Türk El Sanatları Vakfı - Türk El Sanatları Nelerdir - Türk El Sanatları Çeşitleri - Türk El Sanatları Motifleri - Türk El Sanatları Vikipedi

El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır

Geleneksel Türk El Sanatları Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur

Geleneksel Türk El Sanatlarını; halıcılık, kilimcilik cicim zili sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık çinicilik seramik-çömlek yapımcılığı işlemecilik oya yapımcılığı deri işçiliği, müzik Aletleri yapımcılığı, taş işçiliği bakırcılık sepetçilik semercilik maden işçiliği keçe yapımcılığı örmecilik ahşap ve Ağaç işçiliği, arabacılık vb. sıralanabilir

Geleneksel el sanatlarımızdan dokumaların hamMaddeleri yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipekten sağlanmaktadır.

Dokuma; eğirme veya başka yollarla iplik haline getirilerek veya elyafı birbirine değişik metotlarla tutturarak bir bütün meydana getirme yoluyla elde edilen her cins kumaş, örgü döşemelik halı kilim zili cicim keçe kolonlar vb.dir.

Dokumacılık Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır.

El sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oyalar; süslemek, süslenmek amacından başka taşıdıkları anlamlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmaktadır. Günümüzde Anadolu'da tığ iğne mekik, firkete/filkete gibi araçlarla yapılan oyaların ya bordür ya da bir motif olarak tasarlanmış olanları, kullanılan araç doğrultusunda ve tekniklerine göre değişik adlar almaktadır. Bunlar; iğne, tığ, mekik, firkete/filkete, koza, yün, mum, boncuk ve kumaş artığı olarak sıralanabilir Kastamonu, Konya Elazığ Bursa Bitlis Gaziantep İzmir Ankara, Bolu Kahramanmaraş Aydın İçel Tokat Kütahya gibi şehirlerimizde daha yoğun olarak yapılmakta ancak eski önemini kaybederek çeyiz sandıklarında varlığını korumaya çalışmaktadır

Geleneksel kıyafetlerle birlikte kullanılan oyalarımızın yanı sıra takılarda dikkat çekici aksesuarlardandır. Anadolu'da yaşamış tüm uygarlıklar değerli ve yarı değerli taşlarla metalle birlikte veya ayrı işleyerek sanatsal nitelikli eserler üretmişlerdir Selçuklularla birlikte gelen değişik üslupların en önemlisi Türkmen takılarıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise imparatorluğun gelişimine paralel olarak mücevhercilik önem kazanmıştır.

Anadolu'da Tunç Çağında Bakır kalay katılarak tuncun elde edilmesinden sonraki dönemlerde bakır altın, gümüş gibi madenler de dövme ve dökme tekniğiyle işlenmişlerdir. En çok kullanılan maden bakırdır. Maden işçiliğinde dövme, telkari, kazıma (kalemkar) çekiç işi kakma, küftgani, savatlama, ajır kesme gibi teknikler kullanılmaktadır. Bakırın yanı sıra Pirinç, altın, gümüş gibi metallerle yapılan el sanatları günümüzde üstün işçilik ve çeşitli tasarımlarla yaşatılmaya çalışılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan maden işleme olan bakır kalaylanarak mutfak eşyası yapımıyla geniş bir şekilde sürdürülmektedir.

Barınma gereğinden doğan mimari, bölgelerin coğrafi koşullarına göre biçimlenmiş, çeşitlenmiştir. Buna bağlı olarak gelişen Ahşap işçiliği Anadolu'da Selçuklu döneminde gelişip, kendine özgü bir niteliğe ulaşmıştır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç eserler daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlar olup üstün işçilik içermişlerdir. Osmanlı döneminde sadeleşerek daha çok sehpa kavukluk yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık taht kayık, rahle Kur'an muhafazası gibi gündelik kullanım eşyaları ve pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol tavan, mihrap minber, sanduka gibi mimari eserlerde uygulanmıştır

