BilgileriNota:
Müzik seslerini gösteren işarettir ve yedi tane nota vardır. La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol



Porte ve İlave Çizgisi:
Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan şekildir. Notalar bu şekle sığmadığı zaman ilave çizgiler kullanılır.



Anahtar:
Portenin sol baş tarafına konulur ve konulduğu çizgiye kendi adını verir.



- Sol anahtarı



- Fa anahtarı



- Do anahtarı




Nota ve Eslerin (Sus) Değerleri:



Birlik Nota 1 Birlik Es



İkilik Nota 1/2 İkilik Es




Dörtlük Nota 1/4 Dörtlük Es



Sekizlik Nota 1/8 Sekizlik Es




Onaltılık Nota 1/16 Onaltılık Es



Otuzikilik Nota 1/32 Otuzikilik Es




Altmışdörtlük Nota 1/64 Altmışdörtlük Es




Değiştirme işaretleri:
Önüne geldiği notanın ses yüksekliğini değiştiren işaretlerdir. Notanın sol tarafına konur ve ölçü içindeki aynı ismi taşıyan notaları etkiler.



Bemol: Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır.

Diyez: Önüne geldiği notayı yarım ses inceltir.

Naturel: Değişime uğramış notayı normal hale getirir.

Çift Bemol: Önüne geldiği notayı bir tam ses kalınlaştırır.

Çift Diyez: Önüne geldiği notayı bir tam ses inceltir.


Tekrar işaretleri:

Röpriz: Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.






veya aşağıdaki gibi kullanılır.




Ölçü tekrar işareti: Bir ölçüdeki notalar tekrar edileceği zaman kullanılır.



aşağıdaki gibi kullanılır.



Senyö: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden, birinci defa konulduğu yere dönüleceğini ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1823
favori
like
share