a. Az Gören Öğrenciler :

Az gören öğrenciler için 18 puntolu soru kitapçığı ve cevap kâğıdı basılacaktır. Az gören öğrenci tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

b. Görmeyen Öğrenciler :

Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır. Görmeyen öğrencilere sınavda ek olarak 30 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilere, sınav sırasında sorular Braill alfabesinde hazırlanmış soru kitapçığı olarak, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) veya resim, şekil ve grafik içeren sorulardan muaf olarak basılmış soru kitapçı şeklinde sunulabilecektir. Öğrenci kullanım becerisine göre bunlardan birini seçecektir. Bu öğrenciler başvuru tarihleri arasında öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne müracaat ederek sınavda kullanmak istediği yöntemi e-Okul sisteminde açılan ekran üzerinden öncelik sırasına göre tercih edecektir. Söz konusu yöntemlerin herhangi birinde yeterince tercih olmaması durumunda Genel Müdürlüğümüz öğrencinin tercih sırasına göre en uygun düzenlemeyi yapacaktır.

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER ;

İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminde veya dersin tamamından muaf tutulurlar (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 24/g maddesi). Bu durumda olan öğrenciler yabancı dil dersinden muaf olduklarına dair belgeyi okul müdürlüğüne ibraz etmeleri ve e- Okul sistemine işlenmesi halinde yabancı dil sınavından muaf tutulacaktır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.İşitme yetersizliği olan öğrencilere e- okul sisteminde işlenmesi durumunda sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

RUHSAL VE DUYGUSAL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER ;

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere salonda yardımcı olması için iki öğretmen görevlendirilecektir. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan öğrencilere salon görevlilerinden 2(iki) öğretmen kodlayıcı/okuyucu olarak yardımcı olacaktır.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK OLAN ÖĞRENCİLER ;

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere salonda yardımcı olması için iki öğretmen görevlendirilecektir.

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER ;

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde yetersizliği olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak bir öğretmen kodlayıcı olarak yardımcı olacak ve sınav süresine 30 dakika ilave edilecektir.
Kaba motor becerilerde yetersizlik gösteren ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

SÜREĞEN HASTALIK OLAN ÖĞRENCİLER;

Süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrenciler durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaktır.
Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 461
favori
like
share