ÖZÜRLÜLERİN İŞGÜCÜ NİTELİKLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİMLERİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI


Dünya nüfusunun önemli bir oranını özürlülerin oluşturduğu günümüzde, özürlü insan sayısının Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde %13 oranında olduğu tahmin edilmektedir. Özürlü birey, özrünün türü ve derecesi ne safhada olursa olsun, en iyi şekilde, eğitim ve bilgiyi paylaşma
hakkı ve insan onuruna yaraşır bir eğitim yaşamı sürdürme hakkına sahip olmalıdır.

Bu çalışmada T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Milli Prodüktivite Merkezi ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun işbirliği ile, özürlülerin işgücü niteliklerinin artırılması amacına yönelik olarak özürlü eğitiminde bilgisayar teknolojilerinin kullanımı araştırılmıştır. Araştırmanın birinci
bölümünde özürlülerin eğitiminde web teknolojisi kullanımının nasıl olabileceği anlatılmıştır. İkinci bölümde ise üniversite ortamında özürlü öğrencilerin eğitimi için özürlülere sağlanan bilgi teknolojileri ile oluşturulan ortam araştırılmıştır.

BÖLÜM BİR
ÖZÜRLÜLERİN EĞİTİMİNDE WEB TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
Özürlülerin eğitiminde başarının sağlanabilmesi için eğitimlerin görsel unsurlara dayanmasının yanı sıra çok fazla tekrarlı olmasının yararı da büyüktür. Özellikle zihinsel, görme ve işitme engellilerde kimi zaman eğiticinin engelli öğrenciler ile birebir ilgilenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bilgisayar teknolojilerine dayalı öğrenme metodolojisinin uygulama alanlarından biri de “web’e dayalı” öğrenmedir. Uygun grafik ortamı ve içeriye dayandırılmış bir web eğitim yapısı içinde bir eğitici aynı anda bir özürlü sınıfının (örneğin 16- 20 kişilik sınıflar) eğitim danışmanlığını üstlenebilmektedir.
Bu yöntemin klasik öğrenme yapısından en üstün yanlarından biri sınıf öğretmenliği konu ve temayı ana başlıklarla öğrencilere aktardıktan sonra öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte uygulamalı olarak adım adım konuyu işleyebilmeleri daha sonra da kendi kendilerine defalarca tekrar edebilme ve takıldıkları yerde sınıf öğretmenlerinden yardım alabilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Aşağıda özürlülerin eğitiminde de kullanılabilecek web’e dayalı öğrenme yapısı özet olarak açıklanmaktadır.

1.1. WEB’E DAYALI ÖĞRENMENİN YAPISI

Toplumdaki değişikliklerle bütünleşen bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, eğitim ve öğretim için yeni paradigmalar yaratmaktadır. Bu köklü değişikliklerin eğitim ve öğretim sistemimiz üzerinde büyük etkileri vardır. Söz konusu eğitim ve öğretim paradigmalarının etkisindeki katılımcılar ise iyi tasarlanmış kaynaklar ile desteklenen zengin öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyarlar.
Dünya çapında giderek daha çok üniversite ve eğitim kurumu, eğitim ve öğretim etkinlikleri için Web’i kullanmaktadır. Her düzeyde kurum, öğrenci ve çalışan, çevrimiçi öğrenme aktivitelerine katılmaya özendirilmektedir.


1.1.1. Açık, Esnek ve Dağıtık Öğrenme Ortamları
Web; araç (donanım veya bilgisayar), mesafe (herhangi bir yer) ve zamandan (herhangi bir zaman) bağımsız olduğundan, açık öğretimi destekler Öğrenenlere esnek öğrenme ortamları yaratmak için tasarımcılar, Web’in bu açıklık özelliğinden yararlanmalıdırlar.

1.1.2. Web’e Dayalı Öğrenme İçin Bir Yapı
İsteğe bağlı öğrenmeyi etkili bir şekilde destekleyebilen dağıtık öğrenme ortamları, öğrenciyi merkeze alacak şekilde tasarlanmalıdır. Web’e dayalı eğitim, internet’e dayalı öğretim, Web’e dayalı öğretim, dağıtık öğretim, gelişmiş dağıtık öğretim, çevrimiçi öğretim, e-öğrenme gibi ifadeler
Web’e dayalı öğrenme ile benzer anlamda kullanılan ifadelerdir.

Tablo 1’de görüldüğü gibi her boyut, Web’e dayalı bir öğrenme ortamının farklı bir yönüne odaklanmış parçalarından oluşan bazı alt boyutlar içerir
1. Pedagoloji
1.1. Hedefler/Amaçlar
1.2. Tasarım Yaklaşımı
1.3. Organizasyon
1.4. Yöntem ve Stratejiler
1.5. Çevre
2. Teknoloji
2.1. Altyapı Planlaması
2.2. Donanım
2.3. Yazılım
3. Arayüz Tasarımı
3.1. Sayfa ve Site Tasarımı
3.2. İçerik Tasarımı
3.3. Sayfa İçinde Gezinme
3.4. Kullanışlılığı Test Etme
4. Değerlendirme
4.1. Öğrencilerin Değerlendirilmesi
4.2. Eğitimin ve Öğrenme
Çevrelerinin Değerlendirilmesi
5. Yönetim
5.1. Öğrenme Ortamlarının Bakımı
5.2. Bilginin Dağıtımı
6. Kaynak Desteği
6.1. Çevrimiçi Destek
6.2. Kaynaklar
7. Etik
7.1. Sosyal ve Kültürel Farklılık
7.2. Coğrafi Farklılık
7.3. Öğrenci Çeşitliliği
7.4. Bilgiye Ulaşılabilirlik
7.5. Kullanım Etiği
7.6. Yasal Kurallar
8. Eğitim Kurumu
8.1. Akademik İşlemler
8.2. Öğrenci Servisleri


Çizelge 1- Web’e Dayalı Öğrenme Yapısının Boyut ve Alt Boyutları

• Yüz yüze eğitim programları için çeşitli eğitim ve öğretim ortamlarında mikro düzeyde derslere destek olacak Web’e dayalı öğrenme aktiviteleri ve bilgi kaynakları tasarlanabilir. Örneğin, bir öğretmen, fizik dersinde “Dalga Hareketi” konusu ile ilgili veri analiz etmek, kavramları görselleştirmek ve örnekleri benzer durumlara uyarlamak gibi bilişsel düzeydeki çalışmaları desteklemek için Explore Science isimli Web sitesindeki benzeşim programları derse destek olarak kullanabilir.
• İçeriğin, etkinliklerin, iletişimin, derslerin, proje ve ödevlerin tamamıyla İnternet üzerinden gerçekleştirildiği kapsamlı eğitim programları ve kursları, daha ayrıntılı tasarıma ihtiyaç duyarlar. isimli Web sitesinde, temel olarak uzaktan eğitimin işleyişine benzer olarak
devam eden ve sınavlar dı

Beğeniler: 3
Favoriler: 2
İzlenmeler: 691
favori
like
share
tolga by Tarih: 24.11.2010 20:24
sağolun bende bir engelliyim