Olmaz ya... Tabii... Biri insan, biri hayvan!

Öyleyse "cehâlet" denilen yüz karasından

Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.

Kafi mi değil, yoksa bu son ders-i felâket?

Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen:

Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden!

'Son-ders-i felâket' ne demektir? Şu demektir:

Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir!

Zirâ, yeni bir sadmeye artık dayanılmaz;

Zirâ, bu sefer uyku ölümdür: Uyanılmaz!

Coşkun, koca bir sel gibi, dâim beşeriyyet,

Müstakbele koşmakta verip seyrine şiddet.

Dağlar, uçurumlar, ona yol vermemek ister...

Lakin o, ne yüksek, ne de alçak demez örter!

Akvâm o büyük nehre katılmış birer ırmak...

Elbet katılır... Hangisi ister geri kalmak?

Bizler ki bu müthiş, bu muazzam cereyanla

Uğraşmaktayız... Bak, ne kadar çılgınız anla!

Uğraş bakalım, yoksa işin, hey gidi şaşkın!

Kurşun gibi sür'atli, denizler gibi taşkın

Bir çağlayanın menba-i dehhâşına doğru

Tırmanmaya benzer, yüzerek, başka değil bu!

Ey katre-i âvâre, bu cûşun, bu hurûşun

Âhengine uymazsan, emin ol, boğulursun!

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,

Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık!

Bir baksana: Gökler uyanık, yer uyanıktır;

Dünyâ uyanıkken uyumak maskaralıktır!

Eyvâh! Bu zilletlere sensin yine illet...

Ey derd-i cehâlet, sana düşmekte bu millet,

Bir hâle getirdin ki, ne din kaldı, ne nâmûs!

Ey sîne-i İslâm'a çöken kapkara kâbûs,

Ey hasm-i hakîkî, seni öldürmeli evvel:

Sensin bize düşmanları üstün çıkartan el!

Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun!

İslam'ı da "batsın!" diye tutmuş yediyorsun!

Allah'tan utan! Bâri bırak dîni elinden...

Gir leş gibi topraklara kendin, gireceksen!

Lâkin, ne demek bizleri Allah ile iskât?

Allah'tan utanmak da olur, ilim ile... Heyhât!

MEHMET AKİF ERSOY

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 790
favori
like
share
CiCeGiM Tarih: 06.01.2009 18:25
Allah razi olsun
ADALI Tarih: 04.01.2009 11:42
Ya Amerika'ya düşman ol,
Gücün yettiğince savaş...
Yada Amerika'ya dost ol,
Sonsuza kadar kendinle savaş.

Ya Amerika'ya düşman ol,
Kafirle savaş.
Ya Amerika'ya dost ol,
Kur-an kursuyla, müslümanla savaş.

Ya Amerika'ya düşman ol,
İsrail'le savaş.
Ya Amerika'ya dost ol,
İran'la savaş.

Ya Amerika'ya düşman ol,
Son nefesine kadar savaş,
Ya Amerika'ya dost ol,
Son bir müslüman kalıncaya dek savaş.

Ya Amerika'ya düşman ol,
PKK ile savaş,
Ya Amerika'ya dost ol,
Hizbullah ile savaş.

Ya Amerika'ya düşman ol,
Yap bir erkeklik kuklalarıyla savaş,
Ya Amerika'ya dost ol,
Peşin peşin bırak git buradan, Amerika safında savaş

Abartmıyorum.
Amerika olsada savaş
Amerika olmasada savaş
Ya erkek gibi,
Yada Irak gibi.
ADALI Tarih: 04.01.2009 11:39


