Türkiye ve Dünya gündemini de Gazze’de yaptığı işgal gibi işgal eden, insanın kanını donduran, kimin Müslüman, kimin münafık olduğunu da aynı zamanda açığa çıkaran, aynı zamanda “vahdeti” tetikleyen bir işe bulaştı İsrail.

Yaptıkları, yapacaklarının teminatı şeklinde bir tutum takınmış, kimseyi gözü görmeyen, herkese, her devlete kafa tutan şımarık bir çocuk; hiçbir şeye rahat vermeyen çakal sürüsü kesildi dünyanın başına.

İnsanı insan yapanın sadece kan ve et olmadığını çok iyi anlatıyorlar aslında. Duygu ve düşünceler, inançlar ve ibadetler, kısaca görünmeyene inanmak anlamında bir şeylere “iman etmek” değiştiriyor aslında insanı.

Evet… “İman etmek”
Hristiyanların hayalindeki “Haçlı dünyası” ne ise, Yahudilerin hayalindeki Fırat-Dicle meselesi de odur işte. İnanmak.. İman etmek!

Çünkü; “O gün Rab Abramla ahd edip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa (Fırat ırmağına) kadar senin zürriyetine verdim.” Tevrat, Tekvin Bölümü 18.Ayet

Bir gün mutlaka kendilerine Allah tarafından verildiğini kabul ettikleri bu toprakları almak için gelmek istediklerini bu ayetleri ile artık biliyoruz.


Filistin’e geldikleri gibi…
Lübnan’a geldikleri gibi…
Sırada Suriye’nin olduğu gibi…

..Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavmların(kavim) şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın.. Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin.
Tevrat, Tesniye Bölümü Ayet 10-17

..onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla.
Tevrat, Yeremya Bölümü Ayet 3

..onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.
Tevrat, I.Samuel Bölümü Ayet 3 (Sayfa 286)

Bu millet iki peygamberi öldürdü; Hz. Yahya ve Hz. Zekeriya…
Hazreti Musa’ya ve Harun’a, Hz. İsa ile Peygamber efendimize (a.s) yapmadıklarını bırakmadılar.
Yüz binlerce insanı ise hiç gözlerini kırpmadan öldürebileceklerini de anladık zaten ama Yahudiliğin yasa kabul ettiği, onların Tevratlarının tefsiri diyebileceğimiz, hahamlarının açıklama yaparak oluşturdukları Talmud’a bakacak olursak, iş, daha da vahim bir durumda…

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır.”
Bu sözler, sizlere tanıdık gelmiş olmalı. Bir çok yerde de yayınlanan, daha birkaç gün önce bir İsrail askerinin röportajında , askerin sözleri aynen bu şekildeydi.

“Yahudi olmayanın kanını akıtmak Allah’a kurban sunmaktır.”

“Yahudi olmayan bir insana, ancak ona dost görünmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir.”

İsrail’in tarım imkanları sınırlıdır (dağlık ve kurak), askeriye dışında gelişmiş bir sanayisi yoktur, turizm ise savaşlardan dolayı çok azalmıştır. Peki bu ülke bu kadar parayı ve ekonomik gücü nereden buluyor ?

1- ABD’nin sınırsız ve karşılıksız yardımları
2- Bizler

Evet Biz…
Yahudiler 1948 yılında Orta Doğu’ya yerleşmeden önce bir çok ülkede dağılmış olarak yaşıyordu ve bu ülkelerin önemli sanayi kollarında şirketleri vardı (ülkemizde de olduğu gibi-Alarko,Vakko, Profilo…) işte bu şirketlerin bağışları israil’in en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bizler, İsrail şirketinin ürünlerini aldığımız sürece Fırat’a biraz daha yaklaşacaklar… Bugün yüzlerce insanı katleden İsrail, yarın bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaşacak.
Biz destek oldukça, onlar gelmeye ve öldürmeye devam edecek.

Son söz ..
Yahudi devletinin fikir babası Theodor Herzl (1.Siyonist Kongresi 1897)
“Kuzey sınırlarımız Kapadokyadaki dağlara kadar dayanıyor.Güneyde Süveyş kanalına.”

