5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinde önemli bir hüküm yer almaktadır. Buna göre kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Bu hükme dayanılarak sitemize bazı sorular iletilmektedir.

ÖRNEK SORU: merhaba ...sağlık sektöründe hemşire olarak 18 yılımı tamamladım..11 yaşında orta mental retarde teşhişi konulmuş bir kızım var. Eşim karayollarında memur ..kızım sağlık karnesi eskiden babaların üzerinden olduğu için değiştirmedik o şekilde devam etti...özürü son sağlık raporunda %50 olarak onaylandı.özürlü çocuğu olanların erken emeklilik hakkı çıktı...ben olabilirmiyim? Kızımı üzerime mi almam gerekiyor? Yapmam gereken birşeyler var mı?....teşekkürler..özge

CEVAPLAR

2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinde yer alan ve kadın sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınan düzenlemeden, ancak sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu olanların yararlanacakları görülmektedir. Bu düzenleme 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanların tamamını kapsadığı, dolayısıyla bu düzenlemeden halen kamu görevlisi/devlet memuru olanların da yararlanabilecekleri anlaşılmaktadır. Kanunun 28 inci maddesinde yer alan hüküm;

“(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” Şeklindedir.

İNDİRİLECEK SÜRE SADECE 1 EKİM 2008'DEN SONRAKİ SÜRELERDİR

Hükümde de belirtildiği gibi, prim ödeme gün sayılarından indirilmesinde esas alınacak süre, yalnızca 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen sürelerle sınırlı olmaktadır. Yani 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 360 gün (1 yıl) süresi olan kişinin hizmetlerine ilave edilecek süre 90 gün (3 ay) olmakta ve bu sürenin de tabi olduğu emeklilik yaş haddinden indirileceği kanun metninde açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. 2008 yılı Ekim ayı başından önceki süreler bu değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

KARARI SGK SAĞLIK KURULU VERECEK

9.10.2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına ilişkin Tebliğin 8. maddesinde yer alan “(4) Kurum Sağlık Kurulunca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olduğuna karar verilen kadın sigortalıların, Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen prim gün sayılarının 1/4 oranı, sigortalının prim gün sayısına ilave edilir ve bu süre emeklilik yaş hadlerinden indirilir. “ hükmünden anlaşılan, kadın sigortalılardan sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, çocuklarının bu durumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca verilecek karar ile sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu tebliğin tam metnini görmek için tıklayınız.

SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ HALLER ŞU ŞEKİLDEDİR

Konu ile ilgili olarak 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükmü aşağıya alınmıştır.


“Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri

MADDE 15 – (1) Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağı hâller aşağıda gösterilmiştir.

a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar.

b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.

c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.

ç) İki elin kaybı.

d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.

e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.

f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.”

Söz konusu Yönetmeliğin tam metnini görmek için tıklayınız.


Konu ile ilgili düzenlemelerin bu şekilde olduğu, bu düzenlemelerde yer alan şartlar dışında başka bir şartın aranmadığı ya da aranmayacağı anlaşılmaktadır.

ÇOCUĞUN SAĞLIK KARNESİNİN KİMİN ÜZERİNDE OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİLDİR

Sonuç itibariyle, maddede öngörüldüğü şekilde çocuğunuzla ilgili maluliyet durumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karar verilmesi durumunda, çocuğunuzun ister sizin üzerinizden, ister eşinizin üzerinden sağlık yardımından yararlanması, madde hükmünün hakkınızda uygulanmasını engel teşkil etmediği, ayrıca engel teşkil edecek bir hükmün de Kanunda yer almadığı görülmektedir.


Bu değerlendirmemize göre talebinizi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapmanız uygun olacaktır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1548
favori
like
share