Müşriklerle işbirliği

Sual: Bazıları, (Dünyadaki dinsizliği, şirki yok etmek için, Hıristiyanlarla el ele, omuz omuza vermenin şart olduğunu üstadımız söylüyor) diyorlar. Kitapsız kâfirleri, kitaplı kâfir yapmak için çalışmak, Hıristiyanlığa hizmet olmuyor mu?
CEVAP
Bugün dünyada, şirk ehli yani müşrik olmayan Hıristiyan yok gibidir. Müşrik olmasalar, Ehl-i kitab olsalar bile, yine hepsi kâfirdir. Bu kitaplı kâfirlere hizmet etmek dinimize düşmanlık olur. Dinsiz Türkleri Hıristiyan yani Ehl-i kitap yapınca elimize ne geçecektir? Ehl-i kitabın kendisi cehennemliktir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Elbette, ehl-i kitap olsun, müşrik olsun, bütün kâfirler Cehennem ateşindedir. Orada ebedi kalırlar. Onlar yaratılmışların en kötüsü, en şerlileridir.) [Beyyine 6]

Görüldüğü gibi yaratılmışların en kötüsü olan Ehl-i kitapla omuz omuza verip, diğer şerli olan müşrikleri, Ehl-i kitap yapmak ne büyük gaflettir! Dinsizin Müslüman olma ihtimali vardır; ama Hıristiyan olunca bu ihtimal çok zayıflar. Üstelik bugün omuz omuza verilmesi istenen Hıristiyanların büyük ekseriyeti müşriktir. Hıristiyanlar, üç ilaha inanıp, (İsada ilahlık sıfatları var. Babası gibi, her dilediğini yaratır. Ebedi, ezeli olarak diridir) diyorlar. Bunun için, böyle bilenleri müşriktir. Böyle inanmaya şirk, böyle inanana da müşrik denir.

Din kitaplarında bildiriliyor ki:
Bir Müslüman, müşrik olan bir kızla evlenemez, müşriklerin kestikleri hayvan leş olur, yenmez. Müşrik bir kadınla evlenen Müslüman kâfir olur. (Eşbah, Hadika)

Âyet-i kerimede bildirildiği gibi, insanların en kötüsü olan müşriklerle, Ehl-i kitapla işbirliği içinde olmak büyük gaflettir, hatta İslamiyete hıyanettir. Bu gafletten uyanmalı, hıyaneti bırakmalıdır!

Müminin dostu kimdir?
Sual: Bir arkadaş, (Dinsizliğe karşı imanda ittifakımız olan Hıristiyanlar, bizim dostumuzdur) dedi. Gayrimüslimlerden dost olur mu?
CEVAP
Müminlerin dostlarının kimler olduğunu, Allahü teâlâ şöyle bildiriyor:
(Sizin dostunuz ancak, Allah ve Resulüyle, namazlarını kılan, zekâtlarını veren ve Allahın emirlerine boyun eğen müminlerdir.) [Maide 55]

Hıristiyanlar, başta Allahın Resulü Muhammed aleyhisselama inanmazlar, diğer emirlerine de zaten riayet etmezler. Riayet etseler bile Amentüdeki altı esasa inanmadıkça hiç kıymeti yoktur. Böyle oldukları için Allahü teâlâ onlar için şöyle buyuruyor:

(Ey iman edenler, Yahudileri de, Hıristiyanları da dost edinmeyin! Onlar, [İslama olan düşmanlıklarında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de, onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51]

(Kâfirleri dost edinen, Allahın dostluğunu bırakmış olur.) [Âl-i İmran 28]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 365
favori
like
share