Allah(cc)’ım! Bizi, o gün yüzleri parlak, güleç ve sevinçli olanlardan eyle
Hamd, göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah(cc)’a mahsustur
Hamd, ahirette de O’na mahsustur (Sebe: 1)

Allah(cc)’ım! Bizi, çabuk geçen bu dünyayı isteyenlerden eyleme;
bizi, ahireti isteyen ve mü’min olarak ona layık bir gayretle çalışanlardan eyle!
(İsra: 18,19)

Allah(cc)’ım! Bizi, ahiret ekinini (kazancını) isteyenlerden eyle;
bizi, (sadece) dünya ekinini (kazancını) isteyenlerden eyleme!
( Şura: 20)

Allah(cc)’ım! Bizi, (sana) gönülden bağlı olanlardan eyle! Onlar ki,
kendilerinin gerçekten Rablerine kavuşacaklarına inanırlar
Ve bizi günleriyle karşılaşmayı unutanlardan eyleme!
( Bakara: 45,46, Casiye: 34)

Allah(cc)’ım! Bizi, Allah(cc)’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlardan eyle!
( Ahzab: 21)

Allah(cc)’ım! Bizi, Rablerine, yönelmiş bir kalp ile gelenlerden eyle!
(Kaf: 33)

Allah(cc)’ım! Bizi, Allah(cc)’ın kendilerine olan nimetini ve “işittik ve itaat ettik” dedikleri zaman
onunla kendilerini bağladığı misakını hatırlayanlardan eyle! ( Maide: 7)

Allah(cc)’ım! Bizi, Kıyamet gününün sarsıntısından muhafaza buyur
Muhakkak ki Kıyametin sarsıntısı pek büyük bir şeydir (Hac: 1)

Allah(cc)’ım! Bizi, onları Kıyamet günü yüzleri üstü, kör, dilsiz ve sağır olarak
haşredeceğin kimselerden eyleme! ( İsra: 97)

Allah(cc)’ım! Bizi, kitapları sağ ellerine verilenlerden eyle;
bizi kitabı sol ellerine verilenlerden ve kitapları arka taraflarından verilenlerden eyleme!
( Hakka: 19,25, İnşikak: 10)

Allah(cc)’ım! Bizi, tartıları ağır gelenlerden eyle;
bizi tartıları hafif gelenlerden eyleme! ( A’raf: 8,9)

Allah(cc)’ım! Bizi, hesap gününü unutanlardan eyleme! (Sad: 26)

Allah(cc)’ım! Bizi, kolay bir hesapla hesaba çekilen ve sevinçli olarak ailesine dönenlerden eyle!
( İnşikak: 8,9)

Allah(cc)’ım! Bizi, yüzleri kararanlardan eyleme; bizi, yüzleri ağarıp rahmetinde bulunanlardan eyle!
Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar ( Al-i İmran: 106, 107)

Allah(cc)’ım! Bizi, o gün zelil, (meşakkat içinde) çalışmış, yorgun olup kızgın bir ateşe
girecek olanlardan eyleme; bizi, o gün yüzleri nimet içinde bulunup (dünyadaki)
çalışmalarından dolayı hoşnut olanlardan ve yüksek bir cennette bulunanlardan eyle!
( Ğaşiye: 2-4, 8-10)

Allah(cc)’ım! Bizi, tarafından kendilerine en güzel takdir edilmiş olanlardan eyle!
İşte onlar, cehennemden uzaklaştırılmış kimselerdir ( Enbiya: 101)

Allah(cc)’ım! Bizi, kâfirlerden, inatçılardan, hayra mani olanlardan,
zalimlerden ve şüphecilerden eyleme! ( Kaf: 24,25)

Allah(cc)’ım! Bizi, ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulanlardan eyle (Al-i İmran: 185)

Allah(cc)’ım! Bizi, cennete babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girip
Meleklerin her kapıdan yanlarına girerek: “Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun!
Bakın dünya yurdunun ne güzel sonucu” dediği kimselerden eyle! ( Ra’d: 23,24)

Allah(cc)’ım! Bizi, onlar için katında selamet yurdu bulunan kimselerden eyle! ( En’am: 127)

Allah(cc)’ım! Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni salih kimseler arasına kat!
Sonrakiler içinde benim için bir lisan-ı sıdk (güzel bir medihle anılmayı) nasip eyle!
Ve beni Naim cennetinin varislerinden kıl! Ve (insanların) diriltilecekleri gün, beni utandırma!
O gün ki, ne mal fayda verir ne de evlat! Ancak Allah(cc)’a selim bir kalple gelen müstesna
(Şuara: 83-89)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 433
favori
like
share