[COLOR="#c0ccf4"]HJSpLit Küçük BoyutLu Bir DoSya ParçaLama Proqramıdır... Bu ProqramLa DoSyaLarı iStediqiniz Kadar ParçaLara AyırabiLirSiniz... ParçaLadıqınız Bu DoSyaLarı Yine Bu ProqramLa KoLayCa BirLe$tirebiLirSiniz... ParçaLarın UzantıLarı .001, .002, .003 ... $ekLinde oLaCaktır...

WinRAR iLe de Bunu YapabiLirSiniz... AnCak HJSpLit iLe Bir DoSyayı 100 Defa Aynı BoyutLa BöLerSeniz ParçaLar Hep Aynı oLur... Ama WinRAR iLe Her BöLmenizde -BoyutLarı Aynı BeLirtSeniz BiLe- ParçaLar BirbiriyLe UyumLu oLmaz...

HJSpLit Proqramını Burdan Indirin... ÖnCeLikLe ParçaLama I$Lemini GöreCeqiz...

HJSpLit iLe DoSyaLarı NaSıL ParçaLayabiLirim ?KuruLum Gerektirmeyen Proqramımızı Açıyoruz... SPLIT 'e TıkLıyoruz... (SpLit; BöLme, ParçaLara Ayırma Demektir...)INPUT FILE 'ye TıkLayarak BöLmek iStediqimiz DoSyayı Seçiyoruz...SPLIT FILE SIZE KıSmına Kaçar MB Lik ParçaLar Yapmak iStiyorSak O Deqeri Giriyoruz... Ben 69 MB Lik DoSyam Için 10 MB Lik ParçaLarı Uyqun Gördüm...

Deqeri Girdikten Sonra START 'a TıkLıyoruz...I$Lemimiz YapıLıyor...Ve I$Lem TamamLandı...I$te Sonuç...


HJSpLit iLe DoSyaLarı NaSıL BirLeştirebiLirim ?Proqramımızı Açıyoruz... JOIN 'e TıkLıyoruz...ÖnCeLikLe BirLe$tireCeqiniz ParçaLarın HepSi Aynı kLaSörde oLmaLı... INPUT FILE KıSmından BirLe$tireCeqimiz ParçaLardan UzantıSı .001 oLanı Seçiyoruz... Zaten iSteSenizde DiqerLerini SeçemezSiniz :)))DoSyayı Seçtikten Sonra START Diyoruz...I$Lemimiz YapıLıyor...Ve I$Lem TamamLandı...


KoLay GeLSin,

FreddyKrueger

Beğeniler: 3
Favoriler: 1
İzlenmeler: 930
favori
like
share