Okul, Eskişehir’e 42 km. uzaklıkta olup Eskişehir-Konya ve Eskişehir-Ankara yollarının kavşağında 2500 dekarlık araziye sahiptir. Şimdiki yerleşim yeri, tarihi bir kimliğe sahip olup Osmanlı Devleti zamanında "Çifteler Çiftliğ-i Hümayun" adıyla anılmaktaydı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında savaş alanı olduğundan dolayı harap bir durumda olan okul, daha sonra topraklarından geçen Seydi Suyu’ndan yararlanılarak bozkırın ortasında yemyeşil bir yurt köşesi haline getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 1937 yılında bu yerleşke "Mahmudiye Köy Eğitim Yurdu" adını almıştır. Bu adla köylere eğitmen yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Köy Eğitim Yurdu, eğitmenlerin yetiştirildiği, köy ilkokullarının 4. ve 5. sınıflardan mezun olan öğrencilerin 3 yıllık eğitim aldıktan sonra ‘’eğitmen’’ olarak atandıkları, orta derecede öğretim yapan bir okuldu. Daha sonar içinde bulunduğu Hamidiye Köyü’nün bitişiğinde bir şubesi daha açılmış, 1. ve 2. sınıflardan da öğrenci alarak eğitim-öğretim hizmetine devam etmiştir.

1939 yılında "Köy Öğretmen Okulu" adını alan okul, 17 Nisan 1940 tarihinde çıkarılan 1803 sayılı kanunla, adını çevresinden alarak "Çifteler Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu’" olmuştur. Aynı yıl okul öğrencileri Antalya - Aksu Köy Enstitüsü kuruluş çalışmalarına da inşaatçı olarak katılmışlardır. Okul, bu dönemde köy ilkokullarından aldığı öğrencileri, beş yıllık bir eğitimden sonra köy öğretmeni olarak yetiştiren bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

1952 yılına kadar Mahmudiye ve Hamidiye’de iki kademe halinde devam eden okul, bu tarihten sonra Mahmudiye şubesini, açılan yetiştirme yurdunu bırakıp Hamidiye’ye daimi olarak taşınmış eğitim ve öğretim işlerini sürdürmüştür. Her öğretim yılında biraz daha gelişen ve çevresinde örnek olan okul, 4 Şubat 1954 yılında 6234 sayılı kanunla şehir öğretmen okullarıyla statüsü aynı kılınmış ve öğrenim süresi altı yıla çıkarılmıştır. Yılların ötesinden günümüze seslenen, Türkçenin büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre’nin mezarının Eskişehir Sarıköy’de (Şimdiki Yunusemre Köyü) olmasından dolayı, okulun adı, öğretmenler kurulu kararının 27.10.1956 tarihindeki Bakanlık onayından sonra, yapılan törenle "Yunusemre İlköğretmen Okulu" olarak değiştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca 1970- 1971 Öğretim yılından itibaren öğrenim süresi 7 yıla çıkarılan okul, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra lise öğrenimini de veren bir okul haline gelmiştir.1975 yılında son ilkokul öğretmenlerini mezun eden okul, yetiştirdiği binlerce öğretmenle övünülen bir eğitim ve öğretim yuvası olarak tarihteki yerini almıştır.

1990- 1991 öğretim yılından itibaren Bakanlık Makamının 22.01.1990 tarih ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 208.90.2814 sayılı onayları ile bir yılı hazırlık olmak üzere öğrenim yılı ortaokuldan sonra 4 yıla çıkarılarak Anadolu Öğretmen Lisesi haline getirilmiş ve adı "Yunusemre Anadolu Öğretmen Lisesi" olarak değiştirilmiştir. Günümüzde ise 8 yıllık ilköğretim sonra sınavla öğrenci alan seçkin bir eğitim ve öğretim yuvası olarak Türk milli eğitimde yerini almıştır

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1802
favori
like
share