Esma-ül Hüsna

1 - ALLAH
Lâ ilâhe İllâllah

2 - Sen bize merhamet et
ER-RAHMÂN sensin Yâ Rab

3 - Ahrette yardımcı ol
ER-RAHÎM sensin Yâ Rab

4 - Mülkün gerçek sahibi
EL-MELİK sensin Yâ Rab

5 - Kusursuz ve noksansız
EL-KUDDÛS sensin Yâ Rab

6 - Sağlık ve esenlik ver
ES-SELÂM sensin Yâ Rab

7- Sana sığınıyoruz
EL-MÜ’MİN sensin Yâ Rab

8 - Her şey sana aşikar
EL-MUHEYMİN’sin Yâ Rab

9 - Her şeye gücün yeter
EL-AZÎZ sensin Yâ Rab

10 - Sendedir bütün kudret
EL-CEBBÂR sensin Yâ Rab

11 - Yücelerin yücesi
MUTEKEBBİR’sin Yâ Rab

12 - Yoktan var eden tek güç
EL-HALİK sensin Yâ Rab

13 - Hiç kusursuz olduran
EL-BÂRİ sensin Yâ Rab

14 - Âleme şekil veren
EL-MUSAVVİR’sin Yâ Rab

15 - Günahları affeden
EL-GAFFÂR sensin Yâ Rab

16 - Her şeye hükmün geçer
EL-KAHHÂR sensin Yâ Rab

17 – Nimet ver ihsan eyle
EL-VEHHÂB sensin Yâ Rab

18 - Her canlıya rızk veren
ER-RAZZÂK sensin Yâ Rab

19 - Dertlerimize derman
EL-FETTÂH sensin Yâ Rab

20 - Sensin en doğru bilen
EL-ALÎM sensin Yâ Rab

21 - Rızkı tutan ruh alan
EL-KÂBID sensin Yâ Rab

22 - Ruh verip rızkı açan
EL-BÂSIT sensin Yâ Rab

23 - Kafiri alçaltırsın
EL-HÂFID sensin Yâ Rab

24 - İman ile yücelten
EL-RÂFİ sensin Yâ Rab

25 - İkram et aziz eyle
EL-MU’IZ sensin Yâ Rab

26 - Zelil ve zillet etme
EL-MÜZİL sensin Yâ Rab

27 – Her şeyi duyan sensin
ES-SEMİ sensin Yâ Rab

28 - Her şeyi gören de sen
EL-BASÎR sensin Yâ Rab

29 – Her şeye hükmün geçer
EL-HAKEM sensin Yâ Rab

30 - En doğru hükmü veren
EL-ADL sensin Yâ Rab

31 - Senden ihsan bekleriz
EL-LATÎF sensin Yâ Rab

32 - Sana gizli saklı yok
EL-HABÎR sensin Yâ Rab

33 - Hiç acele etmeyen
EL-HALÎM sensin Yâ Rab

34 - En yüce emsalsiz yok
EL-AZÎM sensin Yâ Rab

35 - Af ve mağfiret eden
EL-GAFÛR sensin Yâ Rab

36 - Az sevaba çok veren
EŞ-ŞEKÛR sensin Yâ Rab

37 - Âlemin hükümdarı
EL-ALÎ sensin Yâ Rab

38 - Sonsuz azamet sende
EL-KEBÎR sensin Yâ Rab

39 - Koruyan kollayansın
EL-HAFÎZ sensin Yâ Rab

40 - Her bedene rızk veren
EL-MUKÎT sensin Yâ Rab

41 - Adil hesaba çeken
EL-HASÎB sensin Yâ Rab

42 - Senden büyük ilah yok
EL-CELÎL sensin Yâ Rab

43 - İhsanı ikramı bol
EL-KERİM sensin Yâ Rab

44 - Sensin görüp gözeten
ER-RAKÎB sensin Yâ Rab

45 - Dualar hiç boş dönmez
EL-MUCÎB sensin Yâ Rab

46 - Merhametle kuşatan
EL-VÂSİ sensin Yâ Rab

47 - Her işinde hikmet var
EL-HAKÎM sensin Yâ Rab

48 - Çok seven çok sevilen
EL-VEDÛD sensin Yâ Rab

49 - Her övgüye layıksın
EL-MECÎD sensin Yâ Rab

50 - Ölüleri dirilten