Ağaç işçiliğinde kullanılan malzeme daha çok ceviz, elma, armut, sedir, Abanoz ve gül ağacıdır. Kakma, boyama, kündekâriz, kabartma-oyma, kafes, kaplama, yakma gibi tekniklerle işlenen ahşap eşyalar günümüzde de kullanılmaktadır. Bu teknikler Zonguldak, Bitlis, Gaziantep, Bursa, İstanbul-Beykoz, Ordu gibi illerde halen devam eden hammaddesine göre değer kazanan baston ve asaların kullanımı yüzyıllar boyunca sürmüş, 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Baston ve asaların sap kısımları; gümüş, altın, kemik, sedef gibi malzemelerden, gövde kısımları ise gül, kiraz, Abanoz, kızılcık, bambu, kamış vb. ağaçlardan yapılmaktadır.

Müzik aletleri yapımı eskiden beri devam etmektedir. Bu Aletler ağaçlar, Bitkiler ve hayvanların; deri, bağırsak, kıl, kemik ve boynuzlarından yararlanılarak yapılmaktadır. Telli, yaylı, nefesli, vurmalı çalgılar olarak gruplandırılmaktadır.

Mimariye bağlı olarak gelişen diğer bir sanat kolu da çini sanatıdır. Anadolu'ya Selçuklularla girmiştir. Figürlü sanat eserlerini kullanmaktan çekinmeyen Selçuklu sanatkarlar özellikle hayvan tasvirlerinde çok başarılı olmuşlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale'de başlayan seramik sanatı bu yörelerde kendilerine has renk, desen, form özellikleri ile Osmanlı Dönemi seramik ve çini sanatına yeni yorumlar getirmiştir. 14. - 19. yüzyıllar arası Türk çini ve seramik sanatı fevkalade yaratıcı işçiliği ile dünya çapında üne kavuşmuştur.

Anadolu uygarlıklarından elde edilen Cam işçiliğinin en seçkin örnekleri günümüzde "cam"ın tarihi gelişimi konusuna ışık tutmaktadır. Çeşitli model ve formlarda vitray, Selçuklular döneminde geliştirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un fethiyle camcılığın merkezi bu kent olmuştur. Çeşm-i bülbül, Beykoz işi bu dönemden günümüze ulaşabilen tekniklerden bazılarıdır.

Anadolu'da Camın ilk kez gözboncuğu olarak üretimi İzmir-Görece köyündeki ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Anadolu'nun her tarafında temelinde nazar inancı olan cam boncukları görmek mümkündür. Nazarlık yoluyla Canlı veya nesneye yönelen bakışların dikkatinin başka bir nesneye yöneleceğine inanılır. Bu nedenle nazar boncuğundan yapılan nazarlıklar Canlının veya nesnenin görünen bir yerine takılır.

Geleneksel mimaride dış cephe ve iç mekan süslemesinde taş işçiliği de önemli bir yer tutmaktadır. Taş işçiliğinin mimari dışında en çok kullanım alanı mezar taşlarıdır. Oyma, kabartma, kazıma (profito) gibi teknikler uygulanmaktadır. Kullanılan süsleme öğeleri, bitkisel, geometrik motifler ile yazı ve figürlerdir. Hayvansal figür azdır. İnsan figürlerine ise Selçuklu Dönemi eserlerinde rastlanmaktadır. Günümüzde fonksiyonunu henüz kaybetmeyen sepetçilik atalardan öğrenildiği gibi halen; saz, söğüt ve fındık dallarından örülerek yapılmaktadır. eşya, yiyecek vb. taşıma amacından başka ev içi dekorasyonunda da kullanılmaya başlanmıştır.

Hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılan keçe çul ve ağaçtan yapılan semer kullanıldığı dönem boyunca geleneksel sanatların bir kolunu oluşturmuştur.

