Yeni Göç Yasası

Yeni Göç Yasası

Göç Yasası ile İlgili Soru ve CevaplarSayfa: 1/7


Federal Cumhuriyet, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan Göç Yasası ile, kendisini bir göç ülkesi olma gerçeğine sakınarak açmıştır. Kazanç sağlayan bir işte çalışmaya giriş basitleştirilecek, sığınma politikası Avrupa Standartları’na uydurulacak ve yeni göçmenler için ilk defa olarak güvenilir bir entegrasyon önerisi hizmete sunulacaktır. Bu broşürle yeni yasa hakkındaki en önemli soruları cevaplandırmak istiyoruz.

Yayınlayan:
Federal Hükümet’in Göç, Mülteci ve Entegrasyon Görevlisi / Berlin Senatosu’nun Entegrasyon ve Göç Görevlisi

Adres:
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 11018 Berlin
Der Beauftragte für Integration und Migration des Senats von Berlin Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin

Redaksiyon:
Nele Allenberg, Renate Neupert, Dr. Nguyen van Huong und Eckhard von Zengen

Baskı:
Aralık 2004
SUNUŞ

I. AB-YURTTAŞI OLMAYANLAR İÇİN İKAMET OLANAKLARI

1. İkamet Amaçları
• Yabancılar hangi amaçla Almanya' da bulunabilirler?

2. Almanya’da İkamet Etmek İçin İzin: İkamet İzni

3. Bir İkamet İzni İçin Gerekli Genel Koşullar

4. İkamet İznin’de Bulunan Çalışma İzni
• İkamet İzni aldıktan sonra, ücretli bir işte çalşabilmek için, ayrca Çalışma İdaresi' nin verceği bir Çalışma İzini’ne sahip olmak yükümlülüğündemisiniz?

5. Eğitim İkameti
• Eğitim amacıyla ne zaman bir İkamet İzni alabilirsiniz?
• Mesleki Eğitim Oturma İzni sahibi olan bir kişi olarak Yerleşme İzini alabilirmiyim?
• Mesleki eğitimdem sonra ikamet imkanları
• Mesleki öğrenim süresi içinde bana başka bir amaç için Oturma İzni verilebilirmi?

6. Kazanç Sağlayıcı Çalışmalar Amacıyla İkamet
• Kazanç sağlayıcı serbest çalışmak amacıyla ne zaman bir İkamet İzni alabilirsiniz?
• Eğer nitelikli bir meslek eğitimi gerektirmeyen işte çalışmanız halinde Oturma İzni almanın imkanı var mıdır?
• Kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla verilmiş Oturma İzni ne kadar süreyle verilir?
• Yüksek nitelik sahibi olanlar için özel kurallar varmıdır?
• Kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla ne zaman bir İkamet İzni alabilirsiniz?
• Belirli ülkeler için özel kurallar

7. Devletler Umumi Hukuku, İnsani Veya Politik Gerekçelerle İkamet
• Kabul edilmiş sığınmacıolarak hangi İkamet İzni’ni alırsınız?
• Size kontenjan sığınmacısıolarak hangi İkamet İzni verilir?
• İnsani gerekçelerle Oturma İzni almanın başka imkanlarıvarmıdır?

8. Aile Birleştirmesi
• Alman vatandaşlarının aile mensuplarına hangi İkamet İzni verilir?
• Aile mensuplarınızın sonradan gelebilmeleri için, bir yabancıolarak hangi koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir?
• Kendilerine geçici olarak tanınan koruma amacıyla verilen Oturma İzni sahibi olan yabancılar için hangi özellik geçerlidir?
• Oturma İzni olan hangi kişiler için aile birleştirmesi imkanıbulunmamaktadır?
• Eşiniz veya hayat arkadaşınız yanınıza sonradan nezaman gelebilir?
• Reşit olmayan çocuklarınız nezaman sizin yanınıza sonradan gelebilirler?
• Sonradan gelen aile mensuplarnın şahsi oturma haklarınezaman oluşur?

9. Almanya' ya Tekrar Dönme Hakkı
• Genç yabancılar için
• Emekliler için

10. Alman Vatandaşlığının Kaybından Sonraki İkamet İzni

11. Müsamaha Belgesi (Duldung) Sahibi Ve Göç Yasası
• Göç Yasası Müsamaha Belgesi sahipleri için hangi değişiklikleri getirmektedir?

12. Bir Süresiz Oturma Hakkıİçin Gerekli Koşullar (Yerleşme İzni)


II. AB-YURTTAŞLARININ VE ONLARIN AİLELERİNİN İKAMETLERİ
• Hangi AB-Yurttaşlarının Almanya’ya girmeğe ve burada kalmağa haklarıvardır?
• AB-Yurttaşlarının üçüncü dünya ülkelerindeki aile mensuplarının sonradan gelme hakları varmıdır?
• Kazanç sağlamak amacıyla çalışmayanlar, emekliler ve öğrencilerin aile mensuplarının sonradan gelmelerinde hangi özellikler geçerlidir?
• Almanya’daki beş senelik bir ikamet neticesinde sizin özellikle korumalıbir ikamet hakkına sahip olduğunuzu biliyormusunuz?
• Sonradan üye olan ülkelerin vatandaşlarıiçin hangi özel durumlar bulunmaktadır?


