Ders 3

Bu derste Müzik Nazariyatıyla ilgileneceğiz ve bazı önemli terimlerin adlarını öğreneceğiz.

Nota Nedir ?
Müzik seslerini gösteren işaretlerin adıdır.Seslerini yazmak için kullandığımız bu işaretlerin yedi tane adı vardır: DO RE Mİ FA SOL LA Sİ ve DO

Porte Nedir ?
Kelime anlamı taşımak olan bu terimin müzik dilindeki anlamı şudur:Beş paralel düz çizgi ve dört çeşit aralıktan oluşan şekle porte denir.Portedeki çizgi ve aralık sayılarını lütfen ezberleyelim.Daha sonraki derslerimizde 1.çizgi, 3.aralık gibi tabirleri kullanacağız.

Nota Değeri Nedir ?

Bir notanın çalınacağı süredir. Bu süreler çeşitli şekillerdeki notalar ile ifade edilir.

Tam (Birlik) Nota:Müzik yazısında en uzun değerdir.Birlik notada 2 tane 2 lik,dört tane dörtlük,sekiz tane sekizlik,16 tane 16 lık,32 tane 32 lik nota vardır.Bu nota aynı zamanda dört dörtlük(4/4) nota diye de isimlendirilir.Dört vuruştan ibarettir.1/2'lik (Yarımlık) Nota:Sesli süre işaretidir.Değer ve sürece,birlik notanın yarısına eşittir.İki vuruşluk notadır.1/4'lük (Bir Dörtlük) Nota:Sesli süre işaretidir.Değer ve sürece birlik notanın dörtte birine eşittir.1/4 lük notada,2 tane sekizlik,dört tane onaltılık,sekiz tane otuzikilik ve onaltı tane altmışdörtlk nota vardır. Kısaca sadece dörtlük diye hitap edilir ve 1 Vuruşluk notadır.1/8'lik (Sekizlik) Nota:Sesli süre işaretidir. Değer ve sürece birlik notanın sekizde birine eşittir.1/8 lik notada,iki tane onaltılık,dört tane otuzikilik,sekiz tane altmışdörtlük nota vardır.
1/16'lık (Onaltılık) Nota:Sesli süre işaretidir. Değer ve sürece birlik notanın onaltıda birine eşittir.1/16 lık notada,iki tane otuzikilik,dört tane altmışdörtlük nota vardır.1/32’lik (Otuzikilik) Nota:Sesli süre işaretidir. Değer ve sürece birlik notanın otuzikide birine eşittir.1/32 lik notada,iki tane altmışdörtlük nota vardır.
1/64’lük (Altmışdörtlük) Nota:Sesli süre işaretidir. Değer ve sürece birlik notanın altmışdörtde birine eşittir.Müzikte en küçük değerdir.Ders 4

Bu derste nota bilgilerimizi pekiştirip, notaları Ney'e aktaralım.Bu nota değerlerinin anlamı şudur: Tam nota 4 vuruşluk notadır, yarımlık nota (1/2 lik) 2 vuruşluk notadır, dörtlük nota (1/4 lük) 1 vuruşluk notadır, sekizlik nota (1/8 lik) yarım vuruşluk notadır, 16 lık nota ise çeyrek vuruşluk notadır. 1/32 lik ve 1/64 lük notalara şimdilik geçmiyoruz sadece belirttiğim bu nota değerlerini tanımamız şimdilik yeterli olacaktır.

Not :Bir melodinin herhangi bir bölümünde melodi tekrarı için kullanılan işarete Röpriz denir. Bu sayfadaki portelerin başında ve sonunda bu rörpriz işaretini görmekteyiz. Bu işaret melodiyi bir kez daha çalmamıza yarıyor.

İkinci dersimizde Re perdesinin Neyimizde hangi pozisyona geldiğini biliyoruz (Alttaki fotoğraf)
Bu pozisyona göre şu notaları çalmaya çalışalım:

Re Notası Çalışması:


Do Notası Çalışması:


Si Notası Çalışması:

La Notası Çalışması:

Sol Notası Çalışması:
Ders Sonundaki Hedeflerimiz : Nota değerlerini öğrenmiş olmak ve Neyde hangi sesin hangi notaya denk geldiğini öğrenmek. (sol , la , si , do , re notalarının yerlerini öğrenmiş olmak)
Dersler Neyzen Zeki Sözen'e Ait..

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2601
favori
like
share