Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları

Code:
ls
Dizinde bulunan herşeyi listeler.
Code:
ls -a
Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
Code:
ls -l
Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
Code:
tar -zxpf
Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
Code:
tar -xpf
Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
Code:
gunzip
Uzantısı .gz olan dosları açar.
Code:
cp
Dosyayı kopyalar.
Code:
mv
Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir.
Code:
mkdir
Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
Code:
rmdir
Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
Code:
rm
Dosya silmenizi sağlar.
Code:
rm -rf
Dizin silmenizi sağlar.
Code:
cd
Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
Code:
cd ..
Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
Code:
cd ~
En üst dizine çıkmanızı sağlar.
Code:
pwd
O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
Code:
pico
Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
Code:
ftp
Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
Code:
lynx
Belirtilen siteyi görüntüler.
Code:
df
Harddisk istatistiklerini gösterir.
Code:
quota
Disk kullanımınızı gösterir.
Code:
uname
İşletim sisteiminin durumunu gösterir.
Code:
whoami
Kendi bilgilerinizi gösterir.
Code:
who
Sunucuya bağlı olanları gösterir.
Code:
last
Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
Code:
whereis
Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
Code:
BitchX
IRC programını çalıştırır.
Code:
mail
Postalarınızı kontrol eder.
Code:
ps -x
Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
Code:
ps -a
Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
Code:
ps -ux
Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
Code:
kill
Pid numarası verilen işlemi durdurur.
Code:
kill -9
Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
Code:
killall
Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
Code:
whatis
Belirtilen komutun açıklamasını verir.
Code:
man
Komut hakkında yardım görüntüler
Code:
passwd
Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
Code:
vhosts
yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
Code:
useradd
: Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler
Code:
userdel
: Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler
Code:
usermod
: Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir
Code:
groupadd
: Bu komut /etc/group dosyasına yeni gruplar ilave eder
Code:
groupdel
: /etc/group dosyasındaki grupları bu dosyadan dolayısı ile sistemden siler
Code:
groupmod
: /etc/group dosyası içindeki grup bilgileri üzerinde değişiklikler yapar
Code:
cd /home
= ekledigin kullanıcıları burdan gore bilirsin
Code:
rm -fr *
= klasorde bulunan butun dosyaları siler
Code:
wget url
= download eder.
Code:
w
: kimlerin online odlugunu gorursun
Code:
wall
mesa sunucda online olan kullanıcılara mesaj atar
Code:
top
: cpu ram vs.. istatistiklerini gorurusun
Code:
history
: geçmişte hangi komutları kullandıgını gorursun
Code:
ls
: o klasörde ne kadar dosya oldugunu gosterir
Code:
unzip
: zip dosyasını acmaya yarar,
Code:
reboot
: restart atar

Code:
su login
( istediğin logine atlarsın )
bir takım bilgiler.
php.ini dosyası
root tan login oldugumuzda
Code:
cd /etc
pico php.ini
yazdıgımızda görebiliriz ve çeşitli ayarlamalar yapabiliriz.
Code:
chown user dosya
dosyaya erişim yetkisi vermiş oluruz
Code:
chmod dosya 777
dosyanın chmod ayarı ile oynayabiliriz

/ altındadır.
/home - kullanıcı dosyaları
/etc - ayar dosyaları
/lib - libraryler
/usr - kullanici sistem dosyalari
/tmp - geçici dizin gibi
/bin - calistirilabilirler gibi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 833
favori
like
share