III. ENTEGRASYON
• Bir entegrasyon kursu nedir?
• Nezaman bir entegrasyon kursuna katılabilirsiniz?
• Bir entegrasyon kursuna katılmak yükümlülüğündemisiniz?
• Sizin yükümlü olduğunuz halde, bir kursa katılmamanızın sizin için ne gibi tesirleri olabilir?
• Önceden beri Almanya’da yaşayan yabancılar bir entegrasyon kursunu ziyaret edebilirlermi?
• Bir entegrasyon kursuna katılma masraflarınelerdir?
• Entegrasyon kursuna katıldığınız hakkındaki belgenin ne gibi faydalarıvardır?

Sayfa: 2/7
IV. GÖÇ KANUNU’NUN GETİRDİĞİ DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
1. AET/Türkiye Bağlılık Sözleşmesi Çerçevesinde İkamet Hakkı

2. Vatandaşlık Hukuku’ndaki Değişiklikler
• Alman Vatandaşlığı’na alınmak için enönemli hukuki esaslarınerede bulursunuz?
• Sizin başarıile entegrasyon kurslarınıbitirmiş olmanın Alman Vatandaşlığı' nı almakta tesirleri bulunmaktamıdır?

3. Alman Kökenli Göçmenler Ve Onların Aile Bireyleri İçin Değişiklikler
• Hangi genel yurda alınma koşullarıbulunmaktadır?
• Yetkililik düzenlemesi ile ilgili olarak Kabul ve Belgelendirme İşlemleri’nde hangi değişiklikler bulunmaktadır?
• Hangi koşullar altında sizin aile mensuplarınız sizin kabul bildirinize dahil edilebilirler?
• Sizin eşiniz ve çocuklarınız nezaman Alman Vatandaşlığı’nıalabilirler?
• Bir entegrasyon kursuna nezaman hakkınız bulunmaktadır?
• Hangi geçiş kurallarıgeçerlidir?

4. Göç Yasası Ve Zor Durum Komisyonu
• Göç Yasası, Berlin Eyaleti Zor Durum Komisyonu ile ilgili olarak, hangi değişiklikleri getirmektedir?

5. İltica Hukuku’ndaki Değişiklikler
• İltica Hukuku’nda neler düzeltildi?
• İltica ile ilgili işlemlerde neler değişiyor?


V. İKAMETİN SONA ERMESİ
• Sizin İkamet İzni’niz nezaman geçersiz olur?
• Bir yabancıne şartlarda sınır dışıedilir ?
• Sınır dışı edilmeye karşıkorunma ne zaman oluşur?


VI. GEÇİŞ KURALLARI • Sizin şimdi bir Oturma Hakkı’nız veya bir süresiz Oturma İzni’niz bulunuyorsa, 01.01.2005 tarihinden sonra hangi İkamet İzni sahibi olacaksınız?
• Siz 01.01.2005 tarihinden önce bir süresiz Oturma İzni veya Oturma Hakkı için talepte bulunmuşsanız, hangi yasa geçerli olacaktır?
• Sizin 1.1.2005 tarihinden sonra Yerleşme İzni için bir talepte bulunmanız ve bundan evvel süreli bir Oturma İzni veya Özel İkamet İzni (Aufentaltsbefugnis) sahibi olmanız durumunda hangi yasa geçerli olacaktır?
• Şimdi süreli bir Oturma İzni, Amaca Bağlıİkamet İzni (Aufenthaltsbewilligung) veya bir Özel İkamet İzni (Aufentaltsbefugnis) sahibiyseniz, 1.1.2005 tarihinden sonra hangi İkamet İzni sahibi olacaksınız?
• Yabancılar için hukuksal önlemler hakkında 1.1.2005 tarihinden sonra yeniden karar verilecekmidir?
• Bir sözleşme sığınmacısının reşit olan bekar çocuğu için hangi özellikler geçerlidir?
• Sizin Çalışma İzni’niz ne olacaktır?
SUNUŞ

