TARİHÇEMİZ

İl merkezinde Devlet Yatırım Programı ile yaptırılan 24 derslikli binada 200/2001 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır. 24 derslikli okulumuz, Bodrum+Zemin+3 kat olarak yapılmış olup 6090 m2 lik toplan alanda 2250 m2 lik tabana yapılmıştır. Okulumuzda 24 derslik, 7 idare odası, 2 öğretmenler odası, 1 memur odası, 1 hizmetli odası, 1 kütüphane, 1 harita odası, 1 Bilgi ve Teknoloji Sınıfı, 1 Biyoloji Labarotuarı, 1 Fizik Labarotuarı, 1 Kimya Labarotuarı, Kapalı Spor Salonu bulunmaktadır..

STRATEJİMİZ

Amaç 1: Öğrencilerin, öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir. Okulumuzda öğrenme temel ihtiyaç kabul edilecektir.

Amaç 2 : Öğrencilerimize öğrenme için her türlü fırsat eşitliği verilecektir.

Amaç 3: Eğitim ve Öğretim kalitesinin yükseltilmesi için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek öğrenme engellerini iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir.

Amaç 4: Okulumuzda, öğrenmeyi destekleyen bir ortam oluşturulabilmesi için okulda istenmeyen davranışlar engellenecek, disiplin olayları azaltılarak okulumuzdaki yaşam kalitesi yükseltilecektir.

Amaç 5: Oklumuzda hem öğretenler hem öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine ve gelişimine yardımcı olacaktır

Amaç 6: Okul-Öğrenci-Veli işbirliği geliştirilerek, okul yönetiminde öğrenci ve veli katılımı artırılacaktır.

Amaç 7: Okulumuzda, herkes daha iyiye ulaşmak için çalışacaktır.


MiSYONUMUZ

Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı ; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan ; Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren ; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmektir..

ViZYONUMUZ

Öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul etmiş bireylerin, yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarına, çağın gelişen ihitiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarına,en az bir yabancı dili çok iyi kullanabilmelerine imkan sağlamaktır. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır..


Adres:
HACILAR HARMANI MAHALLESİ SELÇUK CADDESİ NO:2 AKSARAY
Merkez Aksaray
Türkiye 68100

Telefon: 0 382 215 57 90
Fax: 0 382 215 70 76

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1233
favori
like
share