Arttırılmış (Augmented) Triad'lar

Arttırılmış (Augmented) Triad’lar:Majör bir triadın beşinci derecesinin yarım ses tizleştirilmesiyle oluşur (1 3 5 # ). Aynı zamanda 2 tam ses (majör üçlü) + 2 tam ses (majör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

Örnek : Do arttırılmış akorunu bulmak istiyoruz:
1. Yol: Do Majör triadını yazıp, 5. dereceyi yarım ses tizleştiririz:

2. Yol: Do sesinden 2 tam ses (majör üçlü aralık) ve 2 tam ses (majör üçlü aralık) ilerleriz:
Do__________Mi_________Sol diyez 2 tam ses 2 tam ses Arttırılmış akorlar, büyük Latin harfinin sağ üst köşesine konan artı sembolü ile gösterilir. Bir diğer kullanım da büyük Latin harfinin yanına İngilizcede ‘augmented’ (arttırılmış) kelimesinin kısaltması olan ‘aug’ sözcüğünün konulmasıdır (örnek: Caug).
Akor İsmi
Aldığı Sesler
Sembolü
Akor İsmi
Aldığı Sesler
Sembolü
Do Arttırılmış
Do Mi Sol #
C + , Caug
Fa Arttırılmış
Fa La Do #
F + , Faug
Sol Arttırılmış
Sol Si Re #
G + , Gaug
Si Bemol Arttırılmış
Si Re Fa #
B + , B aug
Re Arttırılmış
Re Fa# La#
D + , Daug
Mi Bemol Arttırılmış
Mi Sol Si
E + , E aug
La Arttırılmış
La Do# Mi #
A + , Aaug
La Bemol Arttırılmış
La Do Mi
A + , A aug
Mi Arttırılmış
Mi Sol# Si #
E + , Eaug
Re Bemol Arttırılmış
Re Fa La
D + , D aug
Si Arttırılmış
Si Re# Fa
B + , Baug
Sol Bemol Arttırılmış
Sol Si Re
G + , G aug
Fa Diyez Arttırılmış
Fa# La# Do
F# + , F#aug
Do Bemol Arttırılmış
Do Mi Sol
C + ,C aug
Do Diyez Arttırılmış
Do# Mi# Sol
C# + , C#aug
Eksiltilmiş (Diminished) Triad’lar

Eksiltilmiş (Diminished) Triad’lar:Minör bir triadın beşinci derecesinin yarım ses eksiltilmesiyle oluşur. Majör bir triadın üçüncü ve beşinci derecelerinin yarım ses pesleştirilmesiyle de oluşur (1 3 5 ). Aynı zamanda 1,5 ses (minör üçlü) + 1,5 ses (minör üçlü) formülüyle de elde edilebilir.

Örnek: Do eksiltilmiş akorunu bulalım:
1. Yol: Do Minör triadını yazıp, 5. dereceyi yarım ses pesleştiririz:


2. Yol: Do Majör triadını yazıp, 3. ve 5. dereceyi yarım ses pesleştiririz:


3. Yol: Do sesinden 1,5 ses (minör üçlü aralık) ve 1,5 ses (minör üçlü aralık) ilerleriz:
Do__________Mi bemol _________Sol bemol 1,5 ses 1,5 ses Eksiltilmiş akorlar, büyük ya da küçük Latin harfinin sağ üst köşesine konan küçük bir çember sembolü (◦) ile gösterilir. Popüler müzik ve caz müziği notasyonunda genelde büyük Latin harfinin yanına konarken, klasik müzik eğitiminde küçük Latin harfinin yanına konur. Bir diğer kullanım da büyük Latin harfinin yanına İngilizcede ‘diminished’ (eksiltilmiş) kelimesinin kısaltması olan ‘dim’ sözcüğünün konulmasıdır (örnek: Cdim).
Akor İsmi
Aldığı Sesler
Sembolü
Akor İsmi
Aldığı Sesler
Sembolü
Do Eksiltilmiş
Do Mi Sol
Cº, Cdim, cº
Fa Eksiltilmiş
Fa La Do
Fº, Fdim,fº
Sol Eksiltilmiş
Sol Si Re
Gº, Gdim, gº
Si Bemol Eksiltilmiş
Si Re Fa
B º, Bdim, b º
Re Eksiltilmiş
Re Fa La
Dº, Ddim, dº
Mi Bemol Eksiltilmiş
Mi Sol Si
E º, E dim , e º
La Eksiltilmiş
La Do Mi
Aº, Adim, aº
La Bemol Eksiltilmiş
La Do Mi
A º, A dim, a º
Mi Eksiltilmiş
Mi Sol Si
Eº, Edim, eº
Re Bemol Eksiltilmiş
Re Fa La
D º, D dim, d º
Si Eksiltilmiş
Si Re Fa
Bº, Bdim, bº
Sol Bemol Eksiltilmiş
Sol Si Re
G º,G dim, g º
Fa Diyez Eksiltilmiş
Fa# La Do
F#º, Fdim, f#º
Do Bemol Eksiltilmiş
Do Mi Sol
C º,C dim, c º
Do Diyez Eksiltilmiş
Do# Mi Sol
C#º, C#dim, c#º

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 631
favori
like
share
davidsaw Tarih: 12.01.2009 15:18
Cok Tesekkurler