Okul 1966 - 1967 öğretim yılında Aksaray Sanat Enstitüsü adı ile Tesviye , Metal işleri ve Ağaç işleri meslek dallarında 8 öğretmen ve 91 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1968 - 1969 öğretim yılı sonunda vermiştir. Okulun adı 1973 yılında Aksaray Endüstri Meslek lisesi olarak değiştirilmiştir. Mevcut bölümlere ilave olarak aşağıdaki bölümleri açarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine hız kazandırmıştır.

1977-1978 Öğretim Yılında Motor Bölümü
1985-1986 Öğretim Yılında Motor Teknik Bölümü
1989-1990 Öğretim Yılında Elektrik Bölümü
1990-1991 Öğretim Yılında Makine Teknik Lisesi ve Sıhhi Tesisat Bölümü
1993-1994 Öğretim Yılında Elektronik Bölümü
1997-1998 Öğretim Yılında Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümü
1997-1998 Öğretim Yılında Elektrik Teknik Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü
2004-2005 Öğretim Yılında CNC Bölümü
2005-2006 Öğretim Yılında Sanayi Boyacılığı Bölümü

Liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla yürürlüğe konan MEGEP projesi kapsamında okulumuzda 8 tane alan oluşturulmuştur.
Ahşap Teknolojisi Alanı
Bilişim Teknolojileri Alanı
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Makine Teknolojisi Alanı
Metal Teknolojisi Alanı
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
İnşaat Teknolojisi Alanı
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
Ayrıca bu alanlara ilave olarak 2008–2009 öğretim yılında eğitime başlayacak Metal Teknolojisi Alanı Teknik Lisesi açılmıştır.

3308 sayılı kanun gereği son sınıf öğrencileri sigortalı olarak asgari ücret üzerinden çalışarak kendi branşlarından işletmelerde mesleki beceri eğitimi görmektedir.

Okulun bütün bölümlerinde döner sermaye çalışmaları faaliyetleri devam etmektedir. Piyasalardan gelen siparişler iş atölyelerinde öğretmenler, teknisyenler ve öğrenciler tarafından ortak çalışmalar neticesinde gerçekleştirilmektedir.

Okulda ağırlık olarak milli eğitim baklanlığı ve il milli eğitim müdürlüğünün sipariş olarak vermiş olduğu donanım eşyaları olan, öğrenci sıraları öğretmen dolabı öğretmen masası yazı tahtası çalışma tezgâhı sandalye, plastik doğrama vb. işlerin imalatı yapılmaktadır.

Endüstri Meslek Lisesi'ne 1996-1997 öğretim yılına kadar M.E.B tarafından merkezi sistemle yapılan imtihanlar sonucu öğrenci alınırken , 1997-1998 öğretim yılından itibaren temel eğitimi tamamlamış öğrenciler diploma notuna göre okul kabul edilmeye başlamıştır .Anadolu Teknik Lisesi'ne Anadolu ve Fen Lisesi için yapılan öğrenci seçme sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Okul halen Aksaray Merkez Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi adı altında 1 müdür Başyardımcısı, 5 Müdür Yardımcısı, 994 Öğrenci ve 123 Öğretmen ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca okulda 10 Teknisyen, 4 idari ve 8 yardımcı personel görev yapmaktadır. Branş öğretmenlerinden 25'i bu okulun değişik bölümlerinden mezun olan öğretmenlerdir.

Misyonumuz:

Öğrencilerimizin; İlgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak eğitilmelerini ve öğrenmelerini, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceri ve özellikleri kazanmalarını sağlamak. Teknolojik gelişmeleri izleyip kullanabilmelerini, mesleki ve teknik eğitimin önemini kavramalarını, toplumsal hayatın gerektirdiği bilgi ve görgüye sahip olmalarını, çevresi ile olumlu iletişim kurabilecek davranışlar kazanmalarını; çok yönlü, eleştirilere açık, yaratıcı, yapıcı, milli ve manevi değerlere saygılı, mantıklı düşünebilme becerisini kazanmış bireyler olmalarını sağlamak.

Vizyonumuz:

Vatanını ve Milletini seven, araştıran, sorgulayan, çözümleyen, öğrenmeyi öğrenen, bilgisini yenileyen öğretmenler ve yenilikçi, değişimci, ekip çalışması yapabilen, katılımcı anlayışa sahip yöneticilerle, kendine güvenen, çevresi ile olumlu iletişim kurabilen, çağın gerektirdiği teknolojiye ayak uydurabilen, milli ve manevi değerlere sahip, hoşgörülü, kendini sorgulayan, düşüncelerini ifade edebilen, etkili ve nitelikli, ülke sanayisine yön verebilecek bilgi ve beceriyi kazanmış, Atatürk ve ilkelerini benimsemiş, çağdaş, demokratik ve laik, kalifiye insan gücünün ülke ekonomisinin gelişmesindeki önemi kavramış, bireyler yetiştirmektir.


Adresi: Ereğli Kapı Mahallesi Eski Sanayi Caddesi No:42 68100 Aksaray
Tel: (0382) 213 13 19 - 213 68 57
Fax: (0382) 213 21 38

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2461
favori
like
share