Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ebı Ümame (R.A.) rivayet etmiştir:
Kuran okuyunuz; çünkü Kuran, Kıyamet Gününde, okuyanlara şefaatçi olarak gelir.
MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Nevvas b. Seman (R.A.) rivayet etmiştir:
Kuran ve Kurana göre amel edenler Kıyamet
Gününde getirilirler. Bakara ile Al-i İmran sürelerini okuyup amel edenler için birbirleriyle Ben şahitlik edeceğim diye tartışarak o kimselerin yanlarına gelirler
MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Osman b. Affan (R.A.) rivayet etmiştir:
Sizin en hayırlınız, Kuranı öğrenen ve onu öğretendir.
BUHARİ


Peygamberimiz buyuruyor ki:
Hz. Aişe (R.A.) rivayet etmiştir:
Kuran okuyan ve Kuran okumada becerikli olan kişi, Mukarreb melekleri ile beraberdir. Kuranı kekeleyerek güçlükle okuyan kimse için iki kat sevap vardır.
BUHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ebü Müsa el-eşari (R.A.) rivayet etmiştir:
Kuran okuyan mümin ağaç kavununa benzer. Onun kokusu da yenmesi de hoştur. Kuran okumayan mümin hurmaya benzer. Onun kokusu yok, ancak tadı hoştur. Kuran okuyan münafık reyhan gibidir. Onun kokusu hoş tadı ise acıdır. Kuran okumayan münafık, Ebü Cehil karpuzunu andırır. Onun kokusu da, tadı da acıdır.
BUHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ömer b. Hattab (R.A.) rivayet etmiştir:
Allah, Kurana göre amel eden kavimleri yükseltir; onun gösterdiği yoldan gitmeyenleri de alçaltır.
MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
İbn-i Ömer (R.A.) rivayet etmiştir:
İki insan imrenilmeğe layıktır: Birincisi; Kuranı öğrenmiş olup gece gündüz onunla meşgul olan ve ona göre amel eden kimsedir. İkincisi de; Allahın kendisine verdiği malı, gece gündüz hayır yolunda harcayan kişidir.
BUHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ravilerden Bera b. Azib (R.A.) şöyle demiştir:
Bir adam Kehf süresini okurken, yanında iki iple bağlanmış atı duruyordu. 0 sırada adamın üzerine bir bulut geldi ve kendisine doğru yaklaşmağa başladı. Atı buluttan ürktü. Sabah olunca, adam olayı, Allahın Resülüne anlattı. Resül-i Ekrem:
0 bulut Kuran için inmiş bir sükünettir. buyurdu.
BÜHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
İbn-i Mesüd (R.A.) rivayet etmiştir:
Bir insanın Kurandan bir harf okuması bir hasenedir. Bir hasene için on kat sevap vardır. Ben size, Elif, lam mim bir harften ibarettir, demem. Çünkü elif tek başına bir harftir. lam da harftir, Mim de harftir.
TİRM İZİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
İbn-i Abbas (R.A.) rivayet etmiştir
Kalbinde (Kuran-ı Kerimden) hiçbir ayet
bulunmayan kimse, harap olmuş bir ev gibidir.
TİRM İZİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Abdullah b. Amr b. el-As (R.A.) rivayet etmiştir:
Kuran oku ki yükselesin. Kuranı dünyada düzgün okuduğun gibi Cennette de öyle oku. Cennette yerleşeceğin makam, okuduğun ayetin sonundadır (Ne kadar çok okursan, Cennette o kadar yükselirsin.
EBÜ DAVÜD VE TİRMİZİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ebü Müsa (R.A.) rivayet etmiştir:
Şu Kuranı sık sık tekrar ediniz. Muhammedin nefsini kudretinde tutan Allaha yemin ederim ki,
(ezberlenmiş) Kur an ın hafızadan çıkması,
bağlanmış devenin kaçmasından daha da
şiddetli dir.
BUHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
İbn-i Ömer (R.A.) rivayet etmiştir:
Kuranı ezberlemiş kimse, bağlanmış deve sahibine benzer. Onu sık sık yoklarsa elinde tutar; bırakıverirse elinden kaçırır.
BUHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ravilerden ibn-i Mesüd (R.A.) şöyle demiştir:
Allahın Resülü: Bana Kuran oku. dedi. Ben de:
Ey Allahın Resülü! Ben sana mı Kuran okuyayım? Kuran sana indirildi. dedim. Bunun üzerine Resül-i Ekrem:
Ben Kuranı başkalarından dinlemeyi daha çok seviyorum. dedi. 0 zaman, Nisa süresini okudum. Her ümmetten bir peygamber şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit yaptığımız zaman onların hali ne olacak? (Nisa, ayet: 41) manasındaki ayete geldiğim zaman:
Şimdilik bu kadar okuman yeter. buyurdu. Kendisine baktığımda gözlerinden yaşlar akıyordu.
BUHARİ VE MÜSLİM

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ravilerden Ebü SaTd Rafi b. el-Mualla (R.A.) şöyle demiştir:
Allahın Resülü bana:
Mescidden çıkmadan önce sana Kurandaki en büyük süreyi öğreteyim. dedi ve elimi tuttu. Biraz yürüdük. Mescidden çıktığımızda:
Ey Allahın Resülü! Bana Kurandaki en büyük süreyi öğreteceğinizi söylemiştiniz. dedim. Allahın Resülü:
Kuran-ı Kertmdeki en büyük süre El-Hamdü lillahi Rabbil alemindir. (Namazda tekrar edilen) yedi ayettir. Bana verilen Kuran-ı Azimdir. buyurdu.
BUHARİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ebü Said eI-Hudri (R.A.) rivayet etmiştir:
Nefsimi kudretinde tutan Allaha yemin ederim ki, ihlas süresini okumak, Kuranın üçte birini okumağa denktir.
Başka bir rivayet şöyledir:
Allahın Resülü, Ashabına:
Bir gecede Kuranın üçte birini okumağa gücünüz yeter mi? diye sordu. Orada bulunanlar:
Ey Allahın Resülü! Buna hangimizin gücü yeter? dediler. 0 zaman Resül-i Ekrem:
Kulhüvallahu Ahad, Allahüs-Samed Kuranın üçte biridir. buyurdu.
BUHARİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ravilerden Ebü Said el-Hudri (R.A.) şöyle demiştir:
Allahın Resülü, cinden ve göz çarpmasından Allaha sığınıyordu. Muavvizetan (Kul eüzü bi-Rabbilfelak) ile (Kul eüzü bi-Rabbinnas)
süreleri inince, diğerlerini bırakıp bu iki süre ile Allaha sığınmağa başladı.
TİRM İZİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ebü Hüreyre (R.A.) rivayet etmiştir:
Kurandaki otuz ayetli süre, (onu çok okuyan insan) bağışlanıncaya kadar, ona şefaat eder. 0 süre (Tebarekellezi biyedihil mülk) süresidir.
EBÜ DAVUD VE TİRMİZİ

Peygamberimiz buyuruyor ki:
Ebü Mesüd eI-Bedri (R.A.) rivayet etmiştir:
;Kim geceleyin, Bakara süresinin sonundaki iki ayeti okursa, bu iki ayet o kimse için yeterlidir.
BUHARİ VE MÜSLİM
(alıntı)

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1290
favori
like
share
Asiyan Tarih: 25.12.2008 20:23
teşekkürler kuber Allah şefaatine nail etsin
Çetin Tarih: 25.12.2008 18:30
Allah (c.c) razı olsun