Kontrbas Mi b
Alm., Tubenines
Fr., Saxhorn - Contrebasse Eb
İng., Contrebass - Doublebass -
Contrebass in Es
İta., Contrabasso - BassiYapıldığı ses : Mi b
Alaşımlı, ağızlıklı soluklu bir çalgıdır.
Notası, dördüncü çizgi Fa açkısı ile yazılır Diyapazona göre duyulusu, bir sekizli ve bir büyük altılı aşağıdandır.
Özellikle eşlik görevi verilir.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Ses rengi, dolgundur.

Ses dizisi genişliği:Bu çalgının yapılışı, dizge oluşumu, tutuş ve çalış özellikleri, Si b Basda olduğu gibidir. En dolgun ve en iyi sesleri, dizeğin birinci çizgisindeki Sol ile, üstündeki iki ek çizgili Mi sesleri arasında olanlardır. Bununla beraber, en ince sesi La dışında olmak üzere, bütün sesleri kolaylıkla elde edilebilir. Bir partisi yazılmakla beraber, iki çalıcısı bulunur, özellikle eşlik çalgısı olan Mi b Kontrbasa Solo vermek, uygun düşmez. Bu çalgı, Armoni Muzikalarında Si b Bas ve Si b Kontrbas ile Senfoni Orkestrasının yaylı Kontrbaslarının görevini ortaklaşa bölüşür, ve yürütür. Saksofonları ve Bas Klarneti destekler. Trombonların kalın seslerini de destekler. Yaylı Kontrbasların, Pizzicato (parmakla çalmak) larını benzetide başarılıdır.
Kontrbas Si b

Alm., Kontrbasse - Tuba
Fr., Saxhorn - Contrebasse Bb
İng., Contrebass
İta., Bassi
Yapıldığı ses : Si b
Uzunluğu : 97 cm.Notası, dördüncü çizgi Fa açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyuluşu, iki sekizli ve bir büyük ikili aşağıdandır.
Özellikle eşlik görevleri verilir.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Ses rengi, tatlı ve dolgundur.

Ses dizisi genişliği: Mi b Kontrbasın aynıdır.Bu çalgının yapılışı dizge oluşumu, tutuş ve çalış özellikleri, diğer Saxhorn - Bas çalgılarda olduğu gibidir. Çok kuvvetli üflenerek, niteliği kaybedilmezse, çok tatlı ve dolgun bir ses rengi vardır. Bir partisi olmasına karşın, en az üç çalici gereklidir. Uzun seslerdeki görevleri Mi b Kontras ile birlikte yürütülür. Çok kez, Si b basları katlarlar. Armoni Muzikalarında, Senfoni Orkestrasının Telli Kontrbaslarının yerini tutar. Bundan dolayı, Telli Kontrbasa verilen görevleri aynen yürütür. Daha doğrusu yürütebilecek niteliktedir. P., veya PP., deyilerindeki uzun sesleri, başarılı olarak yapabilir. Yalnız Bas veya Mi b Kontrbasla birlikte, eksiksiz bir Bas partisini oluştururlar. Uzun seslerde, Saksofonlar ve Bas Klarneti de katlar. Armoni Muzikalarında, Telli Kontrbas olsa bile, üç Si b Kontrbasın bulunması gereklidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 543
favori
like
share
ahmet355 Tarih: 16.04.2009 13:45
güzel olmuş saol