deksamet 0,05 mg 100 ml şurup
deksamet 8 mg 2 ml 1 ampul

Kortikosteroid.

Dozaj

Yetişkinde oral 0.75-9mg/gün birkaç doza bölünerek, enjektabl 4-20mg.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
sistemik formlar canlı aşı uygulanması, gebelik, akut enfeksiyon ve Her peszoster’de, kulağa uygulanan formlar kulağın fungal enfeksiyonları, kulak zarı perfore olan hastalar, göze uygulanan formlar gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü, glokomanemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlarında, tüm formlar için aşırı duyarlık.

deksan 100 ml şurup
Formülü:
Her 5 ml
(kutu içindeki ölçek dolusu);
Dekstrometorfan hidrobromür 15 mg
Klorfeniramin maleat 2 mg
psödoefedrin hidroklorür 20 mg
Parasetamol 120 mg
Diğerleri: Sodyum siklamat, Etil alkol, Metil paraben, Propil paraben, F.D. and C Red No: 3, Kiraz esansı
ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
DEKSAN Şurup’un etkin maddelerinden olan Dekstrometorfan hidrobromür bir öksürük kesicidir. Klorfeniramin maleat’ın antihistaminik, Psödoefedrin hidroklorür’ün dekonjestan ve Parasetamol’ün analjezik ve antipiretik tesirleri nedeniyle DEKSAN Şurup, soğuk algınlıklarında görülen konjestif semptomların tedavisinde kullanılır.

Endikasyonları:

DEKSAN Şurup, soğuk algınlıklarında görülen öksürük, ateş ve konjestif semptomların tedavisinde kullanılır.

Uyarı / Önlemler:
Şurup içeriğindeki Klorfeniramin maleat, diğer antihistaminikler gibi yüksek dozlarda kullanıldığında, refleks azalması, dikkati toplayamama ve uyuklamaya eğilim yapabilir. Bu nedenle vasıta kullananların, tehlikeli makinalarla ve yüksek yerde çalışanların şurubu kullanmaları sakıncalıdır.
DEKSAN Şurup psödoefedrin içerdiğinden, glokomlu, hipertiroidli, diabetli, hipertansiyonlularda ve ciddi kalp rahatsızlığı bulunanlarda dikkatli olarak ve yüksek dozlarda almaktan sakınılarak kullanılmalıdır.
Şurubun bir yaşından küçük çocuklara verilmesi tavsiye edilmez.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Yetişkinlere 4-8 saatte bir 1-2 ölçek (kutu içindeki ölçek), 24 saatte en fazla 8 ölçek.
6-12 yaşındaki çocuklara 4-8 saatte bir ½ ölçek, 24 saatte maksimum 4 ölçek.
1-6 yaşındaki çocuklara 4-8 saatte bir ¼ - ½ ölçek, 24 saatte en fazla 2 ölçek.

delix 2,5 mg 28 tablet
delix 5 mg 28 tablet
delix protect 10 mg 28 tablet

ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif.

Dozaj
Yetişkinde 2,5-10mg/gün.
Gebelik kategorisi birinci trimestrde C, iki ve üçüncü trimestrde D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık, bir ACE inhibitörü kullanırken anjiyoödem meydana gelmiş kişilerde, renal arterin hemodinamik etkili stenozu , bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde, sol ventrikül kan akımında hemodinamik olarak önemli derecede güçlük olan hastalar ( örn. aort veya mitral kapak darlığı ) ve düşük kan basıncı veya labil kan dolaşımı olan hastalarda kontrendikedir.

Etkileşim
NSAİİ’ler: ADE inhibitörleri, diüretikler, potasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretikler, heparin, lityum, oral hipoglisemik ajanlar ve insülin, efhedra, yohimbin, sarmısak ve ginseng preparatları.

Yan etkiler
baş ağrısı(%5.4), sersemlik(%2.2) ve yorgunluk ve asteni(%2.0), öksürük, hipotansiyon, artan öksürük, baş dönmesi, bulantı, kusma, postüral hipotansiyon, senkop, baş dönmesi ve diyare

deloday 0,5 mg/mg 150 ml şurup

deloday 5 mg 20 film tablet

Antihistaminik.

Dozaj
Erişkin ve 12 yaş üzerinde günde 1 tablet, 6 - 11 yaş günde bir kere bir ölçek (2.5 mg/5 mL), 2 - 5 yaş günde bir kere yarım ölçek (1.25 mg/2.5 mL).

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık.

deltacortril 5 mg 20 tablet

FORMÜLÜ
DELTACORTRIL Tablet 5 mg. prednisolon içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Glukokortikoid’ler, hem tabii olarak oluşan hem sentetik adrenokortikal steroidlerdir ve
gastro-intestinal yoldan kolayca absorbe olurlar.
Prednisolon müstahzarı olan DELTACORTRIL, kortizon ve hidrokortizon gibi anti-
enflamatuar, hormonal ve metabolik etkileri bulunan güçlü bir glukokortikoid steroid’idir.
Ayrıca tuz tutucu özellikleri de olan doğal oluşan glukokortikoidler (hidrokortizon ve
kortizon), adrenokortikal yetmezlik durumlarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılırlar.
Bunların sentetik analogları başlıca, birçok organ sistemlerindeki hastalıklarda güçlü anti-
inflamatuar etkileri için kullanılırlar.
Glukokortikoidler çok kapsamlı ve çeşitli metabolik etkiler yaparlar. Ayrıca çeşitli uyarılara
karşı vücudun immün reaksiyonlarını değiştirirler.

KONTRENDIKASYONLARI
Prednisolon sistemik mantar enfeksiyonu bulunan hastalarda kontrendikedir.
Tablet formülünde yer alan maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığı olanlarda
kontrendikedir.

demax 10 mg 100 film tablet

demax 10mg/g 100 g oral damla

demax 10mg/g 50 g oral damla

Kısıtlamalar

Ek2/C Ayakta tedavide sağlık raporu (uzman hekim raporu/ sağlık kurulu raporu) ile verilebilecek ilaçlar (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir).

