Sağlık hizmetlerinin verildiği iç ve dış mekanlar, özürlülerin kullandıkları araç gereçlerle rahat hareket etmelerini sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Gümrükçüoğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, özürlülere sağlık kurumlarında kolaylık sağlanması için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Genelgede, ülkede hemen hemen tüm kurum ve kuruluşların görev alanına giren özürlülerle ilgili düzenlemelerin Anayasa başta olmak üzere, mevzuatta yer almasına karşın, uygulamada çeşitli aksaklıklar yaşandığı hatırlatıldı.

Birey, toplum ve özel ihtiyaç grubundakilerin sağlık hizmetlerine talep ve beklentilerinin tam ve sürekli karşılanması, sağlık hizmetlerini talep eden özürlülerin bu ihtiyaçlarının durumlarına uygun ortamlarda hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılanarak, sağlık bakım kalitesinin yükseltilebilmesi için tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının multisektörel bir anlayışla, birlikte hareket etmesi gerektiği bildirilen genelgede, şu önlemlerin alınması istendi:

-Özürlü vatandaşların, özürlü sağlık kurulu raporları, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ekindeki formda gösterilen formata uygun olarak, “Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranları Cetveli” doğrultusunda düzenlenecek. Özürlü vatandaşlara bu çerçevede rapor düzenlenecek ve bu raporlar da sadece yetkili sağlık kuruluşlarından verilerek mağduriyetler önlenecek.

-Özürlü sağlık kurulu raporları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, eksiksiz ve doğru olarak doldurulacak.

-Sağlık hizmetlerinin verildiği iç ve dış mekanlar, özürlülerin kullandıkları araç gereçlerle rahat hareket etmelerini sağlayacak şekilde çevresel ve mimari açıdan düzenlenecek.

-Sağlık kuruluşlarına imkanlar ölçüsünde özürlü asansörü konulacak.

-Özürlü, gazi, şehit ve gazi dul ve yetimleri, 65 yaşını dolduran muhtaç, güçsüz kimsesizlerin poliklinik muayenelerine genel hizmeti aksatmayacak şekilde öncelik tanınacak.

-Özürlülerle yakınlarına tanınan öncelikleri belirten tabelalar kolayca görülebilecek yerlere asılacak.

-Sağlık kuruluşlarındaki lavabo, banyo ve tuvaletlerde özürlü hastalara yönelik kolaylıklar sağlanarak, tekerlekli sandalye transferini kolaylaştıracak ve manevraya imkan verecek şekilde düzenlemeler yapılacak.

-Mümkün olduğunca özürlü ve yaşlı hastaların hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes) görevlendirilecek.

-Özürlülerin sağlık kuruluşlarına kayıt ve kabul işlemleri gerekiyorsa oturtularak, özel durumuna uygun şekilde yapılacak.

-Özürlü ve kimsesiz hastaların başka bir sağlık kuruluşuna transferi, başvurdukları sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde yapılacak.

-Sağlık kuruluşlarının otoparklarında özürlü personel ve hastaların araçları için yer ayrılacak.

-Özürlülere sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarda her türlü tedbir, mağduriyete meydan verilmeden alınacak.

-Tüm sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda, toplumun bilgilendirilmesi amacıyla özürlülüğün önlenmesinden başlanarak, özürlülerin engelleriyle birlikte iyi bir hayat sürdürebilmeleri ve ailelerin bilgilendirilmesi konularında ilgili personele hizmet içi eğitim verilecek.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 788
favori
like
share