Çoçukların zeka düzeyini ölçen testler - Zeka testleri - Çocuğunuzun yaşına göre zeka gelişimiWISC R Zeka Testi (6-16 yaş)

Günümüzde zeka ölçümünde yaygın olarak kullanılan ve güvenilir sonuçlar veren bir testtir. Psikolog Serap Duygulu: “6-16 yaşlar arasındaki çocukların ve gençlerin zeka düzeylerini ölçmekte kullanılır.”diyor ve bu uygulamanın, yaklaşık olarak 60 ile 90 dakika arasında bir süreyi kapsadığını söylüyor. Bireyin sözel ve performans becerileriyle, düzeyini ölçen ve 12 alt testten oluşan WISC-R Zeka Testi, genel olarak süreye bağlı bir testtir.

Sözel Testler, bazı alt testlerden oluşur:

• Genel Bilgi
• Benzerlikler
• Sözcük Dağarcığı
• Aritmetik
• Yargılama ve Sayı Dizisi

Performans Testleri ise:

• Resim Düzenleme
• Resim Tamamlama
• Parça Birleştirme
• Küplerle Desen
• Şifre ve Labirent
gibi alt testlerden meydana gelir.

Testin sonucunda; Sözel, Performans ve Genel olarak üç ayrı zeka puanı elde edilir. Sonuçların değerlendirilmesiyle, çocuğunuzun yaşına göre zeka gelişimi ve zeka düzeyi saptanabilir. Bu test ile ayrıca; çocuğunuzun öğrenme güçlükleri, zeka geriliği ya da üstün zekalı olup olmadığı tespit edilebilir. WISC-R Zeka Testi, çocuğunuzun ilgi alanlarının ne olduğu ve yetenekleri konusunda da ciddi verilere ulaştıran son derece gelişmiş ve güvenilir bir testtir.

GESSEL Gelişim Figürleri (1-6 yaş)

Okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulanan bir testtir, ancak okul öncesi dönemde, çocukların zeka düzeyinin ölçülmesi çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Çocukların zeka gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem de, bu yaşlar arasındaki dönemdir. 0-6 yaşlar arasında uygulanan zeka testleri, çocuğunuzun gerçek zeka düzeyini doğru olarak saptamaktan uzaktır, ancak çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi ve çocuğunuzun gelişiminin gerektirdiği davranışların belirlenmesi, daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlar. GESSEL Gelişim Figürleri Testi yedi adet karttan oluşur. Çocuğunuzdan bu kartların üzerindeki şekilleri çizmesi istenir. Çizim adedi ve şekillerine göre puan verilir. Test sonucunda; çocuğunuzun dikkat, görsel algı, görsel-motor koordinasyon, görsel hafıza ve küçük kas becerilerinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olunur.

AGTE Gelişim Testi (0-6 yaş)

Farklı yaş aralıklarında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de, Ankara Gelişim Tarama Envanteri'dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur:

• Dil-Bilişsel
• Sosyal Beceri-Özbakım
• İnce Motor
• Kaba Motor

Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir.

DENVER II Gelişim Testi (0-6 yaş)

Çocuklardaki gelişim düzeylerini ya da varsa gerilikleri ve bozuklukları saptamak ve belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğa bakan kişinin de teste katılımı ve bazı soruları yanıtlaması gerekir.

Denver’i, bir zeka testi olarak düşünmeyin. Bu test, çocuğunuzun gelişimsel düzeydeki becerilerini, akranlarıyla karşılaştırma imkanı verir. Muhtemel gerilikler ya da kuşkulu durumlar hakkında önemli ipuçlarına ulaşılmasını sağlar. Test toplam 116 maddeden oluşur ve 4 tane de alt testi vardır. Bunlar:

• Kişisel-Sosyal,
• İnce Motor,
• Kaba Motor,
• Dil alanlarının taranması testleridir.

Testin uygulamasında yönergeler dikkatle takip edilmelidir.

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

PEABODY Resim Kelime Testi (2-12 yaş)

Çocuklardaki dil gelişimini ölçmekte kullanılan bir testtir. Psikolog Serap Duygulu: “Çocuğunuzun alıcı dil gelişimi döneminde, ailesi olarak yaklaşımınız çok önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken, her nesnenin ve varlığın ismini tam olarak söylemeli ve zengin bir kelime dağarcığı kullanarak konuşmalısınız.” diyor. Bu test; çocuğunuzun sahip olduğu kelime dağarcığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Testin uygulamasında ise, 8 yaş öncesi ve 8 yaş sonrası olmak üzere iki farklı boyut vardır.