Günümüzde başta endüstrileşme olmak üzere değişen yaşam şartları ve değer yargılarına bağlı olarak üretimleri hemen hemen kaybolmaktadır

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2326
favori
like
share
sami coşkun Tarih: 17.02.2013 21:55
TÜRK EL SANATLARI
Türk El Sanatları insanların ihtiyaçlarını karşılamak için örtünmek, korunmak ve kullanmak amacı ile ihtiyaç gereği el beceri ve üretimlerinin el sanatlarını, estetik olarak ortaya çıkartmış toplumun binlerce yıl kültürel ve geleneksel halini korumasına katkıda bulunmuştur.
Türk el sanatları örnekleri günümüze kadar süre gelen derin göçlere rağmen kültürel ve tarihi
birikimleri açısından önem taşımakta,Türk tarihimizin en canlı ve anlamlı belgeleri olmaya devam etmektedir. Anadolu'da yaşamış pek çok uygarlığın kültürel değerleri de, Türk insanının katkılarıyla varlıklarını günümüze kadar taşımasına sebep olmuş.,
Türk el sanatları ile insanlık tarihine sosyo - kültürel açıdan büyük katkıda bulunmuştur.
Geleneksel Türk El Sanatları Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir ebru oluşturmuş, yırtılması halinde hiçbir önemi kalmayacak olan el sanatları üretimlerini Türk El Sanatları ile Gelenekselliğini koruyarak günümüze kadar taşımıştır.Halıcılık, kilimcilik cam,metal,iğne oyası, kumaş dokumacılığı, yazmacılık çinicilik seramik-çömlek yapımcılığı,deri işçiliği, müzik Aletleri yapımcılığı, taş işçiliği bakırcılık sepetçilik semercilik maden işçiliği keçe yapımcılığı örmecilik ahşap ve Ağaç işçiliği, arabacılık sıralanabilir. El Sanatları bir ülkenin kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Anadolu'da yaşamış pek çok uygarlığın kültürü, Türk’lerin Anadolu’da hakimiyet’in den sonra yeni bir farklılık kazanmış varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Türk el sanatlarının kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Binlerce yıllık Anadolu El Sanatları örneklerinin korunması , yaşatılması çalışmalarının çeşitli kurum,kuruluş ve kişilerce büyük çabalar sarf edilerek günümüze taşınmasını 21. yy insanını etkilemiş değişen yüzyıl, yaşlanan dünyamızda Türk El Sanatlarının küresel anlamda ne kadar değer kazandığını ve bunun ülke ekonomisine ne büyük katkı sağlayacağını hatırlatmıştır.. Genç nüfusun %70 inin üstünde olduğu ülkemizde görülen odur ki teknolojiyle küresellik Milli Sanat ve Edebiyatın çağımız Türk insanına aktarılması çabalarının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.
Bir Osmanlı cam sanatı ve tombak sanatı, Edirne kari işleri, diğer geleneksel sanatlar dahil neredeyse yeni çağ gençliği tarafından bilinmemektedir
. Bu durum binlerce yıllık Türk sanatının diğer nesillere aktarılması konusunda bir boşluk olduğu konusunu gündeme getirmektedir.El sanatçılarının sayısı giderek azalırken yeni ustalar da yetişmemektedir..Çeşitli kurum ve kuruluşlar mutlaka sanatçıya destek vermeli Kültür politikalarının bu alana yayılmasını sağlamalı, devlet el sanatçılarının yok olup gitmelerine fırsat vermemelidir..
Dünyada Japonya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin ekonomilerine çok büyük katkıları olan Geleneksel El Sanatları üretim girdileri açık bir şekilde bilinmektedir. Büyük bir ürün yelpazesine sahip olan, binlerce uygarlığa beşik olmuş bu ülke sanatını 21. yy vizyonu ile ele alan ve Türk El Sanatlarının yaşatılmasını hedef almış sanatçılara hayranlık duymamak mümkün değildir. Üretim ve tasarımları desteklenmeli gelecek nesillere öğretilmelidir. Bugün Osmanlı Beykoz Cam işçiliğinin en güzel örnekleri olan ; Gülabdan, Top Sürahi,İbrik,Çeşm-i Bülbül, Tombak çeşitleri,Edirne Kari işi yapan kaç kişi kalmıştır?. En aşağı yüz yıldır uygulanmayan tombaklama tekniği desteklenmeli yeni sanatçıların .yetişmesine fırsat verilmelidir.Sanatçı - Devlet işbirliği Kültür ve Sanatın geleceği için kaçınılmazdır.
Sami Coşkun
Anadolu El Sanatları Araştırma Merkezi.
ZELAL Tarih: 16.10.2010 13:40
.....