EL-BÂİS sensin Yâ Rab

51 – Tek şahidimiz sensin
EL-ŞEHÎD sensin Yâ Rab

52 - Teksin ve değişmezsin
EL-HAKK da sensin Yâ Rab

53 - Sana sığınıyoruz
EL-VEKİL sensin Yâ Rab

54 - Sonsuz kudret sahibi
EL-KAVÎ sensin Yâ Rab

55 - Güçlü ve metanetli
EL-METÎN sensin Yâ Rab

56 - Müminin gerçek dostu
EL-VELÎ sensin Yâ Rab

57 - Hamdü senalar olsun
EL-HAMÎD sensin Yâ Rab

58 - Her şeyi iyi bilen
EL-MUHSÎ sensin Yâ Rab

59 - Yoktan var eden tek güç
EL-MÜBDİ sensin Yâ Rab

60 - Yok eden ve yaratan
EL-MUÎD sensin Yâ Rab

61 - Can verip ihya eden
EL-MUHYÎ sensin Yâ Rab

62 - Ölümü tattıransın
EL-MUMÎT sensin Yâ Rab

63 - Ezeli ve ebedi
EL-HAYY da sensin Yâ Rab

64 - Her şey senin elinde
EL-KAYYÛM sensin Yâ Rab

65 - Kainat sana ayan
EL-VÂCİD sensin Yâ Rab

66 - Keremi ihsanı bol
EL-MÂCİD sensin Yâ Rab

67 - Teksin ve en yücesin
EL-VÂHİD sensin Yâ Rab

68 - Alemler sana muhtaç
EL-SAMED sensin Yâ Rab

69 - Kudret sahibi sensin
EL-KÂDİR sensin Yâ Rab

70 - Yer şeye gücün yeter
EL-MUKTEDİR’sin Yâ Rab

71 - İstersen öne alır
EL-MUKADDİM’sin Yâ Rab

72 - İstersen geri korsun
EL-MUAHHİR’sin Yâ Rab

73 - Ezeli olan sensin
EL-EVVEL sensin Yâ Rab

74 - Ebedi olan da sen
EL-ÂHİR sensin Yâ Rab

75 - Her şeyde aşikarsın
EZ-ZÂHİR sensin Yâ Rab

76 – Sen akıllardan öte
EL-BÂTIN sensin Yâ Rab

77 - Kainatı yöneten
EL-VÂLİ sensin Yâ Rab

78 - Yücelerin yücesi
EL-MUTEÂLÎ’sin Yâ Rab

79 - Güzellikler bahşeden
EL-BERR de sensin Yâ Rab

80 - Günahları affeden
EL-TEVVÂB sensin Yâ Rab

81 - Zalime ceza veren
EL-MÜNTAKIM’sin Yâ Rab

82 - Suçları bağışlayan
EL-AFÜV sensin Yâ Rab

83 - Merhametin membaı
EL-RAÛF sensin Yâ Rab

84 - Her şeyin tek sahibi
MÂLİK'ÜL-MÜLK’sün Yâ Rab

85 - nİkram ve ihsan eden
ZÜLCELÂLİ VE'L İKRÂM

86 - Mazlumları koruyan
EL-MAKSİT sensin Yâ Rab

87 - Derleyip toplayansın
EL-CÂMİ sensin Yâ Rab

88 – Her kulun sana muhtaç
EL-GANÎ sensin Yâ Rab

89 - Bizi hiç darda koyma
EL-MUGNÎ sensin Yâ Rab

90 - Bizi şerlerden koru
EL-MÂNİ sensin Yâ Rab

91 - Elemlerden uzak tut
EL-DÂR da sensin Yâ Rab

92 - Senden derman bekleriz
EL-NÂFİ sensin Yâ Rab

93 - Karanlıklarda koyma
EL-NÛR da sensin Yâ Rab

94 – Doğru yoldan ayırtma
EL-HÂDÎ sensin Yâ Rab

95 - Mükemmel işler yapan
EL-BEDİ sensin Yâ Rab

96 - Bizler gelip geçici
EL-BÂKÎ sensin Yâ Rab

97 - Mülkün gerçek sahibi
EL-VÂRİS sensin Yâ Rab

98 - Doğru yolu gösteren
EL-REŞÎD sensin Yâ Rab

99 - Bize de ihsan eyle
EL-SABÛR sensin Yâ Rab

Celle Celâlühu.