Göç Yasası1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yasa 15 maddeden oluşmaktadır. Ayrıcalımaddeler kısmen yeni yasaları içermekte, kısmen de halen yürürlükte olan yasalarıdeğiştirmektedir. Sizin için hepsinden önemlisi Göç Yasası’nın 1. maddesini içeren İkamet Yasası’dır. Ikamet Yasası, Yabancılar Yasası’nın yerini almaktadır ve sizin Almanya’daki ikametinizi ve haklarınızı ilgilendiren bir çok soruları düzenlemektedir. Diğer önemli düzenlemeler yeni yasanın 2. maddesinde yeralmaktadır ki, bu madde Avrupa Birliği vatandaşlarının genel serbest dolaşımını (Serbest Dolaşım Yasası AB) içermektedir. Bu yasa olagelen İkamet Yasası/AEB isimli yasanın yerini alacaktır. Madde 3 ise İltica Usul Hukuku’nun değişikliklerini düzenlemektedir.
Birinci bölümde sizlere, en çok sorulan sorulara dayanarak, yeni Göç Yasası’nın anahatlarıaçıklanacaktır. İkinci bölümde sizin geçiş kuralları hakkında aydınlatılmanız ve hangi değişikliklerin sizi kişisel olarak ilgilendirdiği konusunda yönlendirilmeniz öngörülmüştür. Birçok ayrıntılar ancak, çoğunlukla henüz çıkarılmamış, hukuki kararnameler çerçevesinde düzenlenecektir.
I. AB-YURTTAŞI OLMAYANLAR İÇİN İKAMET OLANAKLARI

1. İkamet Amaçları
• Yabancılar hangi amaçla Almanya’da bulunabilirler?
Siz bir İkamet İzni’ni
a) Federal Almanya Sınırları içine seyahat etmek amacıyla,

b) öğrenim amacıyla (örneğin, üniversite veya lisan kursu ziyareti) – I. Bölümün 5. Noktasına bakınız,
c) kazanç sağlayan bir işte çalışmak amacıyla (bu durum serbest meslek sahipleri ve ücretli calışanlarla ilgilidir) – I. Bölümün 6. Noktasına bakınız,
d) uluslar hukuku, insancıl veya pollitik gerekçelerle (örneğin, sığınmacıolarak)- I. Bölümün 7. Noktasına bakınız,
e) ailevi gerekçelerle (örneğin, eşlerin veya çocukların sonradan gelmeleri) - I. Bölümün 8. Noktasına bakınız veya
f) yasal olarak öngörülen özel ikamet hakları gerekçesiyle (örneğin, küçük çocuk olarak Almanya’da yaşamış olan yabancıların geri dönme hakkı) - I. Bölümün 9 ve 10. Noktalarına bakınız, alabilirsiniz. Gerekçesi olan durumlarda size bir başka amaç için ikamet izni verilebilir.
2. Almanya’da İkamet Etmek İçin İzin: İkamet İzinleri
a) Vize. Bu vize transit seyahatler veya 3 aya kadar olan kısa kalmalar için Schengen-Vizesi şeklinde mevcuttur ve Schengen Uygulama Sözleşmesi koşulları çerçevesinde verilir. Bir Schengen-Vizesi ile bunun geçerlilik çerçevesinde turistik amaçla şu Schengen-Ülkelerinde kalabilirsiniz: Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İslanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Avusturya, Portegiz, İsveç ve İspanya.
Almanya’da uzun süreli kalmalar için, ülkenizdeki Alman Yurtdışı Temsilcilikleri’nde talepte bulunabileceğiniz bir vizeye gereksiminiz vardır.
b) Oturma İzni sınırlı olup, belirli ikamet amaçları çerçevesinde verilir. Süresi ilgili amaca göre belirlenir. Duruma göre oturma izninden çalışma hakkıoluşur.
c) Yerleşme İzni sınırsız sürelidir ve çalışma hakkını içerir. Bu izin süresel ve bölgesel olarak sınırlandırılmamıştır ve yan hükümleri, bazı koşullar altında politik çalışmaların yasaklanabileceği veya kısıtlanabileceği hususları haricinde, içeremez.
Yukarıda belirtilen üç çeşit İkamet İzni’nin (Vize, Oturma İzni ve Yerleşim İzni) yanısıra iltica talebinde bulunanların iltica işlemleri süresince ikametleri için Kalma Müsaadesi (Aufenthaltsgestattung) ve Ülkeden Sürmenin Ertelenmesi Hakkında Belge (Müsamaha Belgesi=Duldung) verilmesi eskiden olduğu gibi bulunmaktadır. Müsahama Belgesi bir ikamet sıfatı olmayıp, sadece yabancılar dairesinin ülkeden sürme işleminden tek taraflıolarak geçici bir süre için vazgeçtiğini gösterir. Müsamaha Belgesi sahibinin ülke dışına çıkma yükümlülüğünün varlığı devam etmektedir. Onların yurt dışına çıkmaları halinde Almanya’ya geri dönme hakları bulunmamaktadır.
Serbest dolaşım hakkı olan Avrupa Birliği yurttaşları, II. Bölüme bakınız, İkamet HakkıBelgesi’ni res’en alırlar. Serbest dolaşım hakkı olan Avrupa Birliği yurttaşlarının Avrupa Birliği yurttaşı olmayan aile mensuplarına res’en Oturma İzni-AB verilir.
3. Bir İkamet İzni İçin Gerekli Genel Koşullar
Genel olarak bir İkamet İzni alabilmek için, kural olarak ilk önce aşağıdaki verilme koşullarınıyerine getirmeniz gereklidir:
a) Sizin geçerli bir pasaporta veya pasaport yerine geçer bir dökümana sahip olmanız gerekir,
b) geçiminizin güvenlik altında olmasıgerekir,
c) kimliğiniz ve tabiiyetiniz tesbit edilmiş olmalıdır,
d) ülke dışına sürme gerekçesinin bulunmamasıgerekir,
e) ikametiniz Federal Almanya Cumhuriyeti’nin menfaatlerine zarar getirmemeli ve onları tehlikeye sokmamalıdır,
f) sizin gerekli vize ile giriş yapmış olmanız ve İkamet İzni’nin verilmesi için ilgili bilgileri daha vize talebinde bulunurken sunmuş olmanız gereklidir,
g) size karşı Almanya’ya giriş veya ikamet yasasının bulunmamasıgereklidir,
h) sizinaykırı düşen, halen devam etmekte olan bir iltica işleminizin bulunmaması gerekir, fakat sizin oturma izni verilmesine hakkınız olduğu durumlar bunun haricindedir.
Geçiminizin güvenlik altında olması, geçiminizi, buna hastalık sigortası da dahildir, kamu kaynaklarından yararlanmak zorunluğunda olmaksızın, kendiniz tarafından karşılanmasıdurumudur.
Bunların dışında Almanya’ya girişkurallarına uymak zorunluğundasınız. Genel olarak her yabancının Almanya’ya giriş yapması ve yurt içinde kalabilmesi için bir İkamet İzni’ne ihtiyacı vardır. Bunun genel olarak Almanya’ya gelmeden önce vize şeklinde Almanya Yurtdışı Temsilcilikleri’nden alınması gerekir. Bu temsilcilik Almanya Elçiliği veya bir Almanya Başkonsolosluğu olabilir. İlgili İkamet İzni’nin Almanya’da verilmesinde aranan koşullar buralarda da geçerlidir. Vize yükümlülüğünden ayrık tutmalar ilerde bir hukuki kararnamede tesbit edilecektir.