[COLOR="RED"]deminofen 150mg/5 ml 150 ml süspansiyon

deminofen 325 mg 10 supozituar

deminofen 500 mg 20 tablet.

Kısıtlamalarİntravenöz formları;

Ek/2b Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar.

Analjezik, antipiretik.

Dozaj
Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.
Günlük maximum doz 4 gr.
Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.)

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B .
Anne sütüne geçer.

Kontrendikayonlar
parasetamol allerjisi.

Etkileşim
Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.

demizolam 5 mg 5 ampul

demizolam 15 mg 5 ampul

Kısıtlamalar
Yeşil reçete.
Ek/2b Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir).

denol 60 tablet


Mide ve duodenum ülserleri, gastrit ve mide mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde.
Aç karna ve yatmadan önce olmak üzere günde 4 tablet.4-8 hafta.Sonra 8 hafta bizmut bileşiği kullanılmamalı.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
böbrek yetmezliği, gebe ve çocuklarda kullanılmaz.

Etkileşim
diğer bizmut bileşikleri, alkol, tetrasiklin.

Yan etkiler
siyah gaita, dilde esmerleşme, bulantı, kusma.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ:

Her tablette 300 mg Kolloidal bizmut subsitrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLLİKLERİ:

De-Nol tabletin yutulmasından sonra midede gastrik asidin etkisiyle bizmut içeren bir çökeltinin oluştuğu gösterilmiştir. Bu çökelti özellikle ülser bölgesinin üzerine sıkıca bağlanmaktadır. Mide ve duodenum ülseri olan hastaların tedavisinde De-Nol’ün yüksek orandaki iyileştirici etkinliği klinik araştırmalarla kanıtlanmıştır. De-nol’ün antibakteriyel etkisi, mide mukozasındaki enfeksiyonların iyileşmesini sağlar.

ENDİKASYONLARI:

Mide ve duodenum ülserleri, gastrit ve mide mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Ağır böbrek yetmezliği. Gebelikte ve Çocuklarda Kullanım: Gebelikte, süt veren annelerde ve çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

UYARILAR/ÖNLEMLER:

De-Nol alımından yarım saat önce ve yarım saat sonra antasit ilaçlar ve süt alınmamalıdır. Çünkü ülser üzerindeki koruyucu tabakanın oluşumu için gastrik asit gereklidir. Tedavi sırasında alkol alınmamalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Bizmut sülfit oluşumu nedeniyle dışkı siyah renkte olabilir. Dilde esmerleşme, bulantı ve kusma görülebilir. Bu yan etkiler, tehlikeli değildir ve tedavinin bitiminden sonra kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:

Tedavi sırasında diğer bizmutlu bileşiklerin kullanımı ya da alkol alınması tavsiye edilmez. Birlikte kullanıldığında tetrasiklinlerin etkisini inhibe eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Aç karnına günde iki defa 2 tablet sabah kahvaltısından yarım saat önce ve 2 tablet akşam yemeğinden yarım saat önce veya aç karnına günde 4 kez birer tablet alınmalıdır. Bu durumda, tabletler 3 ana öğünden yarım saat önce veya yarım saat sonra ve yatmadan önce alınmalıdır. Tabletler su ile yutulmalıdır. Tedavi 4-8 hafta sürer. Bu süreden sonra, 8 hafta boyunca De-Nol ya da diğer bizmut bileşikleri kullanılmamalıdır. Daha sonra eğer gerekirse 4-8 haftalık ikinci bir tedavi uygulanabilir. Hasta belirli bir öğünde yemek yemese bile De-Nol tableti almalıdır. Ağrılar azalsa dahi, doktorun önerdiği miktar ve süre değiştirilmemelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER:

Doktor tarafından belirlenir. Doz aşımı halinde spesifik bir antidotu yoktur. Bu durumda destekleyici tedavi uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

De-Nol oda ısısında, kuru bir yerde saklanmalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

dentamax 1 gr 16 tablet
dentamax 125 mg 80 ml süspansiyon

dentamax 125 mg 80 ml süspansiyon

dentamax 500 mg 16 tabletHücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinik asit.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALT yükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranöz kolit.

dentiflour 400 tablet

İçme suyunda bulunan flor düzeyinin 0.6ppm den düşük olduğu bölgelerde 6ay-3 yaş arasında 0.25mg, 3-6 yaş arası 0.25-0.50mg, 6-12 yaş arası 0.50-1mg flor.

Etkileşim
süt ve ürünleri, antiasitler.

Yan etkiler
eritem, ürtiker.

depakin 200 mg 40 enterik kapli tablet
depakin 200 mg 40 ml oral solusyon
depakin 500 mg 40 enterik kapli tablet
depakin chrono 500 mg 30 uzun etkili film tablet
depakine 7,5 gr/150 ml şurup


