Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1859 yılında "Rusumat Emaneti" teşkilatı ile emrindeki "Muhafaza Memurluğu", sahillerin korunması, kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi için kurulmuştur. 1886 yılında bu görev Jandarmaya bağlı Kordon Bölükleri'ne verilmiştir.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1932 yılında da 1917 sayılı kanunla Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı" kurulmuştur.
Denizden yapılacak kaçakçılığın önlenmesi ve karasularının güvenliği bu kuruluşa verilmiştir. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı görev yönünden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, deniz sınırlarının güvenliği ve personelin eğitimi bakımından Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1956 yılına kadar bu faaliyetlerini sürdürmüştür. 1956 yılında lağv edilen bu kuruluşun görevleri Jandarma Genel Komutanlığı'na devredilmiştir.
1967 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması için başlatılan çalışmalar sonucunda, 13 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı kanun kabul edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 1 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapmıştır.
1 Ocak 1985 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı müstakil yapıya kavuşturan kanun, 18 Haziran 2003 tarihinde yasalaşmış, 24 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2692 sayılı yasa ile tevdi edilen görevler;


Denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak
Sahil ve karasularımızı korumak, güvenliğini sağlamak
Emredildiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde ülke savunmasına katkıda bulunmak
Gemi ve deniz araçlarının telsiz, sağlık, pasaport, demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili kanunlarda belirtilen hükümlere aykırı eylemlerini önlemek
Türk arama kurtarma sahasında, uluslararası arama ve kurtarma sözleşmesi ile ulusal arama kurtarma yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde arama kurtarma görevlerini yerine getirmek
Deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimler için gerekli tedbirleri alarak, ilgili makamlara iletmek
Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemine mani olmak
Deniz seyir yardımcılarının çalışma durumlarını izlemek, görülen aksaklıkları ilgili makamlara iletmek
Karasularımıza giren mülteci'leri, yanlarında bulunabilecek silah ve mühimmattan arındırmak ve bunları ilgili makamlara teslim etmek
Su ürünleri avcılığını denetlemek
Deniz kirliliğini önlemek maksadıyla denetimler yapmak,
Su altı dalışlarını denetleyerek, eski eser kaçakçılığına engel olmak
Yat turizmi faaliyetlerini denetlemek

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 613
favori
like
share