Almanya’da işyeri kurmanın koşulları
Almanya’da iş kurmak isteyen yabancı kökenli vatandaşların serbest mesleğe atılmalarına ve bunu sürdürmelerine hangi ön koşullarda izin verildiği Oturum yasasında (AufenthG) düzenlenmektedir. Bu yasaya göre kişilerin ülke mensubiyetlerine göre işyeri açabilme ön koşulları aşağıdaki şekildedir:
Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşları
Avrupa Birliği üye devletleri içinde ‘serbestlik ve ticari özgürlük’ geçerlidir. Bundan dolayı AB-vatandaşları, tüm üye devletlerde herhangi bir işyeri açabilirler. Bu kişiler yalnızca nüfus işleri dairelerine başvurmakla yükümlüdür.
AB ülkelerinden gelmeyen kişiler
Yerleşim izninizin [Niederlassungserlaubnis] bulunması durumunda, istediğiniz an serbest mesleğe başlayabilirsiniz. Serbest mesleği ya da benzeri bir uğraşıyı özellikle kapsayan bir oturma izniniz [Aufenthaltserlaubnis] yoksa, yetkili yabancılar kurumuna özel başvuruda bulunmak zorundasınız.
AB ülkelerinden gelmeyip, bir Almanla evli bulunan kişiler
Üç yıllık bir evlilik süresinden sonra yerleşme izni alabilirsiniz. Bundan sonra istediğiniz an serbest mesleğe başlayabilirsiniz. Evliliğinizin üç yılı daha geçmeden, iş yeri açmak ya da serbest mesleğe atılmak istiyorsanız, yabancılar kurumuna özel başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
AB ülkesinden gelmeyen, ancak Almanya’da işyeri kurmak ya da şube açmak isteyen yabancı yatırımcılar:
Almanya’da ikamet etmiyorsanız, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliğinde (elçilik ya da konsolosluk), serbest meslekte ticari çalışmak için, vize başvurusunda bulunmak zorundasınız. Almanya’da bulunmanız özel ekonomik ya da bölgesel çıkarlarına uygun görülmesi durumunda, oturma izni alabilirsiniz. Burada, yapmak istediğiniz işin ekonomik verimliliği ve bunun gerek iş pazarına gerekse de bilim ve araştırma alanlarına olacak etkileri gözden geçiriliyor.
En azından bir milyon Euro yatırım yapan ve en azından on elemanlık işyeri açan yatırımcılar, genelde oturma izni alabilmektedir. Bu rakamlar 2008 yılından itibaren yüzde 50 azaltıldı. Asgari yatırım miktarı 500 bin Euro, istihdam sayısı ise 5’e düşürüldü.
Gelir vergisi
Almanya’da geliri olan herkes Gelir vergisi [Einkommensteuer] ödemek zorundadır (Ücretli çalışanlarda bu vergi ücretten doğrudan kesildiği için Ücret vergisi [Lohnsteuer] olarak adlandırılır).
Gelir vergisinin miktarı
Gelir vergisinin tutarını işletmenizle edindiğiniz kazançtan bütün giderleri çıkardıktan sonra elinizde kalan kârınız belirler. Örneğin: 2006 yılında 52.152 € (bekarlar) ya da 104.304 € (evliler) olan bir gelir yüzde 42’lik bir oranla vergilendirilir. Vergi dairesi serbest mesleğe atıldığınız yıl beklediğiniz kârdan hareket eder.
Vergilendirilecek tutardan kişi başına 7.664 Euro’luk bir miktar muaf tutulur. Bu miktar üzerindeki meblağlar vergilendirilmek zorundadır.
Vergi dairesine yapılan gelir vergisi açıklaması
Gelir verginiz yıl sonunda - en geç gelecek yılın 31 Mayıs’a kadar - ödenmek zorundadır. Bu verginin ne kadar olduğunu hesaplamak için, gelir vergisi açıklamasını, sizin için sorumlu vergi dairesine vermek zorundasınız. Bu süreyi 30 Eylül’e kadar uzatma başvurusu, ancak bir vergi danışmanı tarafından yapılabilir. Gelir vergisi açıklamasında bütün gelirlerinizi belirtmelisiniz.
Şahıs şirketleri gelir vergisinden muaftır
Şahıs şirketleri, örneğin GbR’ler gelir vergisi ödemek zorunda değildir. Ancak bu işletmedeki ortaklar vergiye tabidir. Şirketteki kârdan paylarını, yaptıkları gelir vergisi açıklamalarında belirtmek ve vergilendirmek zorundadırlar. Şahıs şirketleri vergi dairesine kârı belirlemek için, ayrı bir açıklama yapma durumundadır.
Küçük işletme düzenlenmesi
Küçük işletmeler, aşağıdaki durumlarda vergi dairesine kâr vergisi ödemek zorunda değildir.
Önceki yıl kârı 17.500 Euro’dan yüksek değilse ve Bulunulan yıldaki kârı 50.000 Euro’dan fazla olmayacaksa
Ancak kâr vergisi ödemiyorsanız, ön vergi de sizin için söz konusu olmaz. Ön vergiyi, örneğin faturaları öderken ödemektesiniz. Kâr vergisi ve ön vergi birbirini etkiler, çünkü ön vergiyi vergi dairesinden geri almaktasınız.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9756
favori
like
share