Okulun Tarihçesi:

Okulumuz Çankırı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bakanlığımız 23.01.1995 ve 420/871 sayılı makam onayları ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda iki sınıf olarak açılmıştır. Üç öğretmen, bir memur, bir hizmetli ve 22 öğrencisiyle eğitim-öğretime başlayan okulumuz aynı ders yılının ikinci dönemi Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu binasına taşınmıştır. Bu arada donanım ve öğretmen ihtiyaçlarını hızla gidermeye çalışarak öğrenci sayısını da artırmıştır.

1996–1997 öğretim yılında Mareşal Çakmak İlkokulu'nun eski binasına taşınmıştır. Bahsi geçen binada bir yıl eğitim-öğretim yapan okulumuz Merkez İsmet İnönü İlköğretim Okulu'na ait tarihi değeri bulunan ve içerisinde Ulu Önder Atatürk'ün Çankırı'ya gelişlerinde kalmış oldukları Taş Mektep'e taşınmıştır.

1998–1999 öğretim yılında köklü bir tadilat yapılan bina Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne 6 Ekim 1998 tarih ve 13075 sayılı makam onayları ile Okulumuz Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne tahsis edilmiştir.

Taş Mektep olarak bilinen binamız Kültür Bakanlığı tarafından1.derecede koruma altına alınan Kültür varlığı olarak nitelendirilmiştir. Çankırı'nın Kastamonu vilayetine bir sancak olduğu devirde Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa ile Çankırı Mutasarrıfı Tahir Bey zamanında 1886 tarihinde idadi mektebi olarak başlanmıştır.1893 yılında tamamlanarak eğitim-öğretime açılmıştır.1938 yılında 7,200TL. harcanarak ve önemli bir onarım yapılarak bina kullanışlı hale getirilmiştir.

Piyade Okulu'nun İstanbul'dan Çankırı'ya nakli üzerine 17.04.1941'den 27.08.1945 yılına kadar Piyade Okulu olarak hizmet veren okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın Müdürler Komisyonu'nun 14.05.1953 tarih 315–1–114 sayılı kararı ile liseyse çevrilmiş, 08.12.1971 yılında lisesinin yeni binasına taşınmasıyla müstakil ortaokul olmuştur. 1982-1983öğretim yılında ilkokula dönüşmüş ve 1998–1999 öğretim yılında ise Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devredilmiştir.


Vizyonu:

Türk Milli Eğitiminde ilköğretim ile yüksek öğretim arasında etkin bir sanatsal köprü oluşturmaktır.


Bilimsel, sanatsal ve teknolojik ve felsefi esaslara dayanan yeniliklere açık, yaratıcı ve üretken, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen, sanatı

yaşayan ve yapan, sanat eserlerini tanıyan ve yorumlayan, en az bir yabancı dili çok

iyi bilen, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, özel yetenek gerektiren yüksek

öğretim programlarına etkin olarak hazırlanan, etkili ve yüksek nitelikli çağdaş,

demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.


Misyonu:

Öğrencilerimizin;

. Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini; bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını,

. Sanat eğitimi ile soyut duygu ve düşüncelerini somuta dönüştürebilmelerini ve var olmayan yeni biçimler, yeni ilişkiler ortaya çıkarabilmelerini,

. Çağın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,

. Liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını

sağlamaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1261
favori
like
share