Diyadin Tarihi Bilgileri diyadinin kurtuluşu - ağrı diyadin tarihçesi - diyadinin kurtarılışı

Murat Irmağı kıyısında Diyadin Kalesi,


ilçenin tarihi çok eskilere dayanır. Diyadin kalesi ve çevre köylerdeki tarihi kalıntılar, buranın yüzyıllardan beri önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. ilçe toprakları, tarih boyunca doğudan batıya gelen Türkler ve başka kavimlerin ordularına geçiş oldu. Geçici sürelerle iran eline geçen Diyadin, XI. Yüzyıldan itibaren Türk yönetimi ve kültürünün etkisinde kaldı.

Evliya çelebi, Seyahatnamesi’nde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Ziyaeddin’in burada kendi adını verdiği bir kale yaptığını yazar. Bu adın halk dilinde söylene söylene Diyadin’e dönüştüğü Seyahatname ve çağdaş bazı yayınlarda belirtilmektedir. Halbuki Uzun Hasan’ın bu adda bir oğlu yoktur.

ilçe birçok kavmin egemenliğinde kaldı. Oğuz Türklerinin, iranlıların ve Selçukluların akınlarına uğrayan, zaman zamanda egemenliğine giren Diyadin, Beyazıt ile aynı tarihi akıbeti yaşadı.

Osmanlılar döneminde arada bir iranlıların kontrolüne girdiyse de hep Beyazıt sancağına bağlı kaldı.

Taşlıçay 1954 yılına kadar buraya bağlı bucak merkezi idi.

Diyadin; 1828, 1854-1856, 1877-1878 ve 1914-1918 yıllarında Rus işgaline uğradı. 1293 (877-1878) Harbi ve Birinci Dünya Savaşında halka Ermeniler unutulmaz zulüm yaptı. Son işgalden 14 Nisan 1918’de kurtuldu. Diyadin Tarihi yerleri ve kaplıcaları ile tanınan bir yerdir. Ancak tarihi yapılar özelliğini koruyamamıştır. ilçeye 15 km. uzaklıktaki Meya ( Günbuldu) köyündeki kale kalıntısı ve kayalara oyulmuş mabetler, barınaklar görülmeğe değer. Yine bu köyde çeşitli mezar taşlarının yer aldığı Sahabe mezarlığı vardır. Tokluca köyündeki kale ve yeraltına giden merdivenler, Meya ve Seyrantepe kalıntıları ile bütünlük oluşturmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1164
favori
like
share