jandarmanın görevleri - jandarmanın görevleri nelerdir
Jandarmanın Görevleri

BAĞLILIK DURUMU
Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.
Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı Bakana karşı sorumludur.

JANDARMANIN SORUMLULUK ALANI
Jandarma’nın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma bu yerlerde; emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumludur.
Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün % 92’sini kapsamaktadır.GÖREVLERİ
2803 Sayılı “Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu” gereğince Jandarmanın Görevleri; Mülki, Adli, Askeri ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.

Mülki Görevleri:

Genelde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak için suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ceza infaz kurum ve tutukevlerinin dış koruması görevleri de bu kapsamdadır.
Adli Görevleri:

Suçların işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması, yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir.
Askeri Görevleri:Askeri kanun ve nizamların gereği olan görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri kapsar.Diğer Görevler:

Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı hükümet kararlarıyla verilen görevlerdir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 16871
favori
like
share
.-kral-. Tarih: 26.04.2010 16:02
JANDARMANIN GÖREVLERİ

ü Mülki Görev: Emniyet ve Asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak ve kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlemesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak. Ceza infaz kurumları.ve.tutukevlerinin dış korumasını yapmak.


Örneğin:

· Motorlu ve Yaya devriyelerle önleyici kolluk hizmetleri yürütmek.

· Devriye sistemini esas alarak, sorumluluk bölgesinde suç işlenmesini önlemek ve toplumun huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır.ü Adli Görev: İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek,

Örneğin;

Sanıkların duruşmaya götürülmesi.
Hazırlık soruşturması
Müzekkere infazı v.b.


ü Diğer Görevleri : Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan kanunların kendisine verdiği diğer görevlerin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen diğer görevleri yapmaktır.
Örneğin;

Çevre ve Doğal hayatı korumak,

Özel koruma ve kollama görevleri.

Ck_ Tarih: 04.05.2009 16:18
Kolluk Kuvvetidir