Yazılışı /Okunuşu / Türkçesi


Hause / [COLOR="deepskyblue"]haus / : ev
Home / hom/ : ev
Mountain / [COLOR="deepskyblue"]mauntin/ : dağ
Street / [COLOR="deepskyblue"]strit / : cadde
Avenue / [COLOR="deepskyblue"]av’ınyu / : bulvar
Park / [COLOR="deepskyblue"]park / : park
Bazaar / [COLOR="deepskyblue"]bızar / : Pazar,çarşı,kermes
Bay / [COLOR="deepskyblue"]bey / : koy,küçük körfez
Beach / [COLOR="deepskyblue"]biç / : kumsal,plaj,kıyı,sahil
Bar.racks / [COLOR="deepskyblue"]ber’ıks / : kışla
a.re.na / [COLOR="deepskyblue"]ıri’nı / : arena
Pastry shop / [COLOR="deepskyblue"]peystrişop / : pastahane
Mosque / [COLOR="deepskyblue"]mosk / : cami
Garden / [COLOR="deepskyblue"]ga:dın/ : bahçe
Court / [COLOR="deepskyblue"]ko:t / : adliye
Shopping centre / [COLOR="deepskyblue"]şoping sentı / : alışveriş merkezi
Underpass / [COLOR="deepskyblue"]andıpa:s / : alt geçit
Main street / [COLOR="deepskyblue"]meyn stri:t / : ana cadde
Monument / [COLOR="deepskyblue"]monyu:mınt / : anıt
Ministry / [COLOR="deepskyblue"]ministri / : bakanlık
Bank / [COLOR="deepskyblue"]benk / : banka
Bar / [COLOR="deepskyblue"]ba: / : bar
Town hall / [COLOR="deepskyblue"]taun ho:l / : belediye binası
Petrol station / [COLOR="deepskyblue"]petrıl steyşın / : petrol istasyonu
Barber / [COLOR="deepskyblue"]ba:bı / : berber
Pub / [COLOR="deepskyblue"]pab / : birahane
Stock exchance / [COLOR="deepskyblue"]stok iks’çeync / : borsa
Avenue / [COLOR="deepskyblue"]evınyu: / : bulvar
Buffet / [COLOR="deepskyblue"]bufey / : büfe
Department store / [COLOR="deepskyblue"]di’pa:tmınt sto: / : büyük mağaza
İnformation office / [COLOR="deepskyblue"]infı’ meyşın ofis / : danışma bürosu
Train crossing / [COLOR="deepskyblue"]treyn krosing / : demiryolu geçiti
Shared taxi-stop / [COLOR="deepskyblue"]şedı teksi stop / : dolmuş durağı
Chemist’s / [COLOR="deepskyblue"]kemists / : eczane
Pharmacy / [COLOR="deepskyblue"]fa:mısi / : eczane
Embassy / [COLOR="deepskyblue"]embısi / : elçilik
Power station / [COLOR="deepskyblue"]pauı steyşın / : elektrik santralı
Factory / [COLOR="deepskyblue"]fektıri / : fabrika
Bakery / [COLOR="deepskyblue"]beykıri / : fırın
Fair / [COLOR="deepskyblue"]feı / : fuar
Garage / [COLOR="deepskyblue"]gera: j / : garaj
Night club / [COLOR="deepskyblue"]nayt klab / : gece külübü
Crossing / [COLOR="deepskyblue"]krosing / : geçit
Clothes store / [COLOR="deepskyblue"]kloudz sto: / : giyim mağazası
Skyscraper / [COLOR="deepskyblue"]skayskreypı / : gökdelen
Optician / [COLOR="deepskyblue"]op’tişın / : gözlükçü
Beauty parlour / [COLOR="deepskyblue"]byu:ti pa:lı / : güzellik salonu
Turkish bath / tö:kiş ba:t / : hamam
Prison / prizın / : hapishane
Hospital / hospitıl / : hastane
Airport / eıpo:t / : havalimanı
Zoo / zu: / : hayvanatbahçesi
Fire brigade / fayıbri’geyd / : itfaiye
Cafeteria / kefı’tiıriı / : kafeterya
Café / kefey / : kafe,kafeterya
Coffee house / kofi haus / : kahvehane
Pavement / peyvmınt / : kaldırım
Covered market / kavıd ma:kit / : kapalı çarşı
Police station / pı’li:s steyşın / : karakol
Cathedral / kı’ti:drıl / : katedral
Barracks / berıks / : kışla
Church / çö:ç / : kilise
Bookstore / buksto: / : kitapevi
Concert hall / konsıt ho:l / : konser salonu
Consulate / konsyulıt / : konsolosluk
Bridge / bric / : köprü
Hairdresser’s / heıdresız / : kuaför
Casino / kısi:nou / : kumarhane
Dry cleaner’s / dray kli:nız / : kuru temizlemeci
Cultural centre / kalçırıl sentı / : kültür merkezi
Library / laybrıri / : kütüphane
Restaurant / restront / : lokanta
Funfair / fanfeı / : lunapark
Greengrocer’s / gri:ngrousız / : manav
Underground / andıgraund / : metro
Square / skweı / : meydan, alan
Cemetery / semıtri / : mezarlık
National park / neşınl pa:k / : milli park
Motel / mou’tel / : motel
Museum / myu:’ziım / : müze
School / sku:l / : okul
Highway / haywey / : otoban
Motorway / moutıwey / : otoyol
Hotel / hou’tel / : hotel
Car market / ka: ma:kit / : oto pazarı
Bus terminal / bas tö: minıl / : otobüs terminali
Car park / ka:pa:k / : otopark
Toll road / toul roud / : paralı yol
Park / pa:k / : park
Pastry shop / peystrişop / : pastane
Beach / bi:ç / : plaj
Post-office / poust ofis / : postane
Radio station / reydiou steyşın / : radyo istasyonu
Art gallery / a:t ‘ gelıri / : sanat galerisi
Palace / pelıs / : saray
Sauna / saunı / : sauna
Exhibition / eksi’bişın / : sergi
Synagogue / sinıgog / : sinagog
Cinema / sinımı / : sinema
Protected area / prı’tektid’eıriı / : sit alanı
Sports club / spo:ts klab / : spor kulübü
Stadium / steydiım / : stadyum
Taxi stop / teksi stop / : taksi durağı
TV station / ti:vi: ‘steyşın / : televizyon istasyonu
Traffic lights / trefik layts / : trafik ışığı
Train station / treyn’ steyşın / : tren istasyonu
Tunnel / tanıl / : tünel
University / yu:ni’vö:siti / : üniversite
Overpass / ouvıpa:s / : üst geçit
Governor’s office / gavınız ‘ ofis / : valilik
Boat station / bout’ steyşın / : vapur iskelesi
Curve, bend / kö:v , bend / : viraj
Pavement / peyvmınt / : yaya kaldırımı
Road / roud / : yol
Swimming pool / swiming pu:l / : yüzme havuzuKAYNAK: cihanasran

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8650
favori
like
share
zepno Tarih: 31.10.2010 16:36
ttt

ttüslk

seeeeeen kimsin beee şişkomusun

ben sana aşık oldummm :34::40::45::2::103::187::209::233::257::275::273::324:
andik2 Tarih: 10.11.2009 18:30
süperbişi yapmısın la saol aga.yaw aga senin ingilizcen kaç gelio laaa.çok merak ettim DDDDDD bence 100 ama genede sorayım dedim lütfen cvp plssssssssssssss: D

:zzz:

:XD