depo provera 150 mg 1 flakon

Kısıtlamalar
Kanser ilaçları verilme ilkeleri
a) Ayaktan kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir. ((c) bendinin birinci fıkrasında bulunan ilaçlar için uzman hekim raporu, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen ilaçlar için ise sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.)
Kanser tedavisinde kullanılacak hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak 3 aylık dozlarda verilebilir.
b) Sağlık Bakanlığı tarafından, endikasyon dışı kemoterapi kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya çocuk onkolojisi (hematolojik maligniteler için tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisi) uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır.
c) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların bedellerinin ödemesinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
1) Tedavi protokolünü gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarak kullanılan ilaçlar: Adriamisin, asparaginaz, bleomisin, busulfan, dakarbazin, daktinomisin, daunorubisin, epirubisin, estramustin, etoposid, fluorourasil, folinik asit, ifosfamid, hidroksiüre, karboplatin, karmustin, klorambusil, lomustin, metotreksat, melfalan, merkaptourin, mesna, mitoksantron, mitomisin, prokarbazin, siklofosfamid, sisplatin, sitozin arabinosid, streptozosin, tamoksifen, tioguanin, tiotepa, vinblastin, vinkristin.
Bu ilaçların endikasyon dışı kullanımı için Sağlık Bakanlığı izni aranmaz.
2) Üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ilaçlar: Amifostin, anagrelid, anastrazol, bikalutamid, buserelin, dosetaksel,eksemestan, filgrastim, fludarabin, flutamid, fotemustin, FUDR, gemsitabin, goserelin, idarubisin, interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, kladribin, klodronat, lenograstim, letrozol, lipozomal doksorubisin, löprolid asetat, medroksiprogesteron asetat, paklitaksel, pamidronat, pemetreksed, pentostatin, raltidreksed, oksaliplatin, siproteron asetat, tegafur-urasil, topotekan, tretinoin, triptorelin asetat, vinorelbin, (vinorelbin tartaratın oral formları kür protokolünde belirtilmesi ve tedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla tedavinin 8 inci günü oral formları maksimum 120 mg/21 gün dozda kullanılır.) zolendronik asit.İbandronik Asit.
3) Tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisi uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı eğitim ve araştırma hastanelerinde ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ilaçlar; Alemtuzumab, bevasizumab, bortezomib, darbepoetin, eritropoietin alfa-beta, erlotinib, fulvestrant, gefinitib, ibritumomab tiuksetan, interleukin-2, imatinib, imiquimod, okreotid, rituksimab, setuksimab, talidomid, temozolomid, trastuzumab.
Alemtuzumab: Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan yada fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla, sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda raporda belirtilmesi koşuluyla tedavinin on iki haftaya kadar uzatılabilmesi, cevap alınamaması durumunda ise tedavinin sekiz haftayla sınırlandırılması, bu rapora istinaden hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
Fulvestrant: Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden (anastrozol, tamoksifen) sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, hazırlanan raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.
Kanser tedavisindeki ilaç kullanım raporlarında tedavi protokolü ve teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz) evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler bulunmalıdır.
Rituksimab: Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP (siklofosfomid, vinkristin, prednisolon) tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar kullanımı halinde geri ödenir. Bu iki durumda rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen vakalarda ilave olarak 4 doz daha kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri ödenir.
İbritumomab tiuksetan: terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir.
Imatinib: Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir.
Oktreotid ve lanreotid: akromegali tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerince reçete edilir.
Temozolomid: Radyoterapi ile birlikte ve/veya sonrası kullanımında radyasyon onkolojisi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilir.
4) Yukarıda isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen kemoterapi ilaçlarının ödemesinde bu bendin 3. fıkra hükümleri uygulanır.
5) Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.

depomedrol 40 mg 1 flakon

FORMÜLÜ: Her ml’de40 mg metilprednizolon asetat içerir.
ENDİKASYONLARI: Romatoid artrit, osteoartrit, bursit, tendinit, tenosinovit, epikondilit ve tendon üzerindeki gangliyonların enflamasyonunda;lokalize nörodermit, hipertrofik lichen planus, nummüler ekzema, necrobiosis lipoidica diabeticorum, alopecia areata, diskoid lupus erythematosus ve böcek ısırıkları gibi deri hastalıkları, ülseratif kolit, adrenogenital sendrom ve astımda kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI: Lokal enjeksiyonlar, akut enfeksiyonlarda; sistemik tedavi, iyileşmemiş tüberküloz, peptik ülser, akut psikoz, Cushing sendromu, herpes simpleks keratiti, canlı virüs aşılarının uygulanmasında ve su çiçeği hastalarında kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER: Eklem içi enjeksiyonlardan sonra ağrının artması, eklem hareketinin azalması, ateş ve halsizlik, artritin septik hale geldiğini gösterir. Uygun antibiyotik tedavisine geçilmelidir. Aktif tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporoz, kronik psikotik reaksiyonlar, tromboflebite eğilim, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Fibroplazi üzerindeki inhibitör etkisi nedeniyle enfeksiyonu yapan bakterilerin yayılmasına yolaçabilir. Bu nedenle bütün hastalar enfeksiyon açısından izlenmelidir.İntravenöz veya intratekal kullanılmamalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Tıbbi bir gerakçe olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidler plasentaya ve anne sütüne geçer.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları: Sodyum retansiyonu, yatkın hastalarda konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, sıvı retansiyonu, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz. Kas-iskelet sistemi: Steroid miyopatisi, kas güçsüzlüğü, osteoporoz, patolojik kırıklar, kas kitlesinde azalma, vertebralarda kompresyon kırıkları, aseptik nekroz, tendon ruptürü. Gastrointestinal: Peptik ülser ve iyileşmesinde gecikme, perforasyon, hemoraji, pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratif özofajit, bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı, diyare, kabızlık. Dermatolojik: Yara iyileşmesinde gecikme, peteşi, ekimoz, deride incelme ve hassasiyet. Metabolik: Negatif azot dengesi. Nörolojik: Kafa içi basınç artışı, psödotümör serebri, psikiyatik bozukluklar, konvülsiyonlar. Endokrin: Adet düzensizlikleri, Cushingoid görünüm, hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninin baskılanması. Latent diyabet manifest hale gelebilir, diyabetlilerde insülin, oral hipoglisemik ilaçların dozunun yükseltilmesi gerekebilir. Çocuklarda büyüme baskılanabilir .Oftalmik: Posteriyor subkapsüler katarakt, göz içi basıncında artma, ekzoftalmi. Bağışıklık sistemi: Enfeksiyonların maskelenmesi, latent enfeksiyonların aktif hale gelmesi, oportunistik enfeksiyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları, deri testlerinde reaksiyonların baskılanması. Kortikosteroidlerin parenteral uygulanmasına bağlı olarak, anafilaktik, alerjik reaksiyonlar, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon, deri, subkutan doku atrofisi, intrasinoviyal kullnanımlarda enjeksiyon sonrası alevlenmeler, Charcot benzeri artropati, steril olmayan tekniklerin kullanılması sonucu enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, steril apse, yüz, baş bölgesinde yapılan intralezyonel uygulamalara bağlı olarak nadiren körlük görülebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Metilprednizolon siklosporin fenobarbital, fenitoin, rifampin troleandomisin, ketokonazol, asetil salisilik asit ve antikoagülanlar ile etkileşebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Depo-Medrol, intramusküler, periartiküler, intraartiküler, intrabursal, intralezyonel ve tendon kılıfı içine uygulanabilir. İntratekal ve intravenöz yoldan kullanılmamalıdır.

