bâtıldır), (On dokuzcular haindir), (Ve 19cu süper cahildir) ifadelerinde de 19 harf vardır.

Hıristiyanlar, Behailer ve on dokuzcular rakama önem veriyorlar. Bunların hepsi hurafedir. On dokuzculardan, çeşitli sualler geliyor. Birkaç tanesini de burada bildirelim.

19cu soruyor:
19 sayısı asal sayıdır. Hiçbir rakama bölünemez, Allahın birliği de bölünemez.
CEVAP
1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 rakamları asal değil mi? Bunlar hangi rakama bölünebilir ki?

Başka bir soruya geçip diyor ki:
74. surenin 30. âyetini gözardı edemezsiniz.
CEVAP
Müddessir suresinin 30. âyetinde, mealen (Cehennemde 19 melek vardır) buyuruluyor. Beydavi tefsirinde diyor ki: Ebu Cehil bu âyeti işiterek kavmi arasında maskaralığa kalkmıştı. Kâfirlerden güçlü kuvvetli bir adam olan Ebu Esved bin Üseyyid bin Kilde Ben o meleklerin 17sine yeterim. Siz de ikisinin hesabını görün demişti. Bunun üzerine sonraki âyetler nazil olmuştur.
(Cehennemin görevlilerini yalnız meleklerden kıldık. Meleklerin sayısını [19 olarak] bildirmekle de, inkârcılar için bir fitne [imtihan] yaptık. Böylece inananların imanlarının artmasını sağladık. İnkârcılar Allah bu misalle ne demek istiyor ki derler. İşte Allah, böylece, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir.) [Müddessir 31]

Kuran-ı kerim Resulullahın en büyük mucizesidir. Bir mucize olarak 19cuların çıkacağı, onların inkârcı
olacakları bu âyetle mi bildiriliyor acaba? 19cu, bu âyetten de umduğunu bulamayınca diyor ki:
83. surenin 9. âyetinde (Bu rakamlanmış kitap) ifadesini nasıl görmezden gelirsiniz?
CEVAP
Bektaşi gibi cümlenin yarısını alıyorsun. Bektaşi (Namaza yaklaşmayın, sarhoş iken) âyetinin ilk cümlesini aldığı gibi, sen de ifadenin yarısını almamışsın. Mutaffifin suresi 9. âyeti (Kitabun merkum=O yazılmış bir kitaptır) mealindedir. İfadenin tamamı ise şöyledir: (Siccin nedir, bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.) [Tatfif 8, 9] Tefsirlerde siccin denilen şeyin kâfirlerin amellerinin yazıldığı kitap olarak bildirilmektedir. Bu siccinin tarifidir, Kuran-ı kerim için söylenmiyor.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 674
favori
like
share
KONAMI Tarih: 10.12.2008 16:53
Selamınaleyküm...
Kardeşim konuyu güzel anlatmışınız ama konu başlığında bir yanlışlık olmalı konu 19 cularla alakalı ama siccin farklı bir konudur.

Siccin :Amel defteri demektir.

KONAMI