Sayfa: 3/7


Vize yükümlülüğünden diğer ayrık tutmalar Avrupa Hukuku esaslarından çıkmaktadır.
4. İkamet İznin’de Bulunan Çalışma İzni
• İkamet İzni aldıktan sonra, ücretli bir işte çalışabilmek için, ayrıca Çalışma İdaresi’nin verceği bir Çalışma İzini’ne sahip olmak yükümlülüğündemisiniz?
Hayır, şimdiye kadar olan çift izin işlemi şimdi bir onama işlemi ile kaldırılmıştır: Sizin İkamet İzni aldıktan sonra, Çalışma İzni talep etmek için, Çalışma İdaresi’ne başvurmanıza gerek kalmamaktadır. Bunun yerine sizin İkamet İzni’niz hangi kapsamda ücretli bir işte çalışabileceğiniz ve bunun negibi bir çalışma olabileceği hakkında bilgi vermektedir. Çalışma İdaresi eskiden olduğu gibi sizin iş piyasasına girişiniz hakkında karar vermek durumundadır, fakat bu işlem dahili olarak yürütülür.
Sizin sonradan gelen aile mensuplarınız için bir değişiklik oluşmuştur: Eskisine karşın, sizin sonradan gelen aile mensubunuzun Oturma İzni, eğer siz şahsen kazanç sağlayan bir işte çalışma hakkına sahipseniz, kendisine aynışekilde ve hemen kazanç sağlayan bir işte çalışma hakkı tanımaktadır. Bu aynı zamanda sizin aile mensubunuzun iş piyasasına kısıtlamasız giriş hakkıolduğu anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan, evlilik birliğinizin Federal Almanya sınırlarıiçinde en azından iki sene sürmüş olmasıhalinde, eşinizin kısıtlamasız çalışma hakkıdoğmaktadır.
5. Eğitim İkameti
• Eğitim amacıyla ne zaman bir İkamet İzni alabilirsiniz?
Size eğitim amacıyla bir Oturma İzni
a) bir devlet yüksek okulunda veya devlet tarafından tanınan bir yüksek okulda öğrenim yapmak için,
b) öğrenim talebi için,
c) bir lisan kursuna katılmak için ve
d) ayrıcalı durumlarda okula gitmek için verilebilir.
Size öğrenim talebi amacıyla bir Oturma İzni verilirse, bu Oturma İzni aynı zamanda, lisan kursu, öğrenim kolleji veya buna benzer, öğrenimi hazırlayıcıtedbirler için de geçerlidir.
Mesleki bir eğitim veya ihtisas yapmak amacı ile Almanya’da kalabilmek imkanı da bulunmaktadır. Fakat mesleki bir eğitim veya ihtisas yapabilmek için bir Oturma İzni’ni kural olarak sadece Çalışma Federal Acentası’nın muvafakati neticesinde veya mesleki eğitim ve ihtisas yapılmasının Çalışma Federal Acentası’nın muvafakatine gerek olmadığı hukuki kararname ile belirlenmiş olan durumlarda, alabilirsiniz Bu durum devletler arasısözleşmelerle düzenlenmiş olabilir.
Mesleki eğitim amacıyla Oturma İzni verilmesi resmi makamın takdirine kalmıştır ve bunun anlamı, sizin bu izini almağa hakkınızın olmadığı demektir.
Oturma İzni en fazla iki senelik bir süre için verilir ve bu sürenin bitiminde, ikametin amacına uygun bir süre içinde ulaşılabileceği görülürse, kural olarak her iki senede bir uzatılır.
Mesleki eğitim yapmak üzere alınan mesleki eğitim izini esasında size toplam olarak 90 tam günü veya 180 yarım günü geçmemek üzere çalışma imkanı tanır. Siz ek olarak öğrenci işleri de yapabilirsiniz. Bu hak sizin Oturma İzni’nizde belirtilir.
• Mesleki Eğitim Oturma İzni sahibi olan bir kişi olarak Yerleşme İzini alabilirmiyim?
Mesleki eğitim amacıyla alınan bir Oturma İzni sahibi olarak Yerleşme İzini alamazsınız. Mesleki eğitim ikameti anlamı ve amacı açısından sadece geçici bir süre içindir. Mesleki eğitim amaçlı bir Oturma İzni sahipleri beş seneyi doldurmaları halinde Yerleşme İzini alamazlar.
• Mesleki eğitimdem sonra ikamet imkanları
Şimdiye kadar geçerli olan Yabancılar Yasası’ndan değişik olarak, öğreniminizi bitirdikten sonra artık Almanya’yı terketmek zorunluğunda değilsiniz. Yeni İkamet Yasası öğrenim amaçlı Oturma İzni’nizi Almanya’da işyeri bulabilmeniz için bir sene daha uzatma imkanıtanımaktadır. Oturma İzni’nizin uzatılması için gerekli koşullar, sizin öğreniminizi başarı ile bitirmiş olmanızdır. Siz niteliğinize uygun, yabancılara açık olan, bir işyeri bulabilirseniz, I. Bölüm 6. Noktaya bakınız, size kazanç sağlayıcıişte çalışmak üzere bir Oturma İzni verilebilir.
• Mesleki öğrenim süresi içinde bana başka bir amaç için Oturma İzni verilebilirmi?
Mesleki eğitim görmek üzere verilen bir Oturma İzni haricinde kural olarak –yani olağanüsütü gerekçeler bulunmadıkça- başka bir amaç için Oturma İzni verilemez veya izininiz uzatılamaz.
Fakat yasal olarak hakkınız varsa, size bir başka amaçla Oturma İzni verilir. Örneğin sizin ailevi gerekçelerle bir Oturma İzni almak hakkınızın bulunması durumları.
6. Kazanç SağlayıcıÇalışmalar Amacıyla İkamet

