Madde Ve Hacim - Madde Hacim İle Nasıl Ölçülür - Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi Konusu - Maddenin Hacim İle Ölçülmesi Konu Anlatım

Madde ve Özellikleri

MADDELERİN HACMİ

Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Maddenin evrende kapladığı yer büyükse hacmi büyük, küçükse hacmi küçüktür.
a. Katı ve Sıvı Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Katı maddelerin kendilerine özgü şekilleri vardır. Katı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi, katının geometrik biçimli cisim olmasına veya düzgün olmayan cisim olmasına göre farklılık gösterir.

1. Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Geometrik biçimli cisimler; en, boy, yükseklik olmak üzere üç boyuta sahiptir. Bu cisimlerin boyutları cetvel ile ölçülür. Her geometrik cismin hacim formülü vardır. Boyutlar, formülde yerine konulursa hacim hesaplanmış olur. Geometrik biçimli cisimler, küp, dikdörtgenler prizması, silindir, küre gibi cisimlerdir. >>> Geometrik Biçimli Bazı Cisimler <<<
SI Birim Sisteminde Hacim Birimi, As ve Üst Katları
SI* dünyada 200'e yakın ülkede kullanıaln bir sistemdir. SI'de hacim birimi

Birimlerin birbirine dönüşümleri Metre KüpGünlük hayatta, özellikle sıvıların hacminin ölçümünde, hacim birimi olarak litre kullanılır. Litre L harfi ile gösterilir.
1 litre, 1 desimetre küpe eşittir.
Litrenin askatları; desilitre (dL), santilitre (cL) ve mililitre (mL) dir. Üstkatları ise; hektalitre (hL), dekalitre (daL) ve kilolitre (kL) dir. Litre cinsinden hacim birimleri onar onar küçülür ve büyür.


2. Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Katıların şekli düzgün değilse sıvılardan yararlanarak hacmini bulabiliriz. Ancak hacmini ölçmek istediğimiz katı maddenin, içine atacağımız sıvıda çözünmemesi gerekir.3. Sıvıların Hacimlerinin Ölçülmesi
Sıvıların belli bir şekli yoktur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Bunun için hacmini ölçmek istediğimiz sıvıyı dereceli silindir içine koyarak hacmini ölçebiliriz.
Su ve sıvı yağ gibi sıvılar birbirlerine karışmadıkları için dereceli silindirle ölçüm yaparken herhangi bir hacim kaybı olmaz. Ancak, su ve etil alkol gibi birbirleri içinde çözünen sıvılarda hacim ölçümü için dereceli silindir kullanmak doğru değildir.

Deney 4: Karışmayan Sıvıların Hacminin Ölçülmesi >>>
Deney 5: Birbiri İçinde Çözünen Sıvıların Hacminin Ölçülmesi >>>
Deney 6: Suda Çözünen Bir Katı İle Su Karışımının Hacminin Ölçülmesi >>>

b. Gazların Hacimlerinin Ölçülmesi
Gazların hacmi vardır, fakat belirli bir hacmi yoktur. Gaz tanecikleri her doğrultuda yayıldıkları için, gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşit olur. Gazların hacmi sıcaklık, basınç vb. ortam koşullarına göre değişir.

Deney 7: Bir Tepkimede Çıkan Gazın Hacminin Ölçülmesi >>>
Deney 8: Lastik Balondaki Havanın Hacminin Ölçülmesi >>>

c. Madde Miktarlarının Karşılaştırılmasında Hacmin Güvenirliği
Cisimlerin içinde herhangi bir boşluk yoksa, cisimler sıvıda çözünmüyorsa, madde miktarının karşılaştırılmasında hacim kullanılabilir. İçinde boşluk bulunduran cisimler için hacim, madde miktarının karşılaştırılmasında güvenilir değildir. Farklı iki kaptaki aynı cins sıvıların, hacimleri ölçülerek madde miktarları karşılaştırılabilir. Hacmi büyük olanın madde miktarı da fazladır. Birbiri içinde çözünen sıvılarda ve sıvı - katı karışımı çözeltilerde hacim ölçümleri madde miktarının karşılaştırılmasında güvenilir değilidir. Madde miktarının karşılaştırılmasında hacim ölçüsü gazlar içinde çok güvenilir değildir. Madde miktarının karşılaştırılmasında hacim tam ve güvenilir bir yol değildir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 16748
favori
like
share
elifelif23 Tarih: 04.01.2011 17:58
deney 8 ile ilgili bilgi istiyorum çok acil
ayşenur06 Tarih: 14.01.2010 16:57
YHA BEN DENEY 5 İLE İLGİLİ BİLGİ İSTİORUM AMA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ACİL!!!...
efeefe14 Tarih: 24.04.2009 08:50
EVET