dentamax 1 gr 16 tablet
dentamax 125 mg 80 ml süspansiyon
dentamax 250 mg 80 ml süspansiyon
dentamax 500 mg 16 tablet


Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinik asit.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALT yükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranöz kolit.

deponit nt 10 mg 10 transdermal flaster
deponit nt 10 mg 30 transdermal flaster
deponit nt 5 mg 10 transdermal flaster
deponit nt 5 mg 30 transdermal flaster

Kısıtlamalar
Parenteral formları sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (Ek/2b).


deposilin 1,2 iu 1 flakon
deposilin 2,4 iu 1 flakon

Penisilin g benzatin
Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin: 1.200.000 - 2.400.00 IU.IM.ayda 1.
10 yaş üzeri çocuklarda 1.200.000 IU.IM.ayda 1.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B (kanıtlanmış zararlı etkisi yok).
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler.
Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder.
Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), The Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, serum hastalığı reaksiyonları, kontakt dermatit, psödomembranöz kolit, bulantı, kusma, stomatit, black- hairy tongue, nötropeni, hemolitik anemi, trombositopeni, elektrolit denge bozukluğu, nöropati,nefropati,flebitis, trombuflebitis

deposilin 6,3,3 iu 1 flakon

Penisilin g benzatin + penisilin g potasyum + penisilin g prokain
Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
1-10 yaş arası çocuklarda IM.ayda 1.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B (kanıtlanmış zararlı etkisi yok).
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler.
Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder.
Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), The Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, serum hastalığı reaksiyonları, kontakt dermatit, psödomembranöz kolit, bulantı, kusma, stomatit, black- hairy tongue, nötropeni, hemolitik anemi, trombositopeni, elektrolit denge bozukluğu, nöropati,nefropati,flebitis, trombuflebitis.

depreks 20 mg 16 kapsül
depreks 20 mg 24 kapsül

Selektif serotonin gerialım inhibitörü antidepresif.

depset 20 mg 20 tablet

Selektif serotonin gerialım inhibitörü antidepresif.

ENDİKASYONLARI
Depset kapsül, depresyon, obsesif-kompülsif bozukluk, bulimia nervoza ve premenstrual disforik bozukluğun tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI
Fluoksetine ya da bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Monoamin oksidaz inhibitörleri: Fluoksetinle birlikte monoamin oksidaz inhibitörü kullananlarda ve fluoksetin tedavisi kesildikten sonra kısa bir süre içinde monoamin oksidaz inhibitörü tedavisine başlanan hastalarda ciddi, bazen ölümcül reaksiyonlar (hipertermi, rijidite, miyoklonus, hayati belirtilerde hızlı değişikliklerin olabildiği otonom instabilite, deliryum ve komaya ilerleyen aşırı ajitasyon dahil mental durum değişiklikleri gibi), bazı vakalarda nöroleptik malign sendromu andıran belirtilerin görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle, Depset bir monoamin oksidaz inhibitörüyle birlikte ya da monoamin oksidaz inhibitörü tedavisi kesildikten sonra en az 14 gün boyunca kullanılmamalıdır. Fluoksetinin ve aktif metaboliti olan norfluoksetinin eliminasyon yarılanma süresi çok uzun olduğundan, Depset tedavisi kesildikten sonra, bir monoamin oksidaz inhibitörü kullanmaya başlamadan önce en az 5 haftanın geçmesi beklenmelidir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
En sık görülen yan etkiler anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk gibi sinir sistemi yakınmaları, sersemlik, yorgunluk ya da asteni, tremor, terleme, iştahsızlık, bulantı ve diyare gibi gastrointestinal şikayetler ve baş dönmesidir. Fluoksetin ile yapılan plasebo kontrollü klinik çalışmalarda görülen yan etkiler şunlardır:

Genel: Asteni, viral enfeksiyon, bacak ağrısı, görme bozukluğu, ateş.

Sinir sistemi: Baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik, anksiyete, tremor, baş dönmesi, yorgunluk, libido azalması.

Sindirim sistemi: Bulantı, diyare, ağız kuruluğu, iştahsızlık, dispepsi, kabızlık, karın ağrısı, kusma, tat değişikliği.

Deri: Terleme, döküntü, kaşıntı.

Solunum sistemi: Üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, nazal konjesyon, soğuk algınlığı benzeri sendrom.

Ürogenital sistem: Seksüel disfonksiyon, sık idrara çıkma.

Kardiyovasküler sistem: Ateş basması.

Aplastik anemi, serebrovasküler olaylar, konfüzyon, diskinezi, ekimoz, eozinofilik pnömoni, gastrointestinal kanama, hiperprolaktinemi, hareket bozuklukları, nöroleptik malign sendroma benzer bulgular, pankreatit, pansitopeni, intihar düşüncesi, trombositopeni, trombositopenik purpura, vajinal kanama ve şiddet hareketleri gibi, fluoksetine bağlı olup olmadığı bilinmeyen advers olaylar da bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Fluoksetin, MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

Triptofan ile birlikte kullanılması, ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal bozukluğa yol açabilir.

Diazepam ile birlikte kullanıldığında, bazı hastalarda diazepamın yarılanma süresinde uzama görülebilir.

Fluoksetin ve lityum birlikte kullanıldığında, lityum düzeyinde değişiklikler görülebilir.

Diğer antidepresanlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların kararlı durum düzeylerinin iki katına yükselmesine neden olabilir.

Fluoksetin, antikoagülanlar ve digitalis gibi yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Fluoksetinin merkezi sinir sistemini aktive eden ilaçlarla birlikte kullanımı sistematik olarak araştırılmamıştır.

dequadin 30 pastil

Topikal antiseptik.

Dozaj
Günde birkaç defa.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7260
favori
like
share
eVrENSeL Tarih: 13.12.2008 23:56
Güzel Bilgi paylaşımı sağlıklı yaşama merhaba dercesine
emeğine yüregıne saglık
SU-PERISI Tarih: 13.12.2008 23:49

deksamet 0,05 mg 100 ml şurup
deksamet 8 mg 2 ml 1 ampul

Kortikosteroid.