Kazanç sağlayıcı çalışmalar altında her serbest çalışma ve her çalıştırılma, yani ücret karşılığıçalışma, anlaşılır. Ücret karşılığı çalışmanızın anlamı, her zaman sizin başka bir kişinin talimatları çerçevesinde ve size talimatlar veren bir başka kişinin organizasyonuna bağlıolarak çalıştığınız durumlardır. Temel kural olarak: İşçi iseniz, serbest çalışmıyorsunuz demektir.
• Kazanç sağlayıcıserbest çalışmak amacıyla ne zaman bir İkamet İzni alabilirsiniz?
Kural olarak aşağıdaki koşullar çerçevesinde bir Oturma İzni alabilirsiniz:
a) Sizin arzu ettiğiniz çalışma nitelikli bir meslek öğrenimini gerektirmektedir ve siz bu mesleki niteliklere sahipsiniz,
b) siz somut bir işyeri teklifi ibraz edebilirsiniz,
c) sizin meslek grubunuz için hukuki kararname ile Oturma İzni verilmesi öngörülmüştür ve
d) Çalışma Federal Acentasıçalıştırılmanıza muvafakat eder.
Çoğunluklu durumlarda Çalışma Federal Acentası muvafakatini ancak, öncelik tanınan işçilerin, herşeyden önce Almanların, AB-Yurttaşları’nın ve İslanda, Liechtenstein ve Norveç yurttaşlarının (Avrupa Ekonomik Bölgesi Üyeleri1) mevcut olmamasıhalinde verir.
Çalışma Federal Acentası ayrıca, yabancıların çalıştırılması neticesinde iş pazarında bunun olumsuz tesirlerinin oluşup, oluşmadığını inceler. Muvafakat edilmesi için gerekli koşullardan diğer biri de, yabancı işçinin aynı nitelikteki Alman işçilerden daha uygunsuz koşullarda çalıştırılmamasıdır.
İstisnalar
Eğer çalıştırılmanız bir hukuki kararname gereğince muvafakat verilmesini öngörmüyorsa, siz Çalışma Federal Acentası’nın muvafakati olmaksızın bir Oturma İzni alabilirsiniz. Bunlar iş pazarına olumsuz etkilerinin olması beklenmeyen, diğer işçiler tarafından yapılması olanaksız olan bireysel yeteklilik gerektiren çalışmalardır. Bu durum örneğin misafir ilim adamları, sanatkarlar ve Federal Lig’de oynayan mesleki futbolcularda olduğu gibidir.
İstisnalı olarak Oturma İzni, takdir yetkisi yolu ile çalıştırılmaları hukuki kararname ile tesbit edilmemiş olan meslek grupları için de verilebilir. Fakat bu durumlarda, yabancının çalıştırılmasında kamusal, özellikle bölgesel, ekonomik veya iş pazarı politikasını içeren menfaatlerin sözkonusu olması gerekmektedir.
• Eğer nitelikli bir meslek eğitimi gerektirmeyen işte çalışmanız halinde Oturma İzni almanın imkanıvarmıdır?
İlgilendiğiniz çalışmanın nitelikli bir meslek eğitimi gerektirmemesi durumunda, Oturma İzni ancak bu çalışmanın yapılmasına devletler arası sözleşmeler veya hukuki kararname ile (örneğin, sezon işçilerinde veya fabrika sözleşmeli elemanlarında olduğu gibi) müsaade edilmiş olmasıhalinde verilir.
• Kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla verilmiş Oturma İzni ne kadar süreyle verilir?
Oturma İzni sadece süreli olarak verilir. Bu süre her bir çalışmanın cinsine göre ve/veya ikametin hukuken müsaade edilen en uzun süresine göre ayarlanır ve Oturma İzni’ndeki kayıttan anlaşılır.
• Yüksek nitelik sahibi olanlar için özel kurallar varmıdır?
Yüksek nitelik sahibi yabancılar yukarıda belirtilen koşullarla bir Oturma İzni alabilirler. Belirli durumlarda ikametin hemen başında bir Yerleşme İzini verilebilir.
1 Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) üyeleri, bütün AB-Ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç’tir.
Buna örneğin sizin
- özel mesleki bilgilere sahip bilim adamıolarak,
