KURULUŞ TARİHİ: 1994

Okulumuz, Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 01.07.1994 tarih ve 503/9913 Sayılı onayları ile eski Milli Eğitim Bakanı Sayın Nevzat AYAZ'ın katkıları ile Çankırı'ya kazandırılmıştır.
Çankırı Fen Lisesi olarak açılan okulumuz , il danışma kurulunun 01.02.1995 tarih ve 5 nolu kararı ile Süleyman Demirel Fen Lisesi olarak değiştirilmiştir.
1994-1995 Eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi binası bünyesinde 4 sınıf 96 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış, 2 yıl bu binada eğitim öğretimini sürdürmüştür.

1994-1995/1995-1996 Eğitim öğretim yılları süresince kız öğrencilerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı lojmanlarda, erkek öğrencilerimiz ise Eldivan ilçesi Nevzat AYAZ öğrenci yurdunda barınmıştır.
Çankırı Valiliğinin 27.08.1996 tarih ve 10861 sayılı olurları ile eğim öğretimi yapmak üzere pansiyon binasına taşınmış, öğrencilerin eğitim-öğretim, yatma ve beslenme ihtiyaçları iki öğretim yılı boyunca pansiyon binasında gerçekleştirilmiştir.

1997-1998 eğitim öğretim yılında yeni Eğitim-İdari binaya taşınılmış, bu binada 3 yıl eğitim öğretim sürdürülmüştür. Eğitim binasının tabanında meydana gelen oturmalar dolayısıyla binada eğitim öğretimi sürdürmenin sakıncalı olacağı için Valilik Makamının 11.09.2000 tarih ve 10051 sayılı yazıları ile 2000-2001 eğitim öğretim yılında pansiyon binasına taşınılmış, bu binada 7 ay eğitim öğretim yaptıktan sonra Çankırı Valiliği'nin 05.04.2001 tarih ve 4181 sayılı olurları ile Nevzat AYAZ Anadolu Öğretmen Lisesi yemekhane binasının üst katlarında bulunan etüt odaları dersliğe dönüştürülmüş ve halen eğitim öğretime bu binada devam edilmektedir.

Kullanılmayan eğitim-idari bina ise fiziksel sorunundan dolayı yargıya intikal etmiş, mahkeme sonuçlanmış ve binanın takviye ile güçlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren kendi binamızda eğitim öğretim yapılması planlanmaktadır.


OKULUMUZUN MİSYONU

Biz; öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini; bilgili, becerili ve özgüvenli olmalarını; problemlerin çözümünde bilimsel yöntemlerin kullanılma gerekliliğini kavramalarını; bilgi toplumunun gereksinimi olan araştırmacılar olarak yetişmelerini; çevresiyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını; olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini; çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını; liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olabilmelerini sağlamak için varız.


OKULUMUZUN VİZYONU

Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi; zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, maddî ve manevi bakımdan donatılmış, yeni teknolojileri kullanan, yeni bilgiler üreten ve yeni projeler hazırlayan, dünya ile yarışan, bilim adamı ve akademisyen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına hazırlanan, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokrat ve laik bireyler yetiştiren bir okuldur ve bu özellikler giderek nitelikçe daha iyi bir duruma gelecektir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1751
favori
like
share