Far Cry Oyun Hileleri - Far Cry Oyun Hilesi

Hile Uygulama Kodu ve Yöntemleri:

" tuşu ile konsolu açın ve aşağıdaki hile kodlarını girin:

god_mode_count=1 - Ölümsüzlük verir
give_all_weapons=1 - Tüm silahları verir
give_all_ammo=1 - Cephanenizi doldurur
save_game - Oyunda kaldığınız yeri kaydeder
load_game - Kaydettiğiniz yeri yükler

Hile modunu açma:
Bu işlem oyunun bir dosyasını değiştirmenizi gerektirmektedir. Dosyanın yedeğini almayı unutmayın.

Oyunun ana klasörü içindeki "DevMode.lua" dosyasını bir metin editörüyle açın ve dosyanın içeriğinin tümünü aşağıdaki metinle değiştirdikten sonra dosyayı tekrar .lua uzantısıyla kaydedin:

cl_display_hud = 1
cl_drunken_cam = 0
ThirdPersonView = 0
--p_model = "objects/characters/pmodels/hero/hero.cgf"
--Input:BindCommandToKey('#Movie:StopAllCutScenes()',"F7",1);
--Input:BindCommandToKey("\\SkipCutScene","F7",1);
-- Developer Cheat keys ---
--- non standard key bindings ---
-- Please NEWER use F9,F10 keys (reserved for debug purposes) (Vlad)
--Input:BindCommandToKey("#SwitchCameraMode()","f1",1);
-- Input:BindCommandToKey("#r_GetScreenShot=1","f12",1); -- this is now bindable
Input:BindCommandToKey("#ToggleAIInfo()","f11",1);
--Input:BindCommandToKey("#ToggleScreenshotMode()","f11",1);
Input:BindCommandToKey("#ToggleNewDesignerMode(10,15,0)","f4",1);
-- to be removed
Input:BindCommandToKey("#GotoNextSpawnpoint()","f2",1);
Input:BindCommandToKey("#MoreAmmo()","o",1);
Input:BindCommandToKey("#AllWeapons()","p",1);
Input:BindAction("SAVEPOS", "f9", "default");
Input:BindAction("LOADPOS", "f10", "default");
Input:BindCommandToKey("#ToggleNewDesignerMode(40,120,1)","f3",1);
Input:BindCommandToKey("#System:ShowDebugger();", "f8", 1);
-- to be removed
-- removed
--Input:BindCommandToKey("#Game.Save()","insert",1);
--Input:BindCommandToKey("#Game.Load()","home",1);
Input:BindCommandToKey("#DefaultSpeed()","f5",1);
Input:BindCommandToKey("#DecreseSpeed()","-",1);
Input:BindCommandToKey("#IncreseSpeed()","=",1);
--Input:BindCommandToKey("#p_single_step_mode=1-p_single_step_mode","[",1);
--Input:BindCommandToKey("#p_do_step=1","]",1);
--Input:BindCommandToKey("#TCM()",".",1);
--Input:BindCommandToKey("#e_hires_screenshoot=4","f10",1);
-- removed
--- temp variables for functions below ---
prev_speed_walk=p_speed_walk;
prev_speed_run=p_speed_run;
prev_speed_walk2=p_speed_walk;
prev_speed_run2=p_speed_run;
default_speed_walk=p_speed_walk;
default_speed_run=p_speed_run;
screenshotmode=0;
function ToggleAIInfo()
if (not aiinfo) then
aiinfo=1;
else
aiinfo=1-aiinfo;
end
if (aiinfo==1) then
ai_debugdraw=1;
ai_drawplayernode=1;
ai_area_info=1;
else
ai_debugdraw=0;
ai_drawplayernode=0;
ai_area_info=0;
end
end
function GotoNextSpawnpoint()
Hud:AddMessage("[NEXT]: next spawn point");
local pt;
pt=Server:GetNextRespawnPoint();
if(not pt)then -- last respawn point or there are no respawn points
pt=Server:GetFirstRespawnPoint(); -- try to get the first one
end
if(pt)then -- if there is one
Game:ForceEntitiesToSleep();
_localplayer:SetPos(pt);
_localplayer:SetAngles({ x = pt.xA, y = pt.yA, z = pt.zA });
end
end
function SetPlayerPos()
local p=_localplayer
p:SetPos({x=100,y=100,z=300});
end
-- replacement for ToggleSuperDesignerMode() and ToggleDesignerMode()
--
-- USAGE:
-- deactivate designer mode: (nil,nil,0)
-- old super designer mode (with collision): (40,120,1)
-- old designer mode (without collision): (10,15,0)
-- change values: call with (nil,nil,0) then with the new values (0.., 0.., 0/1)
--
function ToggleNewDesignerMode( speedwalk, speedrun, withcollide )
if(SuperDesignerMode_Save1~=nil or speedwalk==nil) then
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Designer fly mode OFF");
p_speed_walk = SuperDesignerMode_Save1;
p_speed_run = SuperDesignerMode_Save2;
_localplayer.DynProp.gravity = SuperDesignerMode_Save3;
_localplayer.DynProp.inertia = SuperDesignerMode_Save4;
_localplayer.DynProp.swimming_gravity = SuperDesignerMode_Save5;
_localplayer.DynProp.swimming_inertia = SuperDesignerMode_Save6;
_localplayer.DynProp.air_control = SuperDesignerMode_Save7;
_localplayer.cnt:SetDynamicsProperties( _localplayer.DynProp );
SuperDesignerMode_Save1=nil;
-- activate collision, parameter is 0 or 1
_localplayer:ActivatePhysics(1);
else
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Designer fly mode ON");
SuperDesignerMode_Save1 = p_speed_walk;
SuperDesignerMode_Save2 = p_speed_run;
SuperDesignerMode_Save3 = _localplayer.DynProp.gravity;
SuperDesignerMode_Save4 = _localplayer.DynProp.inertia;
SuperDesignerMode_Save5 = _localplayer.DynProp.swimming_gravity;
SuperDesignerMode_Save6 = _localplayer.DynProp.swimming_inertia;
SuperDesignerMode_Save7 = _localplayer.DynProp.air_control;
p_speed_walk = speedwalk;
p_speed_run = speedrun;
_localplayer.DynProp.gravity=0.0;
_localplayer.DynProp.inertia=0.0;
_localplayer.DynProp.swimming_gravity=0.0;
_localplayer.DynProp.swimming_inertia=0.0;
_localplayer.DynProp.air_control=1.0;
_localplayer.cnt:SetDynamicsProperties( _localplayer.DynProp );
-- deactivate collision, parameter is 0 or 1
_localplayer:ActivatePhysics(withcollide);
end
end
function ToggleScreenshotMode()
if(screenshotmode~=0) then
System:LogToConsole
("SCREENSHOTMODE OFF-->SWITCH TO NORMAL");
screenshotmode=0;
hud_crosshair = "1"
cl_display_hud = "1"
r_NoDrawNear = "0"
ai_ignoreplayer = "0"
ai_soundperception = "1"
r_DisplayInfo = "1"
else
System:LogToConsole("SCREENSHOTMODE ON");
screenshotmode=1;
hud_crosshair = "0"
cl_display_hud = "0"
r_NoDrawNear = "1"
ai_ignoreplayer = "1"
ai_soundperception = "0"
r_DisplayInfo = "0"
end
end
function DecreseSpeed()
if tonumber(p_speed_walk)>5 then
p_speed_walk=p_speed_walk-5;
p_speed_run=p_speed_run-5;
System:LogToConsole("Decresed player speed by 5");
else
System:LogToConsole("You can not go any slower!");
end
end
function IncreseSpeed()
if tonumber(p_speed_walk)<500 then
p_speed_walk=p_speed_walk+5;
p_speed_run=p_speed_run+5;
System:LogToConsole("Incresed player speed by 5");
else
System:LogToConsole("You can not go any faster!");
end
end
function DefaultSpeed()
p_speed_walk=default_speed_walk;
p_speed_run=default_speed_run;
System:LogToConsole("Player speed reset");
end
function TeleportToSpawn(n)
local player = _localplayer;
local pos = Server:GetRespawnPoint("Respawn"..n);
if pos then
player:SetPos(pos);
player:SetAngles({ x = pos.xA, y = pos.yA, z = pos.zA });
end
end
-- Give the player the passed weapon, load it if neccesary
function AddWeapon(Name)
Game:AddWeapon(Name)
for i, CurWeapon in WeaponClassesEx do
if (i == Name) then
_localplayer.cnt:MakeWeaponAvailable(CurWeapon.id);
end
end
end
function MoreAmmo()
if _localplayer then
_localplayer.cnt.ammo=999;
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Give 999 ammo");
System:LogToConsole("\001CHEAT: Give 999 ammo");
else
Hud:AddMessage("[CHEAT]: no ammo today");
end
end
function AllWeapons()
AddWeapon("AG36");
AddWeapon("Falcon");
AddWeapon("SniperRifle");
AddWeapon("MP5");
AddWeapon("RL");
AddWeapon("Shotgun");
AddWeapon("OICW");
AddWeapon("P90");
AddWeapon("M4");
_localplayer.cnt:GiveBinoculars(1);
_localplayer.cnt:GiveFlashLight(1);
Hud:AddMessage("[CHEAT]: Give all weapons");
System:LogToConsole("\001CHEAT: Give All weapons");
end
function ToggleGod()
if (not god) then
god=1;
else
god=1-god;
end
if (god==1) then
System:LogToConsole("God-Mode ON");
else
System:LogToConsole("God-Mode OFF");
end
end
Input:BindCommandToKey("#ToggleGod()","backspace",1);

