Kur'anı Kerim'de yeryüzünde ne varsa hepsinin insan için yaratıldığının bildirilmesi (Bakara, 2/29), göklerde ve yerde bulunan varlıkların ve imkanların bir lütuf olarak insanın emrine verildiğinin ifade edilmesi (el-Casiye 45/13), ayrıca avlanmanın ilke olarak helal olduğunun bildirilmesine (el-Maide, 94-96) işaret eden ayetlerin ışığı altında İslam alimleri avlanmanın mübah olduğunu ifade etmişlerdir.
Dinimizde insanların av hayvanlarını ya etinden istifade etmek, ya da post, kürk veya bazı organlarından faydalanmak, yahut zararından korunmak için avlamaları kural olarak caiz görülmüştür.
Bu nedenle, Etlerinden, derilerinden veya diğer organlarından yararlanma kastı olmaksızın sırf zevk ve keyif için hayvan öldürmek, av avlamak veya bunu meslek haline getirmek, uygun bir davranış olmayıp mekruhtur. Zira sadece eğlence ve zevk için avlanmak ve bunu meslek haline getirmek, insanın mahlukata karşı merhamet ve şefkat duygularını azaltır, kişiye gaflet verir.
Kur'an-ı Kerim ve sünnet, insanın başıboş bırakılmadığını vurgulamış, amaçsız ve anlamsız davranışlarını da yermiştir.Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.) hadislerinde, merhamet duygularını yitirenler için ağır ifadeler kullanmıştır. Zira İslam rahmet ve merhamet üzerine kurulmuştur. Diğer yandan yüce dinimiz Allah'ın yarattığı fıtratın ve güzelliklerin korunmasını emreder.
Avlanmanın hayvan nesline ve üremesine zarar vermeyecek ölçüde olması ve başkalarına zarar vermeyecek bir şekilde yapılması gerekir. Tüm bu hususlar Ramazan ayı için de geçerlidir.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIBakara, 2/29
Bismillahirahmanirahim

Yeryüzünü, gökyüzünü, yeryüzünde ve gökyüzünde
olanların hepsini insan için yaratmış.
el-Casiye: 45/13

Bismillahirahmanirahim


Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına
vermiştir.el-Maide 94-96

Bismillahirahmanirahim

İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. O'na (götürülüp)
toplanacağınız Allah'tan korkup-sakının.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 762
favori
like
share