Dozaj

Yetişkinde oral 0.75-9mg/gün birkaç doza bölünerek, enjektabl 4-20mg.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
sistemik formlar canlı aşı uygulanması, gebelik, akut enfeksiyon ve Her peszoster’de, kulağa uygulanan formlar kulağın fungal enfeksiyonları, kulak zarı perfore olan hastalar, göze uygulanan formlar gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülözü, glokomanemnezi, gözün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonlarında, tüm formlar için aşırı duyarlık.

deksan 100 ml şurup
Formülü:
Her 5 ml
(kutu içindeki ölçek dolusu);
Dekstrometorfan hidrobromür 15 mg
Klorfeniramin maleat 2 mg
psödoefedrin hidroklorür 20 mg
Parasetamol 120 mg
Diğerleri: Sodyum siklamat, Etil alkol, Metil paraben, Propil paraben, F.D. and C Red No: 3, Kiraz esansı
ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
DEKSAN Şurup’un etkin maddelerinden olan Dekstrometorfan hidrobromür bir öksürük kesicidir. Klorfeniramin maleat’ın antihistaminik, Psödoefedrin hidroklorür’ün dekonjestan ve Parasetamol’ün analjezik ve antipiretik tesirleri nedeniyle DEKSAN Şurup, soğuk algınlıklarında görülen konjestif semptomların tedavisinde kullanılır.

Endikasyonları:

DEKSAN Şurup, soğuk algınlıklarında görülen öksürük, ateş ve konjestif semptomların tedavisinde kullanılır.

Uyarı / Önlemler:
Şurup içeriğindeki Klorfeniramin maleat, diğer antihistaminikler gibi yüksek dozlarda kullanıldığında, refleks azalması, dikkati toplayamama ve uyuklamaya eğilim yapabilir. Bu nedenle vasıta kullananların, tehlikeli makinalarla ve yüksek yerde çalışanların şurubu kullanmaları sakıncalıdır.
DEKSAN Şurup psödoefedrin içerdiğinden, glokomlu, hipertiroidli, diabetli, hipertansiyonlularda ve ciddi kalp rahatsızlığı bulunanlarda dikkatli olarak ve yüksek dozlarda almaktan sakınılarak kullanılmalıdır.
Şurubun bir yaşından küçük çocuklara verilmesi tavsiye edilmez.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Yetişkinlere 4-8 saatte bir 1-2 ölçek (kutu içindeki ölçek), 24 saatte en fazla 8 ölçek.
6-12 yaşındaki çocuklara 4-8 saatte bir ½ ölçek, 24 saatte maksimum 4 ölçek.
1-6 yaşındaki çocuklara 4-8 saatte bir ¼ - ½ ölçek, 24 saatte en fazla 2 ölçek.

delix 2,5 mg 28 tablet
delix 5 mg 28 tablet
delix protect 10 mg 28 tablet

ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif.

Dozaj
Yetişkinde 2,5-10mg/gün.
Gebelik kategorisi birinci trimestrde C, iki ve üçüncü trimestrde D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık, bir ACE inhibitörü kullanırken anjiyoödem meydana gelmiş kişilerde, renal arterin hemodinamik etkili stenozu , bilateral renal arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde, sol ventrikül kan akımında hemodinamik olarak önemli derecede güçlük olan hastalar ( örn. aort veya mitral kapak darlığı ) ve düşük kan basıncı veya labil kan dolaşımı olan hastalarda kontrendikedir.

Etkileşim
NSAİİ’ler: ADE inhibitörleri, diüretikler, potasyum tuzları ve potasyum tutucu diüretikler, heparin, lityum, oral hipoglisemik ajanlar ve insülin, efhedra, yohimbin, sarmısak ve ginseng preparatları.

Yan etkiler
baş ağrısı(%5.4), sersemlik(%2.2) ve yorgunluk ve asteni(%2.0), öksürük, hipotansiyon, artan öksürük, baş dönmesi, bulantı, kusma, postüral hipotansiyon, senkop, baş dönmesi ve diyare

deloday 0,5 mg/mg 150 ml şurup

deloday 5 mg 20 film tablet

Antihistaminik.

Dozaj
Erişkin ve 12 yaş üzerinde günde 1 tablet, 6 - 11 yaş günde bir kere bir ölçek (2.5 mg/5 mL), 2 - 5 yaş günde bir kere yarım ölçek (1.25 mg/2.5 mL).

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık.

deltacortril 5 mg 20 tablet

FORMÜLÜ
DELTACORTRIL Tablet 5 mg. prednisolon içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Glukokortikoid’ler, hem tabii olarak oluşan hem sentetik adrenokortikal steroidlerdir ve
gastro-intestinal yoldan kolayca absorbe olurlar.
Prednisolon müstahzarı olan DELTACORTRIL, kortizon ve hidrokortizon gibi anti-
enflamatuar, hormonal ve metabolik etkileri bulunan güçlü bir glukokortikoid steroid’idir.
Ayrıca tuz tutucu özellikleri de olan doğal oluşan glukokortikoidler (hidrokortizon ve
kortizon), adrenokortikal yetmezlik durumlarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılırlar.
Bunların sentetik analogları başlıca, birçok organ sistemlerindeki hastalıklarda güçlü anti-
inflamatuar etkileri için kullanılırlar.
Glukokortikoidler çok kapsamlı ve çeşitli metabolik etkiler yaparlar. Ayrıca çeşitli uyarılara
karşı vücudun immün reaksiyonlarını değiştirirler.

KONTRENDIKASYONLARI
Prednisolon sistemik mantar enfeksiyonu bulunan hastalarda kontrendikedir.
Tablet formülünde yer alan maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığı olanlarda
kontrendikedir.

demax 10 mg 100 film tablet

demax 10mg/g 100 g oral damla

demax 10mg/g 50 g oral damla

Kısıtlamalar

Ek2/C Ayakta tedavide sağlık raporu (uzman hekim raporu/ sağlık kurulu raporu) ile verilebilecek ilaçlar (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir).