- yüksek mevkili görevde olan bir öğretim üyesi veya ilimsel eleman olarak,
-yasal hastalık sigortasının aidat ölçüsü sınırının en aşağı iki misline eşit bir kazancıolan, özel meslek tecbübesi olan bir uzman veya yönetim personeli olarak
çalışmanız halinde olanak vardır.
Bunların dışında aşağıdaki koşulların yerine gelmiş olmasıgerekir:
a)Eğer hukuki kararname veya ülkeler arasısözleşmelerle başka kurallar oluşturulmamış ise, Çalışma Federal Acentası’nın Yerleşme İzni’nin verilmesine muvafakat etmesi gerekmektedir.
b)Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki yaşam münasebetlerine entegre ve geçimin devlet yardımı almaksızın güvenlik altında olduğu varsayımının gerekçelerinin bulunması gerekmektedir.
c) Eğer Eyalet Dairesi, Yerleşme İzni’nin verilmesinin kendilerinin muvafakati çerçevesinde yapılmasına karar verirse, Eyalet Dairesi’nin muvafakatinin verilmiş olmasıgerekir.
Fakat Yerleşme İzni’nin verilmesi hak çerçevesinde olmayıp, resmi makamın takdirine bağlıdır.
• Kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla ne zaman bir İkamet İzni alabilirsiniz?
Eğer kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla Almanya’da kalmak istiyorsanız, aşağıdaki koşulların yerine gelmiş olması halinde bir Oturma İzni alabilirsiniz:
a) Üstün bir ekonomik menfaatin veya özel bir bölgesel ihtiyacın bulunmasıgerekir,
b) çalışmanın ekonomiye olumlu tesirde bulunacağı beklentisini yaratmalıdır ve
c) bu çalışmanın tatbikinin finansmanının şahsi sermaye veya bir kredi teminatı ile teminat altına alınmış olması gerekmektedir. Kural olarak an aşağı bir milyon Euro yatırım yaparsanız ve on işyeri oluşturursanız koşullar oluşmuştur. Eğer bu durum oluşmamış ise, buna karşın, ilgili ticari tasarınızın taşıma kabiliyetinin, sizin ticari tecrübenizin, yatırılan sermayenin yüksekliğinin, çalışma ve meslek öğrenimi durumuna olumlu tesirinin ve yenilikler ile araştırmalar hakkındaki katılımlarınızın olumlu bir değerlendirmesi neticesinde, bir Oturma İzni verilebilir. Değerlendirmeye planlanan çalışmanın yapılacağı yerdeki uzman heyetler, yetkili meslek daireleri, kamusalhukuksal meslek temsilcilikleri ve mesleki izin için yetkili makamlar katılırlar. Eğer siz 45 yaşından daha yaşlıysanız, ayrıca –Oturma İzni için diğer bir koşul olarak- uygun bir emeklilik bakımınızın varolduğunu kanıtlamanız gerekir.
Avantajınız:
Ticari düşüncelerinizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirseniz ve geçiminiz teminat altına alınmışsa, talep üzerine –sürekli ikamet ile ilgili esas kurallardan sapmak üzere- henüz üç sene (beş sene yerine) sonra bir Yerleşme İzini alabilirsiniz.
• Belirli ülkeler için özel kurallar
Azami tercih veya iyiniyet kurallarıiçeren dostluk, ticari ve yerleşme sözleşmeleri gerekçeleri ile –yukarıda belirtilen koşullardan sapmak üzere- sizin aşağıda adı geçen ülkelerin tabiiyetine sahip olmanız halinde, size kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla, bir Oturma İzni verilebilir:
Dominik Cumhuriyeti Endonezya Iran Filipinler Sri Lanka Japonya Amerika Birleşik Devletleri
Bulgaristan und Romanya tabiiyeti sahipleri ülkeleri ile AB arasındaki iki taraflıasosyasyon sözleşmesi çerçevesinde kazanç sağlamak üzere serbest bir işte çalışmak amacıyla veya bir şirketin kurulması ve yönetilmesi amacıyla bir Oturma İzni alabilirler. Fakat bu Oturma İzni iş pazarına girişe imkan yaratmaz.

