Atmaca Türleri

Atmava Çeşitleri Ve Özellikleri

Atmacaların tüyleri bulundukları ortamın, doğanın şartlarına göre renklenirler Tüylerinin renkleri ve fiziki yapılarına göre yöresel isimlerle tanımlanırlar Genellikle Kara, Kızıl, Sarı olarak ana renklerde üçe ayrılır . Çok özel olan ve Kafkas Dağlarının eteklerinde yetişen rengi tamamen beyaz veya tamamen siyah olan ispir
dediğimiz cinsine de rastlanır .Ancak sayılan çok azdır .
KARALAR,
Beyaz Açık Kara;
Başının 1/2 kısmı beyaz olup, diğer Atmacaların baş yapısından küçük görünümlüdür .Sırtında diğerlerinden çok fazla ve belirgin beyaz pulları mevcuttur .örtü tüylerinin uç kısımları tamamen beyaz olduğundan kabarma esnasında bütün sırtı beyaz bir görünüm alır .Göğüs tüyleri enine siyah ve beyaz tüylerden oluşmuş olup iki renk halinde göze çarpar , tüylerinin siyah bölümü beyazlardan ince olup, beyaz satıh üzerinde karakalemle çizilmiş bir nakış şeklindedir .Aşağıya doğru siyah tüyler iyice incelip, göğsün üçte ikilik bölümünden sonra kaybolur .Kuyruk altı tamamen beyaz bol tüylü ve beneksizdir .
Açık Kara;
Beyazı süt beyaz siyah kısımları da koyu olup, kuyruk altı tamamen başın 1/3 beyaz renktedir Sırtındaki beyaz pullar ayırt edici özelliğidir . Beyaz Açık Karaya göre daha siyah görünümlü olup, göğüs tüyleri Beyaz Açık Kara formatındadır .Boz Kara;
Başın 1/3 beyazdır. Açık Kara formatındadır. Ayırt edici özelliği, kuyruk altından benekli(yazılı ) oluşudur
Karanın Küçüğü (Karanın Ufağı);
Sırt tüyleri koyu siyahtır.Göğüs tüyleri siyah ve beyaz olarak eşit orandadır .Kanat altındaki tüylerinde kızıllık olmaz. Kuyruk altı koyu renk çizgilidir.Şekil olarak diğer karalardan küçük yapılıdır .
Karanın Büyüğü;
Sırt ve Göğüs tüyleri Karanın Küçüğü formatındadır .Kuyruk altı koyu renk çizgilidir . Kuyruğundaki şeritler yedi veya sekiz boğumdur .Aradaki mesafeler eşit büyüklükte olup biri birine paralel yedi veya sekiz çizgi halindedir. Yukarıdan aşağıya bakıldığında içi paralel şekilde dolu eşkenar üçgeni andırır .Pençeleri diğerlerinden büyük olup bacak tüyleri paçalı şahin görünümünde aşağıya doğru uzundur .Şekil olarak diğerlerinden iri yapılıdır.Büyüklüğü, heybetli duruşu Atmaca konusunda çok az bilgisi olan Atmacacı tarafından Karanın Büyüğü unvanını ve ismini kolayca tanımlaması için yeterlidir .
KIZILLAR,
Beyaz Boz kızıl
Beyaz tüyleri siyah tüylerinden fazladır .Hatta sedef kanatlar denilen bazı kanat telekleri de bembeyaz olmaktadır , Sırtı hafif çukur ve çukur tüyleri beyazdır , Beyaz Açık Karaya benzer Ayırt edici özelliği kanat altındaki ve göğsündeki tüyleri kızıl karışımlı olmasıdır .Çok güzel görünümlü ve iyi huyludur .
Boz kızıl
Beyaz tüylerle siyah tüyler eşit orandadır , Kanat altındaki uzun tüylerin ucu kırmızıdır .
Kızılın Küçüğü;
Kızı1 atmaca olup fiziki yapısı diğerlerinden küçüktür,kuyruk altında siyah noktacıkları vardır .
Kızılın Büyüğü
Kızıl atmaca olup fiziki yapısı diğerlerinden iridir. Ayırt edici özelliği, sadece kuyruk altında tüylerin uç kısmında tek bir tane siyah kupa şeklinde nokta olmasıdır.
Mcita(kırmızı)Kızıl Bakır kırmızı renk hakimdir , Yanmış Sarı da denilmektedir .Kuyruk altında beyaz üzerinde kırmızı renk gözükmektedir .Uzaktan bakıldığında bakır kırmızısı veya soğan kabuğu rengini andırır Bozkırlarda ve kayalık bölgelerde yetiştiği için diğerlerinden daha avcıdır .
SARILAR,
Beyaz Açık San;
Sarı renkli tüyleri siyah tüylerden fazladır .Beyaz tüyleri üzerinde sulu boya ile san boyanmış bir görünüm vermektedir .Beyaz Açık Kara ve Beyaz Boz kızılın san formatındadır .
Yanmış San;
Sarı kızıl görünümdedir .Sırt ve arka kısımlarındaki siyah tüylerin uçlan kızıl bakır rengindedir .
Sarının Küçüğü;
Diğer san özelliklerini taşır,yapı olarak küçüktür.
Sarının Büyüğü;
Diğer özelliklerini taşır, yapı olarak büyüktür. yukarıda saydığımız çeşit ve renkler sadece bir yaşına kadar belirlenir , bir yaşından sonra tüy değiştirip tüylek olan atmacalar olgun atmacadır Bir yaşına kadar göz ayak ve gaga üzerindeki derimsi kısmı sandır .Yaşlandıkça bu renk koyulaşır san, kırmızıya döner .Asaletini, haşmetini, yırtıcılığım; vücut şekline, tüylerin düzgünlüğüne gagasının büyüklüğüne, omuzlarının genişliğine, sırt kısımdaki çöküklüğe, kanadının uzunluğu ile kuyruk uzunluğunun dengeli oluşuna; göz, ayak ve gaganın düz kısmındaki derimsi yerlerin aynı ton ve genellikle koyu san olmasına ve dilinin siyah olmasına borçludur.
Atmaca,atmacalar,atmaca çeşitleri,atmaca türleri,atmaca hakkında,atmacalar hakkında

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3468
favori
like
share