[size="4"]Sûrenin başına Besmele yazılmamasının ve okunmamasının sebep ve hikmetini birkaç maddede toplamak mümkündür.
Birincisi: Tevbe Sûresi uzun bir fâsıladan sonra nâzil olmuştur. Nâzil olduğunda da mânâ ve muhteva itibariyle Enfal Sûresi ile yakın bir irtibatı ve alâkası görüldüğünden onun devamı gibi mütalâa edilmiştir.
Şöyle ki: Enfal sûresinin son âyetleri müşriklerle Müslümanlar arasında cereyan eden cihad ve benzeri münasebetlerle biterken, bu sûrenin ilk âyeti de meâlen, Müşriklerle aranızda antlaşma bulunanlara...şeklinde başlamaktadır. Hatta öyle ki, Sahabiler arasında bu ikisini bir sûre zannedenler bile olmuştur. Fakat hem âyetlerinin çokluğu, hem sûrenin birçok isimle meşhur olması, hem de Peygamber Efendimizin (a.s.m.) açık olarak bunun başka bir sûrenin devamı olup olmadığı hususunda sessiz kalması, Tevbe Sûresinin ayrı bir sûre olduğunu beyana kâfi gelmiştir.

Ayrıca tertip bakımından da Enfal in son sayfası ile Tevbe nin ilk sayfasına bakıldığında sûrelerin birbirlerinin devamı olduğu intibaını vermektedir.
Bu sebeplerden dolayı sûrenin başına Besmele yazılmadığı gibi, okunmamaktadır da.

İkinci bir sebep: Sûre müşriklere ve münafıklara karşı şiddetli tehditler ihtiva ettiği ve müşriklere karşı savaş ilânı ile başladığı için; rahmeti, emniyeti ve selâmeti ifade eden Besmele, sûrenin başında yer almamıştır.
Nitekim, Abdullah bin Abbas, Hazret-i Ali ye (r.a.) Enfal ile Tevbe arasına Besmele niçin yazılmadı?şeklindeki suale Hz. Ali şu hikmetli cevabı vermiştir:
Çünkü Bismillahirrahmanirrahim de eman ve emniyet vardır. Halbuki bu sûre kılıç ve anlaşmayı bozan müşrikler hakkında nazil olmuştur.

Üçüncü bir sebep ise; bu sûre ile Müslümanların daha önce ortak savunma ve benzeri hususlarda müşriklerle akdetmiş oldukları antlaşma ve dostlukların tamamen kaldırıldığı beyan edilmektedir. Nitekim 5. âyette meâlen, Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, hapsedin ve onların bütün yollarını tutun...buyurulmaktadır. Harpte de eman ve acıma bulunmadığından sûrenin başına Besmele konmamıştır.

"- Birgün Hz. Ali'ye Tevbe Sûresinin başında niçin besmele yok?" diye sordum. Cevabı verdi:
"- Besmelede güvenlik vardır, halbuki Berâe (Tevbe) Sûresinde savaş emirleri vardır."

Hatta Rahman ve Rahim isimlerini zikretmeyerek sûreye Bismillah berâetün minallah diyerek başlamak bile uygun görülmemektedir.
Bunun için sûrenin başında Besmele nâzil olmadığı ve yazılmadığı gibi, okunması da caiz görülmemiştir. Hattâ namazda zamm-ı sûre bu sûrenin başından itibaren okunarak başlansa dahi namazın bozulacağı bildirilmektedir. Ancak bu mahzur sûrenin başıyla alakalıdır. Sûrenin müstakil âyetleri diğer sûrelerin âyetleri ile aynı hükmü taşır, yani Besmele okunabilir. Meselâ sûrenin sonunda Lekad câeküm ile başlayan âyet okunurken Besmele terk edilmez.1

1. Yes'elûneke Fi'd-Dîni vel-Hayat, 1:313-314: Hak Dini Kur'ân Dili,4:2442-44.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4650
favori
like
share
KaRaKıZ Tarih: 04.02.2009 09:50
tşkler değiştirdim ALlah sizdende razı olsun:3:
KONAMI Tarih: 04.02.2009 09:43
S.A Güzel bir konu inş. Tevbe suresinin başında besmele bu surenin savaş ilanı ile başladığından okunmaz alimler vardır. Bu konuda okunmayacağına dair bütün alimler icma etmişlerdir yani okunmaz demişlerdir.

KaRaKIZ
Kardeşim forumun genel rengi siyah olduğundan seçtiğin yazı rengi gözü çok yoruyor eğer uygun olursa daha farklı bir renk kullanırsanız çok hayırlı ve iyi olur inş..
Selam Dua İle