OKULUN VİZYONU:

Fiziki yapısı yeterli ve çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik imkanlara sahip rahat bir ortam da, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş yaşamı yorumlayan, ATATÜRK ilke ve İnkilaplarını benimsemiş, bilgiye ulaşmayı bilen, yeniliklere açık, dürüst, milli kalkınma ve toplumsal ilerlemeyi temel ilke edinmiş ülkesine ve tüm insanlığa faydalı hizmetler yapan personelimiz ile eğitim ve öğretimin tüm gereksinimlerine cevap vermektir.

İlgi, beceri ve yetenekleri ölçüsünde, her öğrencimize öğrenme için her türlü fırsatın verildiği, alanındaki teknolojik yeniliklere kısa sürede uyum sağlayan ve kullanan, teknolojiyi yorumlayabilen, yeni teknoloji geliştiren ve çözüm üretebilen, toplumda ve iş hayatında aranan, taktir edilen, bireylerin yetiştirildiği ülkemizin en başarılı okullarından olmaktır.

Personelimiz ve öğrencilerimizin mutlu olmalarını sağlamaktır.

OKULUN MİSYONU:

Çağımızın gelişen teknolojisini kullanarak, Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerine bağlılıkla, temel yasalara ve mevzuata uygun olarak, öğencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, bölgemiz ve ülkemiz endüstrisinin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelere uyumlu teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, teknolojiyi yorumlayabilen, yeni teknoloji geliştiren ve çözüm üretebilen elemanlar olarak eğitimlerini sağlamak ve alanları ile ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlamak.

Öğrencilerimizi, mutlu, başarılı, çevresiyle uyumlu, insan sevgisi ile dolu, sosyal becerileri gelişmiş, kişilik sahibi bireyler olarak yetişmelerini, çevre ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, ailesini, Vatanını, Milletini seven onu yüceltmeye çalışan, ahlakî değerlere bağlı, dürüst, işini iyi yapan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, ülkesini bilimin ışığında, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı amaç edinen bireyler olarak yetiştirmektir.Adres: Yeni Mah. Çetin Emeç Cad. 48800 – KÖYCEĞİZ / MUĞLA

Telefon: 0 (252) 262 47 57 - 262 25 36
Metal İşleri Atölyesi: 0 (252) 262 27 37
Fax: 0 (252) 262 36 11 - 262 39 58

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1379
favori
like
share