Ulu Allah (C.C) Peygamber'ine ve Habib'ine O'nu överek ve kendisine bagislamis oldugu nimeti belirterek buyuruyor ki:

«— Hiç şüphesiz, sen yüce bir ahlâk üzeresin.»

(Kalem - 4)

Hz. Ayse «Peygamber'imiz Kur'ân ahlâki üzere idi» buyurdu.

Ademin biri Peygamber'imize iyi ahlâkin ne oldugunu sorar. Peygamber'imiz de ona su âyeti okur:

«— Afv ve müsamahadan ayrilma, iyiligi emret ve anlayissizlardan yüz çevir.»

(A´raf - 199)

Daha sonra da adama verdigi cevabin devami olarak söyle buyurur:

«Iyi ahlâk seninle münasebeti kesen ile senin ilgiyi devam ettirmen, sana vermeyene vermen ve sana haksizlik edeni hos görmendlr.»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Ben sâdece en güzel ahlâki tamamlamak icin gönderildim.»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Kiyamet Günü teraziye konacak en ağır amel, Allâh Korkusu ile güzel ahlâktir."

Adamın biri Peygamberimize geldi, önce önünde durarak "Yâ Rasûlallah , din nedir?" diye sorar. Peygamber'imiz «Güzel ahtâktir diye cevap buyurur. Adam Peygamber'imizin sağ tarafina geçerek yine"Yâ Rasûlallah , din nedir?" diye sorar. Peygamber'imiz «Güzel ahlâktir» diye cevap verir. Bu defa adam Peygamber'imizin sol tarafina geçerek "Yâ Rasûlallah , din nedir?" diye sorar.

Peygamber'imiz bir daha «Güzel ahlâktir» diye cevap verir.

Bu sefer adam Peygamber'imize arka taraftan yaklasarak "Yâ Rasûlallah , din nedir?" diye sorar.

Peygamber'imiz ona bakarak «Anlamiyor musun? Din öfkelenmemendir." diye cevap buyurdu.

Peygamber'imize «Uğursuzluk nedir» diye sorarlar. Peygamber'imiz de

«Kötü ahlâktir» diye cevap verir.

Adamin biri Peygamber'imize «Bana bir tavsiyede bulun» der. Peygamber'imiz ona

«Nerede olursan ol Allâh'dan kork.» diye cevap verir. Adem «Başka» diye sorar. Peygamber'imiz de ona «Kötülüğün arkasindan bir iyilik işle ki, kötülüğü silsin» dîye cevap verir. Adam «Daha başka» diye sorar. Peygamber'imiz «Insanlara karşı güzel huylu ol» diye cevâp verir.

Peygamber'imize «En faziletli amel nedir» diye sorarlar. Peygamber'imiz

«Güzel huydur» diye cevap verir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Allah, ahlâkini güzel yarattığı hiç bir kulu cehenneme yedirmez."

Fudayl buyurdu ki: «Peygamber'imize falan kadın gündüzleri oruç tutar ve geceleri namaz kilar, fakat kötü huyludur, komşularını dili ile üzer» derler. Bunun üzerine «O halde onda hayır yoktur, o cehennemliktir." buyurur.

Ebu Derdâ söyle buyurur: «Ben Peygamber'imizi Teraziye ilk konacak ameller, iyi ahlâk ve cömertliktir. Allah imanı yaratınca o «Yâ Rabb'i, beni besle» diye duâ etti, Allah da onu iyi huy ve cömertlikle besledi. Allah küfrü yaratınca «Beni besle» diye duâ etti. Allah da onu cimrilik ve kötü huy ile besledi» derken işittim.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Ulu Allah bu dini kendisi için seçmiştir. Bu yüzden dininize cömertlik ve iyi huyluluktan baskaşı yakışmaz. Sözüme dikkat edin ve dininizi bu iki meziyet ile donatın.»

Yine Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle buyuruyor:

«— "Güzel huylu insan, Allah'in yarattığı en değerli insandır."

Peygamber'imize «imânca en üstün mü'minler kimlerdir» diye sorarlar. Peygamber'imiz «En iyi huylulardir» diye buyurur.

Peygamber'imiz {S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Siz insanlara verecek mal yetiştiremezsiniz. Onlara güler yüzlülük ve îyi huyluluk göstererek hoşnutluklarını elde edebilirsiniz.»

Yine Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Sirkenin balı bozduğu gibi kötü huy da ameli bozar.»

Cerir Ibni Abdullah'in rivayet ettigine göre. Peygamber'imiz söyle buyurmustur:

«— Sen öyle bir adamsın ki, Allah seni güzel yarattı, sen de huyunu güzelleştir.»

Ber'a Ibni Azib buyurur ki; «Peygamber'imiz "insanlarin en güzel yüzlüsü ve en iyi huylusu idi."

Ebü Said Hudrî'ye göre. Peygamber'imiz «Allâh'ım, vücûdumu güzel yarattığın gibi huyumu da güzel eyle.» diye dua ederdi.

Abdullah Ibni Ömer der ki. Peygamber'imiz sık sık: "Yâ Rabb'i. Senden sağlık, dirlik ve güzel huyluluk dilerim." diye dua ederdi.»

Ebû Hureyre'ye göre. Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Mü'minin dini, onun şerefîdir, soyu sopu, Iyi huyu, müriveti de aklidir.»

Usame ibni Serik Bedevilerin Peygamber'imize «İnsanlara verilmiş şeylerin en hayırlısı nedir?» diye sorduklarında. Peygamberimizin onlara
«iyi huydur» diye cevap verdiğine şahit oldum, demiştir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Kiyamet Günü bana en yakin olaniniz ve benim sevgimi en çok kazananınız, en iyi huylu olanlarınızdır..

Abdullah Ibni Abbas'a (R.A.) göre. Peygamber'imiz (S.A.S.] şöyle buyurmustur:

«—Şu üç "meziyetin üçü veya biri, bir kimsede yoksa onun hiçbir amelini hesaba katmayınız:

1 — Allah'in emrini kırmaktan alakoyacak Takva.

2 — Basitlik ve düşkünlükten alakoyacak bir vakar.

3 — Insanlar orasında iyi geçinmesini saglayacak bir huy güzelligi.»

Peygamber'imiz namaza dururken şöyle dua ederdi:

«— Allâh'im, bana en güzel huyu bağışla , senden başka kimse beni
ona ulaştıramaz. Allah'ım, beni kötü huydan alakoy, senden başka hiç
kimse beni bundan alakoyamaz.»

Peygamber'imize «Tatllılık neler ile olur» diye sorarlar. Peygamber bu soruya şöyle cevap verir:

«— Tatlılık tatlı dille, güleryüzlülükle ve gülümsemekle olur. Kim insanları iyilik ile karşılayıp onlara iyi huyla davranırsa o kimsenin tutumu insanlara hafif gelir, onun kardeşliğini överler.»

Netekim bu bahisde bir şâir şöyle der.

«Iyi huyların hepsine sahib olduğun ve

Herkese iyi davrandığın zaman.

Arş'ın sahibi tarafindan her türlü mükâfata kavuşursun.

Açik ve gizli oiarak insanlarin tesekkürüne de nail olursun!»


kalplerin keşfi
[url]http://www.main-board.com/islami-multimedia/689257-kalplerin-kesfi-85-bolum-guzel-ahlakin-fazileti.html[/url]

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 449
favori
like
share