Sayfa: 4/7


7. Devletler Umumi Hukuku, İnsani Veya Politik Gerekçelerle İkamet

• Kabul edilmiş sığınmacıolarak hangi İkamet İzni’ni alırsınız?
Eğer sizin sığınma hakkıolan kişi olarak kabul edilmeniz 1.1.2005 tarihinden sonra oluşmuş ise, şimdiye kadar geçerli hukuktan farklı olarak artık süresiz İkamet İzni almayacak, bunun yerine bir (süreli) Oturma İzni alacaksınız.
Eğer siz 1.1.2005 tarihinden sonra sığınmacı olarak kabul edilmişseniz, sizde İkamet Yasası’nın2 60. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi gereği olan koşulların bulunmasıgerekçesiyle (Konvansiyon Sığınmacısı) size bir Oturma İzni verilir.
Bu her iki durumla bağlantılı Oturma İzni size çalışma hakkı tanır. Üç senelik Oturma İzni sahipliği neticesinde size, eğer Sığınmacılar ve Göçmenler Federal Dairesi (eski adıyla Yabancı Sığınmacıların Tanınması Federal Dairesi) yabancılar dairesine sizin sığınma hakkıolan kişi veya konvansiyon sığınmacısı olarak kabul edilmenizin iptali veya geri alınmasıdurumunun olmadığını bildirmesi üzerine, bir Yerleşme İzini verilir.
• Size kontenjan sığınmacısıolarak hangi İkamet İzni verilir?
Yeni gelen Kontenjan Sığınmacıları’na şu anda eskiden olduğu gibi bir Yerleşme İzini verileceğinden hareket edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi kontenjan sığınmacıları için İkamet İzni ikamet yeri sınırlandırılmasıile donatılabilir.
• İnsani gerekçelerle Oturma İzni almanın başka imkanları varmıdır?
Bir yabancıya yabancı bir ülkeden kabulü için devletler hukuku bağlantısındaki veya acil insani gerekçelerle bir Oturma İzni verilebilir.
Bir Federal Eyaletin en yüksek makamıİçişleri Bakanlığı ile karşılıklı anlaşma neticesinde devletler hukuku bağlantısındaki veya insani gerekçelerle veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin politik menfaatlerinin korunması için, belirli ülkelerden gelen yabancılara veya belirli yabancılar grublarına Oturma İzni verilmesi talimatını verebilir (bunun tabiri, eski durumların düzenlenmesi).
Zor Durum Komisyonu’nun talebi üzerine en yüksek makam (Berlin’de İçişleri Senato İdaresi) yurt dışına çıkmak zorunluğunda olan bir yabancıya bunun bir zor durumu gerekçesiyle, bu kişinin yasada öngörülen verilme veya uzatma koşullarını yerine getirmemesine karşın, yabancılar dairesi tarafından bir Oturma İzni verilmesi veya Oturma İzni’nin uzatılması talimatını verebilir. Fakat buradaki koşul acil insani ve şahsi gerekçelerin yabancının Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde kalmağa devam etmesinin haklıgerekçelere dayanmasıdır. Kural olarak bir yabancının ağır suçlar işlemesi neticesinde kenmdisine bir Oturma İzni verilmesi olanaksız olacaktır. İşlemler için IV. Bölüm 4. Noktaya bakın.
Size aynı zamanda, eğer Avrupa Birliği Meclisi’nin bir kararı gerekçesiyle geçici olarak koruma verilmesi halinde, bir Oturma İzni verilir.
Bedeni ve hayati tehlike gerekçesiyle size karşı yasal yurt dışına sürme yasağı bulunmasıhalinde, size bir Oturma İzni verilmelidir.
2 İkamet Yasası’nın 60. mad. 1. fık. 1. bendi: „Sığınmacıların Hukuki Statüsü hakkındaki 28 Temmuz 1951 tarihli sözleşmenin tatbikinde, bir yabancıhayatının ve hürriyetinin, onunırkı, dini, tabiiyeti, bir sosyal gruba aitliği veya politik inaçları gerekçeleriyle tehlike altında olduğu bir ülkeye sürülemez.“
Sizin Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içinde kalmanızı gerektiren acil insani veya şahsi gerekçelerin veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin büyük ölçüde kamu menfaatlerinin bulunduğu sürece, size geçici bir süre için Oturma İzni de verilebilir. Acil şahsi durumlar, örneğin sizin ülkenizde yapılamasına imkan olmayan bir ameliyatın yapılmasının veya ağır bir hastalık geçiren aile mensubunuza bakmanızı gerektiren durumlardır. Federal Almanya Cumhuriyeti’nin büyük ölçüde kamu menfaatleri, örneğin sizin önemli bir mahkeme davasında şahit olarak ifade vermenizin gerekli olması gibi, durumlarda bulunmaktadır. Oturma İzni ilk önce en fazla altı ay için verilir. Eğer şimdiye kadar yasal olarak 18 ay Almanya’da bulunmaktaysanız, size geçerlilik süresi üç seneye kadar olan bir Oturma İzni verilebilir. Aile mensuplarının sonradan getirilmesi imkan dahilinde değildir.
Size, icra kabiliyeti olan yurt dışına çıkma yükümlülüğünüz olduğu halde, sizde ülkeden sürülme engelleri bulunduğundan dolayı, yurt dışına çıkmanıza imkan olmadığı durumda da bir Oturma İzni verilebilir. Burada şu koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir:
a) İcra kabiliyetli yurt dışına çıkma yükümlülüğünüz bulunmaktadır,
b) yurt dışına çıkmanız hukuki veya gerçekcil gerekçelerle imkansızdır,
c) yurt dışına çıkma engelleri belirli bir sürede ortadan kalkmayacaktır ve
d) yurt dışına çıkma engellerinin oluşmasında sizin suçunuz yoktur.
Bir hukuki durum, örneğin bir yetkili mahkemenin sizin ülkeden sürülmenizin geriye atılmasıtalimatını verirse veya savcılık ülkeden sürülmeniz için gerekli muvafakati vermekten kaçınırsa, oluşur. Sizin ülke dışına çıkmanızın geçekcil olarak imkansız olması, örneğin sizi hiç bir ülkenin kabul etmemesi veya ağır hastalığınız gerekçesiyle seyahat edecek durumunuzun olmaması, halleridir.