[COLOR="RED"]deminofen 150mg/5 ml 150 ml süspansiyon

deminofen 325 mg 10 supozituar

deminofen 500 mg 20 tablet.

Kısıtlamalarİntravenöz formları;

Ek/2b Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar.

Analjezik, antipiretik.

Dozaj
Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.
Günlük maximum doz 4 gr.
Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.)

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B .
Anne sütüne geçer.

Kontrendikayonlar
parasetamol allerjisi.

Etkileşim
Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.

demizolam 5 mg 5 ampul

demizolam 15 mg 5 ampul

Kısıtlamalar
Yeşil reçete.
Ek/2b Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir).

denol 60 tablet


Mide ve duodenum ülserleri, gastrit ve mide mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde.
Aç karna ve yatmadan önce olmak üzere günde 4 tablet.4-8 hafta.Sonra 8 hafta bizmut bileşiği kullanılmamalı.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon
böbrek yetmezliği, gebe ve çocuklarda kullanılmaz.

Etkileşim
diğer bizmut bileşikleri, alkol, tetrasiklin.

Yan etkiler
siyah gaita, dilde esmerleşme, bulantı, kusma.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ:

Her tablette 300 mg Kolloidal bizmut subsitrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLLİKLERİ:

De-Nol tabletin yutulmasından sonra midede gastrik asidin etkisiyle bizmut içeren bir çökeltinin oluştuğu gösterilmiştir. Bu çökelti özellikle ülser bölgesinin üzerine sıkıca bağlanmaktadır. Mide ve duodenum ülseri olan hastaların tedavisinde De-Nol’ün yüksek orandaki iyileştirici etkinliği klinik araştırmalarla kanıtlanmıştır. De-nol’ün antibakteriyel etkisi, mide mukozasındaki enfeksiyonların iyileşmesini sağlar.

ENDİKASYONLARI:

Mide ve duodenum ülserleri, gastrit ve mide mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Ağır böbrek yetmezliği. Gebelikte ve Çocuklarda Kullanım: Gebelikte, süt veren annelerde ve çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

UYARILAR/ÖNLEMLER:

De-Nol alımından yarım saat önce ve yarım saat sonra antasit ilaçlar ve süt alınmamalıdır. Çünkü ülser üzerindeki koruyucu tabakanın oluşumu için gastrik asit gereklidir. Tedavi sırasında alkol alınmamalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Bizmut sülfit oluşumu nedeniyle dışkı siyah renkte olabilir. Dilde esmerleşme, bulantı ve kusma görülebilir. Bu yan etkiler, tehlikeli değildir ve tedavinin bitiminden sonra kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:

Tedavi sırasında diğer bizmutlu bileşiklerin kullanımı ya da alkol alınması tavsiye edilmez. Birlikte kullanıldığında tetrasiklinlerin etkisini inhibe eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Aç karnına günde iki defa 2 tablet sabah kahvaltısından yarım saat önce ve 2 tablet akşam yemeğinden yarım saat önce veya aç karnına günde 4 kez birer tablet alınmalıdır. Bu durumda, tabletler 3 ana öğünden yarım saat önce veya yarım saat sonra ve yatmadan önce alınmalıdır. Tabletler su ile yutulmalıdır. Tedavi 4-8 hafta sürer. Bu süreden sonra, 8 hafta boyunca De-Nol ya da diğer bizmut bileşikleri kullanılmamalıdır. Daha sonra eğer gerekirse 4-8 haftalık ikinci bir tedavi uygulanabilir. Hasta belirli bir öğünde yemek yemese bile De-Nol tableti almalıdır. Ağrılar azalsa dahi, doktorun önerdiği miktar ve süre değiştirilmemelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER:

Doktor tarafından belirlenir. Doz aşımı halinde spesifik bir antidotu yoktur. Bu durumda destekleyici tedavi uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

De-Nol oda ısısında, kuru bir yerde saklanmalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

dentamax 1 gr 16 tablet
dentamax 125 mg 80 ml süspansiyon

dentamax 125 mg 80 ml süspansiyon

dentamax 500 mg 16 tabletHücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinik asit.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALT yükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranöz kolit.

dentiflour 400 tablet

İçme suyunda bulunan flor düzeyinin 0.6ppm den düşük olduğu bölgelerde 6ay-3 yaş arasında 0.25mg, 3-6 yaş arası 0.25-0.50mg, 6-12 yaş arası 0.50-1mg flor.

Etkileşim
süt ve ürünleri, antiasitler.

Yan etkiler
eritem, ürtiker.

depakin 200 mg 40 enterik kapli tablet
depakin 200 mg 40 ml oral solusyon
depakin 500 mg 40 enterik kapli tablet
depakin chrono 500 mg 30 uzun etkili film tablet
depakine 7,5 gr/150 ml şurup


