OKULUMUZUN TARİHÇESİ

1981 yılında Fethiye Merkez Orta Okulunun bahçesindeki barakalarda pratik sanat okulu olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.1986 eğitim öğretim yılında da pratik sanat okulu Endüstri Meslek Lisesi ne dönüştürülmüştür. O dönem tek branş elektrik bölümü mevcuttur. 1995-1996 eğitim ve öğretim yılında geçici olarak Karaçulha kasabasında bulunan eski Anadolu Lisesine taşınmıştır.
1991-1992 eğitim ve öğretim yılında harita kadastro bölümü faaliyete geçmiştir.

1998-1999 eğitim ve öğretim yılında Fethiye merkezde bulunan şu anki yeni binasına taşınmış ve eğitim ve öğretime burada devam etmektedir.

1997-1998 eğitim ve öğretim yılında Yapı Ressamlığı bölümü, 1998-1999 öğretim yılında Mobilya Dekorasyon, Yapı, Elektronik, Tesisat Teknolojisi, 1999-2000 eğitim öğretim yılında ise Anadolu Teknik(Elektronik) ve Teknik Lise(Bilgisayar) bölümü açılmıştır.

2000-2001 eğitim öğretim yılında Anadolu Meslek Lisesi Faaliyete geçmiş, Metal İşleri Bölümü' nün açılması için gerekli resmi girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca 2000-2001 öğretim yılında Meslek Lisesi Bilgisayar(donanım) Bölümü açılarak faaliyete geçmiştir.

Ayrıca okulumuz bünyesinde 1989 yılında faaliyete geçirilen Döner Sermaye işletmesi bulunmaktadır.

Bakanlığa Bağlı Hizmet İçi Eğitim Seminer ve Kursları için derslikler, misafirhane, lojman ve dinlenme salonları da faaliyetlerine devam etmektedir.


Misyonumuz;

Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

Bunlara bağlı olarak, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Vizyonumuz;

Ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür vermek, Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek,

Öğrencilerimize çağın gerçeklerine, toplumun gereksinimine uygun istihdama yönelik geçerli bir meslek edindirmek,

Teknolojinin sağladığı olanaklardan azami ölçüde yararlanmak,

Kaynaklarımızın kullanımında etkin ve verimlilik sağlamak,

Kişi ve toplumun sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilincini öğrencilerimize kazandırmak,

Beceri ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimizi mesleğe,yüksek öğretime yada çevremizdeki iş alanlarına hazırlamak,

Çevremizin ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim gereksinimini karşılamak,

Okulumuzda iş ve hizmet eğitiminin gerektirdiği koşullarda branşlarımıza göre meslek eğitimini gerçekleştirmek,

3308 sayılı yasa doğrultusunda öğrencilerimizin iş hayatına hazırlayabilmesi için işletmelerde meslek eğitimi yapmaları için işletmelerle işbirliği kurmak,

Eğitim-Öğretimin bir bütün olduğu bilinci içerisinde çevre okullarla işbirliği yapmak,

Kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm arama,yurdumuzun ekonomik,sosyal ve kültürel Kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini vermek,

İş ve hizmet alanlarının gereksinimi olan orta düzeyde teknik insan gücü yetiştirmek,

Çevrenin eğitim ve öğretim düzeyini karşılamak, okulda yapılan meslek eğitimi iş ve hizmet hayatının gerektirdiği koşullarda gerçekleştirmek ve çevre okul işbirliği kurmak.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1893
favori
like
share