1991-1992 eğitim-öğretim yılında hizmete giren Özel Arı Fen Lisesi’nde, Fen Bilimleri ve Matematiğe ilgi duyan gençlerin bu alanlarda başarılı, bilgi ve beceri sahibi, bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yetkinliği kazanmış, teorik konuları farklı yönleriyle tartışabilen ve Türkiye’nin gelişmesine katkıda bulunabilecek bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.Öğrencilerin temel kavramlarla ilgili kendi zihinsel modellerini oluşturabilmeleri ile eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bir sorunu öğelerine ayırarak analiz etme, parçaları birleştirerek sentez yapma ve bilgiyi karşılaştıkları yeni durumlara uyarlayabilmeleri de hedeflenmektedir.

Öğrencilerin bilim ve teknolojide özgürce deneme yapabilmeleri ve bu konuda güven kazanmaları amacıyla fen derslerinde laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu amaçla bakalıkça 35 saat olarak belirlenen haftalık ders saati öğrencilerin tercihleri doğrultusunda etüt ve kulüp çalışma saatleri eklenerek 39 saate çıkarılmaktaır.

Fen Lisesinde eğitim öğretim süresi 4 yıl olup karma ve gündüzlüdür, sınıf mevcutları 24 öğrenci ile sınırlı tutulmaktadır. 10.uncu, 11.inci ve 12.ci sınıflarda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin öğretim programlarının ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %60’ından az olmayacak şekilde düzenlenmiştir.

Özel Arı Fen Lisesi’nde çağın gereklerine uygun olarak en yeni ve modern araç-gereçlerle donatılmış, fizik, kimya, biyoloji, dil ve bilgisayar laboratuarları, bilgi teknoloji sınıfı (BİTE) bulunmaktadır.


Özel Arı Fen Lisesi, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, demokratik ve laik düzene sahip çıkan çağdaş gençleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda yaşama hazırlamayı; yaşadığı topluma ve dünyaya karşı duyarlı, özgüveni gelişmiş, sorumluluk sahibi, araştırmacı ruhu güdülenmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda;

• Temel kavramlarla ilgili kendi zihinsel modellerini oluşturabilen,
• Eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
• Bilimsel araştırma becerisi kazanmış,
• Teknolojik gelişmeleri izleyebilecek İngilizce dil bilgisine sahip gençleri,

bir üst öğrenim basamağına hazırlanmaktadır.


Öğretmenler Cad. No:16/A 06530 100.Yıl - Ankara

Tel : +90 312 286 85 85 |
Faks : +90 312 286 85 94

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1860
favori
like
share