İsrailli Devlet Bakını Ben Gurion:
“Filistin’in bugünkü haritası İngiliz Manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimiz ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir başka haritası daha vardır;
Nil’den Fırata kadar! (israilin kuruluş konuşmasından; 1948)Ali Osman Koca
İslami Gündem


Yani bunlar bunu dini inançları gereği;öyle inandıkları için;öyle iman ettikleri için yapıyorlar.İmanları böyle diyor!!!

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9975
favori
like
share
MAVi Tarih: 23.07.2009 00:29
Onların sonu bellidir kardşeim...neye inandıklarının önemi yok ki.Çünki Allah katında bir kere lanetlenmişlerdir..
KONAMI Tarih: 18.01.2009 09:33
S.A Konuda yanlış anlaşılma olmuş..
Yahudilik ve Yehova farklı şeyler içerir. Yahudilik farklıdır. Yehova ise kendilerine yehova Şahitleri diyen farklı grublardır..

Yehova Şahitleri
Allah olarak Yehovaya inanırlar. Kutsal Kitapta Yehova ismi binlerce defa geçtiğini ve bunun Allahın özel ismi olduğuna inanırlar. Hıristiyanlıktan ayrı, kendi inancı olan bir dindir. Hıristiyan alemi tarafından ayrı bir inanç olarak görülür. İncili katı ve muhafazakar yorumlarlar. İsaya inanırlar. Gerçek dinin ise bügünki Hıristiyan aleminin değil ilk yüzyıldaki Hıristiyanların uyguladığına inanır ve buna bağlı kalırlar. İncilin oriantalistik özelliğine inanırlar. Ahirete sıkı inanırlar. Gerçek dinin bir tane olduğunu bunun hangi din olduğunu Kutsal Kitabta belirtildiğine inanırlar. (Kutsal Kitab : Tevrat, Zebur, İncil)
Yeryüzünün kıyamette yok olmayacağına, Allah tarafından yerin insanlara ebediyen cennet olarak verileceğine inanırlar. Yanlızca Cennet inancı vardır. Bu hayattan sonra bir cezanın olmadığına, Cehennem cezası veya ateşte yanmanın olmadığına inanırlar. Ölümü ceza olarak kabul ederler.

Musevilik - Yahudilik
Yaşayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensûbu en az olan bir din. Yahûdiliğin, dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta. Mâzisi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta gelen özelliklerinden biri İsrail oğulları ile Tanrı arasındaki ahde kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Bu nedenle bu din, bir ahid dini olarak da bilinmektedir. İsrail oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların, onların bu ahde uymamaları, verdikleri sözü tutmamalarından ileri geldiği, hem kendi mukaddes kitaplarında, hem de Kuranı Kerîmde belirtilmektedir.
Bu din, tek Tanrıya, vahye dayanan mukaddes kitâba ve peygamberlere yer vermesiyle millî dinlerden millileştirilip bir ırka tahsis edilmesiyle de, ilâhî dinlerden farklı bir durum arz etmektedir. Aslında bugünkü Yahudiliğin bir din mi, ırk mı, yoksa millet mi olduğu, pek net değildir. Çünkü Yahûdilikte din ve ırk içiçe girmiş olduğundan birini dinlerinden ayırmak güçtür. Yahudiler, mukaddes kitaplarında yer alan ifadelere dayanarak kendilerini, dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak görürler. Tanrı, bu kavmi Sinada kendine muhatâp kılmış, onlarla ahidleşmiş, onlardan buyruklarına uyacakları konusunda söz almış ve Hz. Mûsanın şahsında onlara Tevrâtı göndermiştir. Bu dinin odak noktası, Kudüsdeki Mâbeddir. Tahribinden önce bu Mâbedin bir odasında Ahid Sandığı bulunmaktaydı. Yahûdiliğin sembolü, Yedi kollu şamdan ve altı köşeli yıldız Hz. Dâvûdun yıldızıdır.

Konu kısaca bilgi amaçlı anlatılmıştır. Mümkün olursa daha sonra konuyu detayları ile inceleriz inşaallah..
Selam Dua İle..

KONAMI
titrettinhoca Tarih: 17.01.2009 23:42
yahudi olmayanlar insan degildir yahudi inancina gore

yahudilerin inancina gore yahudiler tanrilari Yehovanin ogullari degerleri ise yahudilere hizmet icin yaratilan varliklardir hayvanlar gibi