Dosyayı kaydettikten sonra oyunun kısayol dosyasının komut satırına "-devmode" (tırnak işaretleri olmaksızın) parametresini ekleyin ve oyunu açın. Bundan sonra oyun esnasında aşağıdaki tuşları kullanın:

F1 - Kamera açısını değiştirir
F2 - Bir sonraki checkpoint'e götürür
F4 - No Clip modu (duvarlardan geçebilme) açar/kapatır
F5 - Oyunu normal hızına getirir
F9 - Pozisyonu save eder
F10 - Pozisyonu load eder
F11 - Ekstra bilgi verir
o - Cephanenizi doldurur
p - Tüm silahları verir
BackSpace - God mod (Ölümsüzlük)
[=] - Oyunun hızını artırır
[-] - Oyunun hızını düşürür

İpucu
İsminizi renkli yapmak için aşağıdaki renk kodlarını karakter seçme ekranındaki isim yazma bölümünde kullanın. Renk kodunun ardından gelen harfler renkli çıkacaktır. Aynı anda birden fazla renk kodu kullanmak mümkündür:

$0 - Siyah
$1 - beyaz
$2 - Mavi
$3 - Yeşil
$4 - Kırmızı

Trainer
Mega Trainer Dosya

Download

Game Tags: Far Cry cheats game cheats cheat codes cheatcodes gamecheats
Spiele Stichwort: Far Cry spiele tipps tricks lösungen

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3586
favori
like
share