Trabzon Maçkadan Yetişen Ünlüler

- Subutay Hikmet KARAHASANOĞLU

- Sabahattin EYÜBOĞLU

- Saffet GENÇ

- Rasim ÇUBUKCU

- Özkan SÜMER Spor Adami

- Ömer Hikmet KARAHASANOĞLU

- Nihat GENÇ - Gazeteci - Yazar

- Kudret EMİROĞLU

- Cemal Reşit EYÜBOĞLU

- Cemal Kamaci Avrupa Sampiyonu Boksor

- Erkan Ocakli Merhum Sanatci


ALAETTİN BAHÇEKAPILI (1948)

Alaettin Bahçekapılı, Trabzon Maçka'da doğdu (1948). 1959'da Maçka merkez İlkokulu'nu, 1962'de Maçka Ortaokulu'nu, 1965'te devlet parasız yatılı bursuyla okuduğu Trabzon Lisesi'ni, 1967'de ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü (TRT bursuyla okuyarak) bitirdi. Bir süre İÜ. Hukuk Fakültesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi AÖF Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi (2003).
Haziran 1967'de TRT İstanbul Radyosu'nda redaktör muhabir olarak göreve başladı. Aynı görevle İstanbul, Kars ve Van Radyolarında çalıştı. Ekim1969 Mart 1971 döneminde muhabere subayı olarak Ankara ve Diyarbakır'da askerlik görevini yaptıktan sonra yeniden İstanbul Radyosu'na döndü. 1973'te prodüktör oldu. Eğitim - Kültür Yayınları'nda sürdürdüğü prodüktörlük görevi sırasında (1973 - 1994) 2000'e yakın radyo programı üretti. Yankı uyandıran program dizilerinden kimileri şunlardır: Hayatın İçinden (1973), Günün Ortası (1974), Yeraltı Varlığımız (Nail Ekinci'yle birlikte, 1976), Sularımızdaki Servet /1978), Sılaya Dönüş (1978-1979), Öğleden Sonra (1982-83, 1986), Yolun Yarısından Sonra (1983-84), Kurtuluşumuzun Romanı (1985), Günün İçinden (1985- Türk Hava Kurumu Ödülü ), Gecenin İçinden (1989- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1989'un en başarılı radyo programcısı ödülü ), Hayatın İçinden (1991), İllerimiz ve Edebiyat (1991- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1991'in en başarılı radyo programcısı ödülü ), Evler Evler (1992-TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dostluk Ödülü ), Gün Başlarken (1992). Programları Radyo 1, Radyo 2 ve Türkiye'nin Sesi'nde yayımlandı.
Türkiye'nin her yanını röportaj yapmak, bilgi toplamak için dolaştı. Almanya'ya röportaj yapmaya gönderildi. Çeşitli röportajları ve programları F. Almanya (Köln) ve İsveç Radyoları'nda yayımlandı. Radyo Tiyatrosu'na oyunlar uyarladı. Birçok meslek ve kitle örgütünce ödüllendirildi. Toplumsal sorunları irdeleyen programlarıyla, savaşımcılığı ve ilericiliğiyle belli çevreler in hedefi durumuna gelmesine karşın gerilemedi. Şef Prodüktörken TRT'den emekli oldu (1994)
İlk özel radyonun kurucuları arasında yer aldı.
İlk şiiri 1963'te Zeren Şairleri Antolojisi 'nde yayımlanan Alâettin Bahçekapılı , bu ilk şiir denemelerini Kanaryam adı altında kitaplaştırdı (1964). Trabzon'da yayımlanan Sonhaber gazetesinin şiir yarışmasında üçüncülük ödülü aldı (1965). Aynı gazetede İstanbul'dan Mektup Var başlığı altında makaleler ve fıkralar (1966-1967) yazdı. Susuksuz adıyla (1969) yayımladığı gençlik şiirleri edebiyat çevrelerinde umutla karşılandı, yüreklendirici yazılara karşın Bahçekapılı şiir yazmayı sürdürmedi. Duygu ve düşüncelerini en etkili kitle okulu dediği TRT'deki programlarıyla topluma ulaştırmayı yeğledi. Çeşitli yazıları, şiirleri, röportajları ve eleştirileri, Sonhaber, Yalı, Savaş, Kıyı, Soyut, Varlık, Yazın Dergisi. Edebiyat Cephesi, Özün, Yazko, Somut, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, Cumhuriyet, Tasvir, Kitle, Gerçek, Yenigün, Başkent, Saçak, Petek, Özlem, Heyamola Mektubu, Ataşehir Magazin, Ataşehir Mektubu gibi dergi, yıllık ve gazetelerde yayımlandı.
