Okulumuzda ilk olarak, Tesviye Bölümü ile Elektrik Bölümü Eğitim için hizmet vermeye başlamıştır. 17.9.1973 tarihinde okul müdürünün istifası ile boşalan okul müdürlüğüne Sivas Endüstri Meslek Lisesi'nden Ali Oğuz atanmıştır(29.9.1973-7.3.1983).1975 yılında Türkiye genelinde bu okulların adı Endüstri Meslek Lisesi olarak Bakanlığımız tarafından değiştirilmiştir, dolayısıyla bizim okulumuz da Söke Endüstri Meslek Lisesi adını almıştır.

İlçemizde beliren ihtiyaçlar doğrultusunda okula yeni bölümler ilave edilmesi ihtiyacı üzerine okul arsasının genişletilmesi için kamulaştırma ve şehir imar planının değiştirilmesi işlemleri gerçekleştirilerek Motor, Elektronik, Metal İşleri atölye binaları ile dört daireli lojman ve kalorifer kazan dairesi inşaatına geçilmiştir.1981'de Metal İşleri Bölümü, 1982'de Motor Bölümü, 1983'de ise Elektronik Bölümü açılarak bu bölümlerde de teknik eleman yetiştirilmeye başlanmıştır. Yine aynı yılda Bakanlığımızca okulumuzun adının Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Söke Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirilmesi uygun görülmüş, okulumuz bu adı almıştır.

Okul Müdürü Ali Oğuz'un Bakanlık Müfettişliğine atanması nedeniyle boşalan okul müdürlüğüne Yaşar Kargün tayin edilmiştir(10.10.1983-2.3.1984).Yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra okul müdürünün emekliye ayrılmasıyla yerine Şenan Bayraktaroğlu atanmıştır(17.9.1984-19.1.1996).

Okuldaki eğitim ve öğretimi daha güçlü kılabilmek için 1989-1990 Eğitim ve Öğretim yılında dört yıllık Teknik Lise'nin açılması gerçekleştirilmiştir. Bu okulda, önce Elektrik Bölümü, 1991'de Elektronik Bölümü ve Makine Bölümü açılarak pek çok öğrencini daha iyi bir eğitim alması yolunda ilk adım atılmıştır.

Çağımızın gelişen teknolojisinde yadsınamaz katkıları olan teknik okulların yaygınlaştırılması inancında olan Bakanlığımız, okul yönetiminin de yoğun çabaları sonucu 1995-1996 Eğitim ve Öğretim yılında Yabancı dilde beş yıllık bir eğitim veren Anadolu Teknik Lisesi adlı okulu, aynı bina içerisinde ama ayrı bir okul olarak açmıştır. Yine aynı yılda Yabancı dilde dört yıllık eğitim veren Anadolu Meslek Lisesi adlı okulu da eğitim yaşamına sunmuştur.

Aynı yıl okul müdürü Şenan Bayraktoroğlu'nun emekliye ayrılmasıyla boşalan okul müdürlüğüne 5.7.1996 yılında Feyzi Mercan atanmıştır.

Çağımıza imzasını atan bilgisayar kullanımının öğrencilere aktarılabilmesi ve meslek olarak kazandırılabilmesi amacıyla bu okullarda ilk olarak 1996'da Bilgisayar Bölümü açılmıştır. 1999'da da Elektrik Bölümünün açılması bunu takip etmiştir.
Yine 1999 yılında Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açılan Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'yle ilçemizin pek çok ihtiyacının karşılanması düşünülmektedir. 2000 yılında Bilgisayar Bölümünde Yazılım Alanı ve Donanım Alanı olarak branşlaşmada başlamıştır.

Şu anda; Endüstri Meslek Lisesinde altı Teknik Lise'de üç, Anadolu Teknik Lisesi'nde iki bölümü bulunan okulumuz yetmiş iki öğretmen yedi yüz altmış bir öğrencisiyle ülke kalkınmasındaki görevini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

01.04.2001 tarihinde okul müdürü Feyzi Mercan'ın Aydın Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesine tayin olmasıyla boşalan bu göreve Müdür Baş Yardımcısı Şakir Şahan vekalet etmiştir.

24.09.2001 tarihinde Bolu/Gerede E.M.L. müdürü Mustafa Özay okulumuza müdür olarak atanmıştır ve hala görevine devam etmektedir.
Adres : Aydın Cad. No:151 09200/SÖKE
Tel: 0 (256) 518 17 50
Faks: 0 (256) 512 88 99

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2027
favori
like
share