Okulumuz Cumhuriyetin bir ürünüdür.



Cumhuriyet Hükümeti uzun yıllardan beri yapı ve imar bakımından ihmal edilmiş olan güzel yurdumuzun, vatan evlatları, eliyle yeniden modern tekniğe uygun olarak imarını düşünmüş ve bu alanda da kaliteli işçi yetiştirme ihtiyacı hissetmişti. İlk atılım Aydın ve Ankara’da Erkek Sanat Okulları bünyesinde inşaat bölümü olarak yapıldı.

1931 - 1932 Okulumuzöğretim yılında Ulu Önder Atatürk’ün emri ile Çiftlik arazisi üzerinde “ Yapı Usta Okulu “ olarak kuruldu.İlk yıllarda ilkokula dayalı olarak 4 senelik tahsil süresi içinde, Dülgerlik ve Duvarcılık meslek dallarında mezun verdi.
1937 - 1938 öğretim yılında Taşçılık ve Sıvacılık şubeleri ilave edildi.
1938 - 1939 öğretim yılında da Sıhhi Tesisat ve Kalorifercilik şubeleri ilave edildi.
1939 - 1940 yılında öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı ve “ Yapı Enstitüsü “ adını aldı.
1966 - 1967 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin, yaş ortalamalarının küçük olmasından dolayı işe atılmaları güç olduğundan, öğretim programları yeniden düzenlenmiş ve okulumuz ortaokul üzerine 3 yıl eğitim ve öğretim veren Yapı Meslek Lisesi adını almıştır.Yine bu öğretim yılında Yapı Ressamlığı Bölümü açılmış, 1 yıl sonra da Teknik Lise bölümü devreye girmiştir.
1982 - 1983 öğretim yılında İş Makineleri Bölümü açılmıştır.
1996 - 1997 yılında Soğutma İklimlendirme Bölümü açılmıştır.
2001 - 2002 yılında Restorasyon Bölümü açılmıştır.
2003 - 2004 öğretim yılında da Elektrik bölümleri açılmıştır.
2003 - 2007 öğretim yılında okulumuzun bünyesinde İnşaat Anadolu Teknik Lisesi açılmasından dolayı okulumuzun adı YAPI MESLEK, İNŞAAT TEKNİK VE İNŞAAT ANADOLU TEKNİK LİSESİ olarak değişmiştir ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi kısmında Bilişim Teknolojileri ve İnşaat Teknolojisi alanları açılmıştır.
2007-2008 öğretim yılında okulumuzun ismi ANKARA MİMAR SİNAN İNŞAAT MESLEK, İNŞAAT TEKNİK ve İNŞAAT ANADOLU TEKNİK LİSESİ olarak değişmiştir.

Okulumuz bünyesinde; 4 yıl Eğitim ve Öğretim veren Yapı Meslek Lisesi, bu okulumuzun 9. sınıfında başarılı olan öğrencilerimiz 3 yıl daha öğrenim gördükleri Teknik Liseye devam edebilmektedir. 4 yıl süreli İnşaat Anadolu Teknik Lisesi olmak üzere 3 ayrı okul bulunmaktadır.



MİSYONUMUZ
( Neden Varız )

Biz Ankara Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi olarak;
Türkiye'mizin imarı için 1931'den bugüne
bilimsel, çağdaş eğitimde insanların ve toplumların değer yargılarına saygı duyan,
demokrasi bilinci oluşmuş, görgü kurallarını mesleklerinde uygulayan,
ülke kalkınması için bilgi toplumuna ulaşmayı hedefleyen
bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak için varız.



VİZYONUMUZ
( Ne olmak İstiyoruz )

Türkiye'mizin çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak,
kendi alanında ekol olma yolunda
bilim ve kültür merkezi olmak.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1488
favori
like
share