Adam, İletişim ve Varlık Yayınları'nda redaktörlük, Görsel Genel Kültür Ansiklopedisi 'nde madde yazarlığı yaptı. Kimi yazılarında A. Bahçekapılı kısaltmasını, kimilerinde Muzaffer Bakioğlu adını kullandı.
İ. Gündağ Kayaoğlu ve Dr. Mustafa Duman' la Trabzon '87 Kültür Sanat Yıllığı' nı hazırladı ve yayımını yönetti. Bu yıllıktaki emeklerini Trabzon'u Yazanlar, Gelişen Trabzon ve Trabzon Lisesi'nin 100. Yılı adlarıyla ayrı basımlarda topladı.
BRT Yayınları'nı kurarak çeşitli konularda kitaplar yayımladı.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için Eşduyum dergisini hazırladı ve yayımladı. Ayrıca, çocuklara, gençlere yönelik Çağın Öykücüleri yarışmasını iki yıl düzenledi ve yönetti.
Öte yandan 1999'dan beri internette kültür sanat ve ev kültürü konularına yer veren, başka birçok siteye ve dergiye kaynaklık eden Ev&Kültür adlı interaktif bir dergi yayımlamaktadır.
Birçok meslek, çevre, toplum, kültür, örgütüne üyedir: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği (1990'daki kuruluşuna destek verdiği bu derneğin yönetiminde görev aldı. 1996 -2000 arasında Genel Başkanlığını üstlendi) , Karadeniz Vakfı ( 2000-2004 arasında Yön.Kur. üyesi ve Çevre Komisyonu Bşk ), Türkiye Yazarlar Sendikası, Trabzon Kültür Derneği, Ataşehir Derneği ( 2002-. Başkan ) vb.
BRT (Bahçekapılı Reklam Tanıtım) Reklam Ltd. Şti. 'nin ortağı ve yöneticisi olarak çalışmaktadır. Şirketin ortağı Tülay Bahçekapılı ile evlidir ve iki kızı bulunmaktadır.
Yapıtları:
Kanaryam (Şiir, 1964)
Susuksuz (Şiir, 1969)
Hep O Gözler (Roman, 1969'da Sonbahar gazetesinde tefrika edildi)
Trabzon Kültür Sanat Yıllığı 87 (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1987)
Trabzon'u Yazanlar (Trabzon'un yazına yansıması,Yilliktan ayrı basım,'87)
Gelişen Trabzon (Hazırlayan, Yilliktan ayrı basım, 1987)
Trabzon Lisesi'nin 100.Yılı (Hazırlayan, ayrı basım, 1987)
Çağın Öykücüleri 1 (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1992)
Çağın Öykücüleri 2 (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1993)
Gebze'nin Altın Yılları (Siyasal tanıtım, Hazırlayan ,BRT Yayınları 1995)
Çevre Kurtuluş Savaşı, Hemen Şimdi! -I (Çevre sorunları, BRT Yayınları, 2001)
II. Ulusal Çevre Paneli �Bildiriler- (Editör, Karadeniz Vakfı Yay. 2003) Yayıma Hazır Olan Yapıtları: Sesleri Bende Kaldı ( Ünlü aydınlarla söyleşiler, anılar, 160 s.)
Kurtuluşumuzun Romanı ( Kurtuluş Savaşını konu edinen romanların incelenmesi, 400 s.)
Karadeniz'i Yazanlar ( Karadeniz illerinin yazına yansıması, 200 s.)
Kentlerimizi Yazanlar ( Bütün illerimizin yazına yansıması, 1000 s. )
Yolun Yarısından Sonra (Prof. Dr. Engin Eker'le birlikte- Yazınımızda yaşlı tiplerin/ kahramanların psikolojik çözümlemesi, 600 s. )
Çevre Kurtuluş Savaşı, Hemen Şimdi!-II ( Çevre sorunlarına çözüm önerileri, 260 s.)
Çepeçevre Karadeniz ( Karadeniz havzasındaki ülkelerin sosyo-ekonomik durumu ve çevre sorunları, 800 s.)
Alâettinler Ansiklopedisi (Tarihte, sanatta, yazında ve yaşamda ünlü Alâettinler, 300 s.)
Afet Konutları
L Blok Daire 1
Fatih Mahallesi