Peabody Resim Kelime Testi ile, çocuğunuza bazı resimli kartlar gösterilir ve ismi söylenen objeyi göstermesi istenir. Resimler gösterilirken, ismini söylemesini istediğimiz kelime hakkında ipucu verilmez. Gösterilen resimler içinde, bildiği her kelime için puan verilir. Eğer çocuğunuz peş peşe 6 yanlış cevap verirse, test bırakılır.

BENDER–GESTALT Görsel Motor Algılama Testi (5.5 -11 yaş)

Görsel motor algılamaya yönelik uygulanan bir testtir. Çocuğunuzun beynindeki bozuklukları, hasarları ve kişilik bozulmalarını saptamaya yönelik önemli veriler elde edilmesini sağlar. Test, 9 ayrı geometrik şekilden oluşur ve çocuğunuzdan, kendisine gösterilen bu şekilleri aynı biçimde çizmesi istenir. Çocuğunuzun, gördüğü şekille çizdiği şekil arasında belirgin farklılıklar olmaması beklenir. Çocuğunuz çizdiği desenlerde; çizimi ters yapmışsa, şekli döndürmüş, eksik çizmiş ya da diğer şekille bütünleştirmişse, bunlar farklı anlamlar ifade eder ve puanlamada bu farklılıklar belirleyicidir.

BİR İNSAN ÇİZ (Her yaş için)

Kişinin çizdiği insan figüründen yola çıkarak ve çizim sırasındaki vurgu, detay, unutmuşluk durumlarını değerlendirerek, bireye yönelik birtakım bilgilere ulaşmayı hedefler. Uygulaması kolay bir testtir. Çocuklarla çalışılırken, renkli boya kalemleri ile beyaz bir kağıda, çocuğun, istediği resmi yapması sağlanır. Çocuk, özellikle bir konuya yönlendirilmez, serbest çalışması istenir. Bireyin çizdiği figür veya objeye yüklediği anlamlarla, resim çizerken kağıdı kullanış biçimine kadar her ayrıntı dikkate alınır ve yorumlanır.

BENTON Görsel Bellek Testi (8 yaş ve üzeri)

Üzerinde bazı geometrik şekillerin olduğu kartlarla uygulanan bir testtir. Göstermeli ve Çizimli şeklinde iki tip uygulaması vardır. Çocuğunuzun idrak, dikkat ve tespit hafızasıyla ilgili fonksiyonlarının düzeyini saptama amacıyla kullanılır.
Göstermeli Benton uygulamasında, çocuğunuza kartlar tek tek gösterilir ve diğer dört şeklin arasından bulması istenir. Kartların gösterilmesi sırasında genellikle 10 saniye süreyle beklenir ve kart kaldırılır. Çocuğunuzun cevapları anında kaydedilir. Daha sonra cevaplar karşılaştırılarak puanlanır.

Çizimli Benton uygulamasında ise; aynı Göstermeli Benton’da olduğu gibi kartlar tek tek gösterilir ve yine 10 saniye süre tanınır. Daha sonra kart kaldırılır ve çocuğunuzdan, gördüğü şekli çizmesi istenir. Çizilen şekiller, hata puanı ya da doğru puan olarak değerlendirilir. Puanlama tam anlamıyla kesin prensiplere dayanır ve objektiftir.

CATTEL Zeka Testi (6-14 Yaş)

Oldukça eski bir testtir. Genel yetenek düzeyini ölçmek üzere oluşturulmuş olmasına rağmen, zaman aşımına uğrama durumu ortaya çıkmıştır. 4 alt testten, dört ayrı puan elde edilerek bir zeka puanı hesaplanır.

STANFORD BİNET Zeka Testi (2 Yaş ve üzeri)

Özellikle küçük yaştaki çocukların zeka düzeylerini ve performanslarını ölçmekte kullanılan bir zeka testidir. Süreye bağlı bir test değildir. Özellikle soyut düşünme gücünü değerlendirir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9817
favori
like
share
ahmetgozz Tarih: 12.08.2012 12:00
Merhaba agte gelişim envanteri ve metropolitan okul olgunluğu testin envanterini maille gönderebilirmisiniz ?
kaan66515 Tarih: 08.05.2012 19:33
tşklerrrr
senadur2000 Tarih: 25.04.2012 02:45
merhaba,
sizde metropolitan okul olgunluğu testi varsa bana mail atabilir misiniz?
son78 Tarih: 20.04.2012 15:45
WISC R Zeka Testi (6-16 yaş) ni bana mail edebilirmisiniz
terapistim Tarih: 21.08.2011 11:35
merhaba agte ya da denver 2 gelişim envanterlerini nasıl indirebilirim? sizde yüklüyse bana mail atarsanız sevinirim.
Piranha_TR Tarih: 04.04.2009 13:01
sağol teşekkürler.. bu arada sawseron mesajını düzeltsen iyi edersin, benden söylemesi
sawseron Tarih: 04.04.2009 12:59
a