BİRDEN FAZLA TABİİYETLİ VATANDAŞLARIMIZIN SIKÇA SORDUĞU SORULAR
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ülkeler dışındaki ülkelerde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılıp sayılmadığı?
Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmekte olup, Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.
Birden fazla tabiiyetli yükümlülerin askerlik hizmetinin en son tecil edileceği yaş sınırı nedir?
Yabancı ülkelerde ikamet etmeleri şartıyla, birden fazla tabiiyetli Türk vatandaşlarının askerlikleri İsviçre hariç 38 yaş sonuna kadar ertelenmektedir. İsviçre askerlik yasasına göre temel eğitimini tamamlayanların 42 yaşına kadar her yıl belirli sürelerle askerlik yapma zorunluluğu bulunduğundan, İsviçre’de askerlik hizmetine başladıklarını belgeleyenler 42 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenmektedir.
Birden fazla tabiiyetli yükümlüler Türkiye’de hangi statüde askerlik hizmetini yerine getirebilecekler?
a. Statülerine uygun olarak (Erbaş-er, yedek subay, kısa dönem.)
b. Oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler askerliklerini bir ay olarak dövizle askerlik statüsünde.
Çifte vatandaş olan yükümlülerin Türkiye’de askerlik yapma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı?
Birden fazla tabiiyetli yükümlülerden hangilerinin hangi ülkelerde yaptıkları askerlik hizmetinin sayılacağı Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmekte olup, Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.
NATO Ülkelerinden herhangi birinde yapılan askerlik hizmetinin Türkiye’de sayılıp sayılmadığı?
Bakanlar Kurulunun 05 TEMMUZ 1993 gün ve 93/4613 sayılı kararı gereğince Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç) İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya (01 Ocak 1985 ve daha yaşlı doğumlular), Norveç, Yunanistan, Tunus, Suriye’de yapılan askerlik hizmetleri Türkiye Cumhuriyetinde sayılmaktadır. Bu ülkelerin dışında herhangi bir ülkede yapılan askerlik hizmeti Türkiye Cumhuriyetinde sayılmamaktadır.
Birden fazla tâbiiyetli olan yükümlülerden yurt dışında öğrenim görenlerin askerlik durumlarının ne statüde olacağı?
4 yıl ve daha yukarı yüksek okul mezunları askerliğini “yedek subay” olarak, lise ve dengi okul mezunları ise “er” olarak yerine getirebilirler.


Kaynak:asal

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4274
favori
like
share