depo provera 150 mg 1 flakon

Kısıtlamalar
Kanser ilaçları verilme ilkeleri
a) Ayaktan kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir. ((c) bendinin birinci fıkrasında bulunan ilaçlar için uzman hekim raporu, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen ilaçlar için ise sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.)
Kanser tedavisinde kullanılacak hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak 3 aylık dozlarda verilebilir.
b) Sağlık Bakanlığı tarafından, endikasyon dışı kemoterapi kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya çocuk onkolojisi (hematolojik maligniteler için tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisi) uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır.
c) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların bedellerinin ödemesinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
1) Tedavi protokolünü gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarak kullanılan ilaçlar: Adriamisin, asparaginaz, bleomisin, busulfan, dakarbazin, daktinomisin, daunorubisin, epirubisin, estramustin, etoposid, fluorourasil, folinik asit, ifosfamid, hidroksiüre, karboplatin, karmustin, klorambusil, lomustin, metotreksat, melfalan, merkaptourin, mesna, mitoksantron, mitomisin, prokarbazin, siklofosfamid, sisplatin, sitozin arabinosid, streptozosin, tamoksifen, tioguanin, tiotepa, vinblastin, vinkristin.
Bu ilaçların endikasyon dışı kullanımı için Sağlık Bakanlığı izni aranmaz.
2) Üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ilaçlar: Amifostin, anagrelid, anastrazol, bikalutamid, buserelin, dosetaksel,eksemestan, filgrastim, fludarabin, flutamid, fotemustin, FUDR, gemsitabin, goserelin, idarubisin, interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, kladribin, klodronat, lenograstim, letrozol, lipozomal doksorubisin, löprolid asetat, medroksiprogesteron asetat, paklitaksel, pamidronat, pemetreksed, pentostatin, raltidreksed, oksaliplatin, siproteron asetat, tegafur-urasil, topotekan, tretinoin, triptorelin asetat, vinorelbin, (vinorelbin tartaratın oral formları kür protokolünde belirtilmesi ve tedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla tedavinin 8 inci günü oral formları maksimum 120 mg/21 gün dozda kullanılır.) zolendronik asit.İbandronik Asit.
3) Tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisi uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı eğitim ve araştırma hastanelerinde ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ilaçlar; Alemtuzumab, bevasizumab, bortezomib, darbepoetin, eritropoietin alfa-beta, erlotinib, fulvestrant, gefinitib, ibritumomab tiuksetan, interleukin-2, imatinib, imiquimod, okreotid, rituksimab, setuksimab, talidomid, temozolomid, trastuzumab.
Alemtuzumab: Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan yada fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla, sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda raporda belirtilmesi koşuluyla tedavinin on iki haftaya kadar uzatılabilmesi, cevap alınamaması durumunda ise tedavinin sekiz haftayla sınırlandırılması, bu rapora istinaden hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
Fulvestrant: Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden (anastrozol, tamoksifen) sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, hazırlanan raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.
Kanser tedavisindeki ilaç kullanım raporlarında tedavi protokolü ve teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz) evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler bulunmalıdır.
Rituksimab: Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP (siklofosfomid, vinkristin, prednisolon) tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar kullanımı halinde geri ödenir. Bu iki durumda rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen vakalarda ilave olarak 4 doz daha kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri ödenir.
İbritumomab tiuksetan: terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir.
Imatinib: Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir.
Oktreotid ve lanreotid: akromegali tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerince reçete edilir.
Temozolomid: Radyoterapi ile birlikte ve/veya sonrası kullanımında radyasyon onkolojisi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilir.
4) Yukarıda isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen kemoterapi ilaçlarının ödemesinde bu bendin 3. fıkra hükümleri uygulanır.
5) Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.

depomedrol 40 mg 1 flakon

FORMÜLÜ: Her ml’de40 mg metilprednizolon asetat içerir.
ENDİKASYONLARI: Romatoid artrit, osteoartrit, bursit, tendinit, tenosinovit, epikondilit ve tendon üzerindeki gangliyonların enflamasyonunda;lokalize nörodermit, hipertrofik lichen planus, nummüler ekzema, necrobiosis lipoidica diabeticorum, alopecia areata, diskoid lupus erythematosus ve böcek ısırıkları gibi deri hastalıkları, ülseratif kolit, adrenogenital sendrom ve astımda kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI: Lokal enjeksiyonlar, akut enfeksiyonlarda; sistemik tedavi, iyileşmemiş tüberküloz, peptik ülser, akut psikoz, Cushing sendromu, herpes simpleks keratiti, canlı virüs aşılarının uygulanmasında ve su çiçeği hastalarında kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER: Eklem içi enjeksiyonlardan sonra ağrının artması, eklem hareketinin azalması, ateş ve halsizlik, artritin septik hale geldiğini gösterir. Uygun antibiyotik tedavisine geçilmelidir. Aktif tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporoz, kronik psikotik reaksiyonlar, tromboflebite eğilim, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Fibroplazi üzerindeki inhibitör etkisi nedeniyle enfeksiyonu yapan bakterilerin yayılmasına yolaçabilir. Bu nedenle bütün hastalar enfeksiyon açısından izlenmelidir.İntravenöz veya intratekal kullanılmamalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Tıbbi bir gerakçe olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidler plasentaya ve anne sütüne geçer.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları: Sodyum retansiyonu, yatkın hastalarda konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, sıvı retansiyonu, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz. Kas-iskelet sistemi: Steroid miyopatisi, kas güçsüzlüğü, osteoporoz, patolojik kırıklar, kas kitlesinde azalma, vertebralarda kompresyon kırıkları, aseptik nekroz, tendon ruptürü. Gastrointestinal: Peptik ülser ve iyileşmesinde gecikme, perforasyon, hemoraji, pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratif özofajit, bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı, diyare, kabızlık. Dermatolojik: Yara iyileşmesinde gecikme, peteşi, ekimoz, deride incelme ve hassasiyet. Metabolik: Negatif azot dengesi. Nörolojik: Kafa içi basınç artışı, psödotümör serebri, psikiyatik bozukluklar, konvülsiyonlar. Endokrin: Adet düzensizlikleri, Cushingoid görünüm, hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninin baskılanması. Latent diyabet manifest hale gelebilir, diyabetlilerde insülin, oral hipoglisemik ilaçların dozunun yükseltilmesi gerekebilir. Çocuklarda büyüme baskılanabilir .Oftalmik: Posteriyor subkapsüler katarakt, göz içi basıncında artma, ekzoftalmi. Bağışıklık sistemi: Enfeksiyonların maskelenmesi, latent enfeksiyonların aktif hale gelmesi, oportunistik enfeksiyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları, deri testlerinde reaksiyonların baskılanması. Kortikosteroidlerin parenteral uygulanmasına bağlı olarak, anafilaktik, alerjik reaksiyonlar, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon, deri, subkutan doku atrofisi, intrasinoviyal kullnanımlarda enjeksiyon sonrası alevlenmeler, Charcot benzeri artropati, steril olmayan tekniklerin kullanılması sonucu enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, steril apse, yüz, baş bölgesinde yapılan intralezyonel uygulamalara bağlı olarak nadiren körlük görülebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Metilprednizolon siklosporin fenobarbital, fenitoin, rifampin troleandomisin, ketokonazol, asetil salisilik asit ve antikoagülanlar ile etkileşebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Depo-Medrol, intramusküler, periartiküler, intraartiküler, intrabursal, intralezyonel ve tendon kılıfı içine uygulanabilir. İntratekal ve intravenöz yoldan kullanılmamalıdır.