DR.MUSTAFA DUMAN

Dr.Mustafa Duman 1946 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Çeşmeler köyü'nde doğdu. 1964 yılında Trabzon Lisesi'ni 1971 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Susurluk ilçesi hükümet tabipliği görevinde bulunduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı.
1974-1982 yılları arasında Almanya'da iç hastalıkları ihtisası yaptı. 1983 yılından beri İstanbul'da iç hastalıkları uzmanı olarak serbest çalışmaktadır. İki dönem İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliğinde bulundu. Folklor Araştırmaları Kurumu üyesidir.
1960 yılında Gençliğin Sesi ve İnkilap adlı şiir kitabı yayımlanmıştır. 1961 yılından itibaren Trabzon'da Hakimiyet, Sonhaber, Savaş ve Hizmet gazetelerinde Kıyı ve Çakıl dergilerinde yazı ve şiirleri yayımlanmıştır.
Dr.Mustafa Duman 1985 yılından beri halk kültürü konularında derleme ve araştırmalar yapmaktadır. Halk Kültürü yazılarını Türk Folkloru Belleten, Halk Kültürü, Tarih ve Toplum, Kıyı, Müteferrika, Masal Araştırmaları, Cumhuriyet Kitap, Varlık Kitap, Viya, Hamsi Magazin, Nasreddin Hoca, Vakıf-Rize, Köprübaşı, Çoruk, Trabzon (Ankara'da) gibi dergi ve yıllıklarda yayımlanmıştır. Ayrıca İ.Gündağ Kayaoğlu ve Alaeddin Bahçekapılı ile Trabzon 87 Kültür-Sanat Yıllığı'nı hazırlamıştır.
Dr.Mustafa Duman ulusal ve uluslar arası halk kültürü kongrelerine katılmış, bildiriler sunmuştur. Derlemelerinin ve araştırmalarının ağırlık noktası Trabzon yöresi halk kültürü ve Nasreddin Hoca'dır. Bugüne kadar halk kültürü ve kitap tanıtma konularında 90 yazısı yayımlanmıştır.
Dr.Mustafa Duman, Trabzon Halk Şairleri'nde, Trabzon yöresinden yetişen 25 halk şairini tanıtıyor, şiirlerinden örnekler veriyor ve Trabzon yöresinde bugün artık yok olan halk şiiri, saz şiiri geleneklerini anlatıyor. Trabzonlu bazı halk şairleri ve şiirleri ilk kez bu kitapta yer alıyor. Dr.Mustafa Duman'ın Trabzonlu Kemençeciler ve Türküleri ve Maçka Folkloru adlı kitapları da baskıya hazırdır.

Sunay AKIN

AHMET ÖZER

19 Ocak 1946 tarihinde Maçka (Trabzon)'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni (1964), Fatih Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü (1967), Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli öğretim kurumlarında 29 yıl Türk Dili Öğretmenliği yaptı. Halen Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Yıllardır, Kıyı ve Bilkent 4 Mevsim dergilerinin sanat yönetmenliğini sürdürüyor.

İlk şiiri 1966 yılında yayımlandı. Şiirleri ve yazıları Doğrultu, Dönemeç, Düşün, Edebiyat 81, Evrensel Kültür, Güney, Hakimiyet Sanat, Karşı, Kıyı,Milliyet Sanat, Sesimiz, Somut, Temmuz, Türkiye Yazıları, Varlık, Yansıma, Yazko Edebiyat gibi çeşitli yayın organlarında yer aldı.

VOLKAN KONAK

1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka da tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Ünüversitesi Türk Müsikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitiripaynı yıl İstanbul Teknik Ünüversitesinde Sosyal Bilimler Master Eğitimine başladı. Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak, özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Volkan konak, İlk albümü Efulim'i 1993 yılında yaptı. Albüm başta Karadeniz halkının ve müzikseverlerin beğenizini ve ilgisini kazandı daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelirmisin Benimle adlı albümünü hazırladı.ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonrada bu albüm Müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli Albümünü Müzikseverlerin beğenisine sundu. 1993 yılından bu yana Albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi.1997 yılınıda Politika dergisi tarafından yılın en iyi Müzik sanatçısı seçildi. Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet tarafından yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. Bu beste İspanyolca olarak tüm dünyada yayınlanmak üzere single olarak çıkarılacaktır.

2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC' den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3.5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004 e müzik dünyasının iddiaları yapımlarından biri olarak girdi.

Maçkali ünlüler,Maçkanin ünlüleri,ünlü maçkalilar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6257
favori
like
share