Allah Teâla
"Namazlara ve orta namaza devam edin; gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun" (el-Bakara, 2/238)
buyurarak orta namazına ayrı bir önem vermiştir. Orta namazın beş vakit namazdan hangisi olduğuna dair kesin bir delil yoksa da ikindi sabah ve öğle namazı olabileceği konusunda rivayetler vardır. Ancak ashab ve tabiîn çoğunluğu bu namazın ikindi namazı olduğu görüşündedirler. Cenâb-ı Hakk'ın orta namazın hangi namaz olduğunu belirtmemesi, her namazın orta namaz olduğu kabul edilerek özen gösterilmesi içindir. Özellikle, gündüz (sabah-öğle) ve gece (akşam-yatsı) namazlarının ortasında olması sebebiyle ikindi namazının edası hususunda itina edilmelidir. (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1935, I, 810; Muhammed Ali es-Sâbûnî, Muhtasaru Tefsir-i İbn Kesîr, Beyrut 1401, I, 218; Mehmed Vehbî, Hulâsatü'l Beyân Fî Tefsîri'l-Kur'ân, İstanbul 1339-1341,I, 204)

Peygamber efendimiz bir hadiste
"her kim ikindi namazını kaçırırsa o sanki ehli (ailesi) ve malı elinden kaçırılmış gibidir" (Sahîh-i Müslim Terc Mehmet Sofuoğlu, İstanbul 1968,II, 256).

Diğer bir hadiste "salât-ı berdeyni (sabah ve ikindi namazlarını) her kim kılarsa Cennete girdi gitti" (Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1985,III 521)

Yine bir hadiste de "Ahzâb günü Resulullah (sas) "bizi orta namazdan, ikindi namazından alıkoydular Allah onların evlerini ve kabirlerini ateş doldursun" buyurdu. Sonra o namazı iki ışâ (akşamla yatsı) arasında kıldı" buyurulmaktadır.

Bir başka hadiste de "her kim ikindi namazını (kasden) terkederse ameli batıl olur" (Ahmed Naim, age, I 493) buyurulmuştur.Alıntı

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 921
favori
like
share
NaZ Tarih: 26.03.2009 23:37
Bu güzel bilgiler için ALLAH razi olsun
Asiyan Tarih: 26.03.2009 23:01
Allah razı olsun Aylacım
KONAMI Tarih: 26.03.2009 19:04
S.A Bu çok kısa anlatılmış ama güzel bir paylaşım..
Ama şuna dikkat etmemiz lazımki..
Rabbimizin kuranı kerimde bu namazı direk ikindi namazı olarak işaret etmemiştir. Bu yüzden tüm kıldığımız namazları bir müslümana yakışır şekilde sizin tabirinizle orta namaz gibi kılmalıyız.
Allah razı olsun..
Selam Dua İle