dentamax 1 gr 16 tablet
dentamax 125 mg 80 ml süspansiyon
dentamax 250 mg 80 ml süspansiyon
dentamax 500 mg 16 tablet


Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinik asit.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALT yükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri, hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis, ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranöz kolit.

deponit nt 10 mg 10 transdermal flaster
deponit nt 10 mg 30 transdermal flaster
deponit nt 5 mg 10 transdermal flaster
deponit nt 5 mg 30 transdermal flaster

Kısıtlamalar
Parenteral formları sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (Ek/2b).


deposilin 1,2 iu 1 flakon
deposilin 2,4 iu 1 flakon

Penisilin g benzatin
Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Yetişkin: 1.200.000 - 2.400.00 IU.IM.ayda 1.
10 yaş üzeri çocuklarda 1.200.000 IU.IM.ayda 1.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B (kanıtlanmış zararlı etkisi yok).
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler.
Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder.
Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), The Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, serum hastalığı reaksiyonları, kontakt dermatit, psödomembranöz kolit, bulantı, kusma, stomatit, black- hairy tongue, nötropeni, hemolitik anemi, trombositopeni, elektrolit denge bozukluğu, nöropati,nefropati,flebitis, trombuflebitis

deposilin 6,3,3 iu 1 flakon

Penisilin g benzatin + penisilin g potasyum + penisilin g prokain
Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
1-10 yaş arası çocuklarda IM.ayda 1.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B (kanıtlanmış zararlı etkisi yok).
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler.
Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder.
Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), The Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, serum hastalığı reaksiyonları, kontakt dermatit, psödomembranöz kolit, bulantı, kusma, stomatit, black- hairy tongue, nötropeni, hemolitik anemi, trombositopeni, elektrolit denge bozukluğu, nöropati,nefropati,flebitis, trombuflebitis.

depreks 20 mg 16 kapsül
depreks 20 mg 24 kapsül

Selektif serotonin gerialım inhibitörü antidepresif.

depset 20 mg 20 tablet

Selektif serotonin gerialım inhibitörü antidepresif.

ENDİKASYONLARI
Depset kapsül, depresyon, obsesif-kompülsif bozukluk, bulimia nervoza ve premenstrual disforik bozukluğun tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI
Fluoksetine ya da bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Monoamin oksidaz inhibitörleri: Fluoksetinle birlikte monoamin oksidaz inhibitörü kullananlarda ve fluoksetin tedavisi kesildikten sonra kısa bir süre içinde monoamin oksidaz inhibitörü tedavisine başlanan hastalarda ciddi, bazen ölümcül reaksiyonlar (hipertermi, rijidite, miyoklonus, hayati belirtilerde hızlı değişikliklerin olabildiği otonom instabilite, deliryum ve komaya ilerleyen aşırı ajitasyon dahil mental durum değişiklikleri gibi), bazı vakalarda nöroleptik malign sendromu andıran belirtilerin görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle, Depset bir monoamin oksidaz inhibitörüyle birlikte ya da monoamin oksidaz inhibitörü tedavisi kesildikten sonra en az 14 gün boyunca kullanılmamalıdır. Fluoksetinin ve aktif metaboliti olan norfluoksetinin eliminasyon yarılanma süresi çok uzun olduğundan, Depset tedavisi kesildikten sonra, bir monoamin oksidaz inhibitörü kullanmaya başlamadan önce en az 5 haftanın geçmesi beklenmelidir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
En sık görülen yan etkiler anksiyete, sinirlilik ve uykusuzluk gibi sinir sistemi yakınmaları, sersemlik, yorgunluk ya da asteni, tremor, terleme, iştahsızlık, bulantı ve diyare gibi gastrointestinal şikayetler ve baş dönmesidir. Fluoksetin ile yapılan plasebo kontrollü klinik çalışmalarda görülen yan etkiler şunlardır:

Genel: Asteni, viral enfeksiyon, bacak ağrısı, görme bozukluğu, ateş.

Sinir sistemi: Baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik, anksiyete, tremor, baş dönmesi, yorgunluk, libido azalması.

Sindirim sistemi: Bulantı, diyare, ağız kuruluğu, iştahsızlık, dispepsi, kabızlık, karın ağrısı, kusma, tat değişikliği.

Deri: Terleme, döküntü, kaşıntı.

Solunum sistemi: Üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, nazal konjesyon, soğuk algınlığı benzeri sendrom.

Ürogenital sistem: Seksüel disfonksiyon, sık idrara çıkma.

Kardiyovasküler sistem: Ateş basması.

Aplastik anemi, serebrovasküler olaylar, konfüzyon, diskinezi, ekimoz, eozinofilik pnömoni, gastrointestinal kanama, hiperprolaktinemi, hareket bozuklukları, nöroleptik malign sendroma benzer bulgular, pankreatit, pansitopeni, intihar düşüncesi, trombositopeni, trombositopenik purpura, vajinal kanama ve şiddet hareketleri gibi, fluoksetine bağlı olup olmadığı bilinmeyen advers olaylar da bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Fluoksetin, MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

Triptofan ile birlikte kullanılması, ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal bozukluğa yol açabilir.

Diazepam ile birlikte kullanıldığında, bazı hastalarda diazepamın yarılanma süresinde uzama görülebilir.

Fluoksetin ve lityum birlikte kullanıldığında, lityum düzeyinde değişiklikler görülebilir.

Diğer antidepresanlarla birlikte kullanıldığında, bu ilaçların kararlı durum düzeylerinin iki katına yükselmesine neden olabilir.

Fluoksetin, antikoagülanlar ve digitalis gibi yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Fluoksetinin merkezi sinir sistemini aktive eden ilaçlarla birlikte kullanımı sistematik olarak araştırılmamıştır.

dequadin 30 pastil

Topikal antiseptik.

Dozaj
Günde birkaç defa.