lm., Tenor horn
Fr., Saxhorn
İng., Baritone
İta., Basso Flis corno
Yapıldığı ses : Si b
Uzunluğu : 61 cm.Alaşımlı, ağızlıktı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyuluşu, bir büyük dokuzlu aşağıdandır.
Özellikle eşlik görevi verilir.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, en az iki partisi bulunur.
Ses rengi, yumuşak ve tatlıdır.

Ses dizisi genişliği: Trompetin aynıdır.a. Kalın bölüm b. Orta bölüm c. İnce bölüm

Çalgının yapılışı, dizge oluşumu ve tutuş özellikleri, Mi b Altoda olduğu gibidir. Yalnız, Altodan biraz büyükçe bir yapım biçimi vardır. Ses genişliği dizisindeki, bütün sesleri güzeldir. Dizeğin üstündeki, ek çizgili La sesinden yukarısı, sololarda verilmemek koşulu ile bütün sesleri; yeterli bir çalıcı elinde, kolaylıkla ve kusursuz olarak çıkarılabilir. Sesi erkek seslerinden Bariton sesine karşılık olduğu için, bu ad verilmiştir. Yazılan iki partisinden birincisi, çoklukla solo, ikincisi eşlikte kullanılır. Eğer yoksa, 3 ncü ve 4 ncü Kornoların yerine de kullanılır. Klasik bestelerin eşliklerinde, Mi b Alto ile bağıntılı bir görevle kullanılır. Çabuk ezgiler için, dizgesi elverişli ise de, pek yüklü görevler verilmez. Şantörlük niteliğini belirtecek görevler düşünülmelidir. Saksofonlar ve Bas Klarnetle işbirliği yaptığı gibi, Bas partilerinin yüklü olduğu zamanlarda da onları destekler. Eksik Basson partilerini katlamak görevi de verilebilir. Ayrıca, Mi b Alto ve Büğlü eşliklerinde de kullanılır.Bu çalgının çalışılması için,Saxhorn çalgılar için yazılmış olan metodlar salık verilir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 428
favori
like
share