Cumhuriyet'in ilanından birkaç yıl sonra, Diyarbakırlılar, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın Diyarbakır’a ilk gelişlerinde kaldığı Semanoğlu Köşkü’nü, O’na armağan olarak sunmayı kararlaştırdılar.
Belediye Meclisi 05.04.1926 günü toplanarak Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'yı fahri hemşehriliğe seçti. Bu karar telgrafla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya bildirildi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, aynı gün şu telgrafla memnunluğunu bildirdi:
“Diyarbakır Belediye Reisi Nazım Beyefendi'ye, Muhterem Diyarbakır halkının beni fahri hemşeri olarak intihap etmek suretiyle hakkımda gösterdikleri kadirşinaslıktan mütehassis oldum. Hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimin iblağını rica ederim. 05.04.1926. Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal”
Üç kişilik bir Diyarbakır heyeti, teşekkürlerini bildirmek ve Köşk’ün anahtarlarını sunmak üzere Ankara'ya hareket etmiş ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın iltifatlarını kazanmışlardı.
Ayrıca Belediye'nin aldığı bir kararla 05.Nisan günü Diyarbakır’da (Atatürk Günü) olarak ilan edilmiş, her yıl bu tarihte törenler yapılarak, Diyarbakır’ın Atatürk’e olan saygı ve bağlılıkları, dile getirilmekte

Diyarbakır Atatürk Köşkü, Diyarbakır surlarının 2, 5 Km. güneyindedir.
Atatürk, Çanakkale Savaşından sonra 1916 yılı şubat ayı sonlarında 16. Kolordu Komutanı olarak Doğu, cephesinde görevlendirilmiş, 14 Mart 1916 günü Kolordu Karargahı olan Diyarbakır'a gelmiştir. Diyarbakır surlarının dışındaki Semanoğlu Köşkü Atatürk'e verilmiştir. Atatürk 27 Mart 1917 tarihine kadar bu köşkte kalmıştır. 1917 yılı Mart ayında 2. Ordu Komutanı olarak Diyarbakır'a tekrar gelen Atatürk, bu kez Mardin Kapısı dışındaki Pamuk Köşkünde kalmıştır.

Diyarbakır Belediyesi 5 Nisan 1926 günü aldığı bir karala Atatürk'ü fahri hemşehrileri olarak seçmiş ve Diyarbakır'a ilk gelişlerinde kaldığı Semanoğlu Köşkünü kendisine hediye etmiştir. Köşk o günden sonra Atatürk Köşkü olarak tanınmıştır.

Diyarbakır Atatürk Köşkü, Diyarbakır evleri tipinde geniş eyvanlı siyah-beyaz kesme taşlardan yapılmış örneklerinden biridir. Eyvanın duvarındaki mermer sebilden havuza dökülen sular, köşke serinlik vermektedir. Girişin sağındaki küçük kapı mutfağa solundaki kapı da çay ocağına açılmaktadır. Üst katta çalışma ve yatak odaları vardır.

Atatürk'ün ölümünden sonra, Atatürk Köşkü Diyarbakır belediyesinin korumasında yeniden onarılmış ve ziyarete açılmıştır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1991
favori
like
share