8. Aile Birleştirmesi

Evvelce Yabancılar Yasası’nda olduğu gibi, sadece eşler ve küçük çocuklar sonradan Almanya’ya gelebilirler. Kayıtlara geçmiş eşcinsiyetli hayat arkadaşları için aile birleştirilmesi kuralları da buna uygun olarak geçerlidir. Bunların haricindeki aile mensuplarının sonradan gelmeleri şimdiye kadar olduğu gibi resmi makamın takdirine bağlıdır ve olağanüstü bir zor duruma sebebiyet vermemek için müsaade edilebilir.
• Alman vatandaşlarının aile mensuplarına hangi İkamet İzni verilir?
Size bir Oturma İzni verilmesine, eğer
a) bir Alman vatandaşının eşiyseniz veya
b) bir Alman vatandaşının reşit olmamış, bekar çocuğuysanız veya
c) Alman vatandaşı reşit olmamış, bekar bir çocuğun velayet hakkı olan ebeveynlerinden birisiyseniz ve sizin Alman vatandaşı olan aile mensubunuzun sürekli ikametinin Almanya’da olmasıhalinde, yani burada yaşamasıhalinde, hukuki hakkınız bulunmaktadır.
Yabancılar dairesi size, reşit olmamış Alman vatandaşlığı sahibi çocuğunuzun velayet hakkına sahip olmadığınız halde, çocuğunuzla bir ailevi beraberlik durumunda –yani kayyım ve bakım bereberliği olarak- Almanya’da birlikte yaşıyorsanız, bir Oturma İzni verebilir.
Geçiminizin teminat altında olduğunu ispat etmeniz gerekmemektedir.
Bu Oturma İzni verildiği tarihten itibaren sizin çalışma hakkınız olduğu kaydınıiçerir.
Sizin üç seneden beri Oturma İzni sahibi olmanız halinde, eğer Alman vatandaşı olan eşinizle ailevi müşterek yaşam devam ediyorsa, sizin ülkeden sürülme gerekçesinin bulunmuyorsa ve basit bir şekilde Almanca olarak anlaşma yeteneğiniz varsa size kural olarak bir Yerleşme İzini verilir.
• Aile mensuplarınızın sonradan gelebilmeleri için, bir yabancı olarak hangi koşullarıyerine getirmeniz gerekmektedir?
Siz
a) bir Oturma İzni sahibisiniz veya
b) bir Yerleşme İzni sahibisiniz ve
c) yeterli ikamet olanaklarına sahipsiniz.
Sizin sonradan gelen aile mensubunuz, aile birleştirmesi ile ilgili talimatların başka düzenlemeler içermememesi halinde, ikamet ve Almanya’ya giriş için gen

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1404
favori
like
share