Berzah alemi, ahiret alemlerinden birisidir.vefat eden ruhların toplandığı birarada bulunduğu bir alemdir.Mahiyetini,şeklini ve nasıl olduğu tam olarak bildirilmemekle beraber, bazı hadisi şeriflerden ve diğer rivayetlerden bir takım ip uçları verilmektedir.bir rivayette,dünya ile ahiret arasında ruhların beklediği yer olarak haber verilir.

(İmam Celâleddin Es-Süyûtî, Kabir Âlemi, s. 313)
Hafız Zeyneddin ibn-i Recep "Ehl-ul Kubur" kitabında, şöyle demiştir:
- Allah Berzah âleminin ehlinden bazılarına salih amelleri ikram eder, amelleri kesildiğinden onunla onlara sevap hasıl olmasa da, Allah'ın zikir ve taatiyle nimetlenmek için daha önce yaptığı ibadet o âlemde devam eder. Tıpkı, melekler ve cennet ehlinin zikir ve ibadetle nimetlendikleri gibi... Sevap olmasa dahi zikir ve ibadetler, erbabı için, bütün dünya nimetlerinden daha büyük bir nimettirler. Ve lezzetleri daha fazladır. (Hakiki) mutlular, Allah'ın zikir ve taatinden başka şeylerle mutlu olamamışlardır." İmam Celâleddin Es-Süyûtî, Kabir Âlemi, s. 313)
Ebû'l-Hasen ibn-i el-Berrâ "Ravza" kitabında, Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Mansur'dan İbrahim el-Haffar'ın ona şöyle dediğini nakletmiştir: - Bir kabir kazdım, bir taş göründü, taş kabrin önünden açıldığında misk kokusunu hissettim. Baktım yaşlı bir adam, kabrinde oturmuş Kur'ân okuyor. Allah yolunda öldürülenleri, ölüler sanma. Hayır, (onlar) diridirler. Rabb'leri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak, arkalarında henüz (şehid olup) kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığı, onların da üzüntüye uğramayacakları müjdesiyle sevinmektedirler. Allah'ın nimeti ve keremiyle ve Allah'ın mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler" (Âlu İmran, 3/169, 170, 171).

Mesrûk (r.a) Abdullah'a bu âyette zikredilen şehidlerin halini sormuş, o şöyle cevap vermiştir: Biz de bunu Hz. Muhammed (s.a.s)'e sormuştuk. Bize şu cevabı vermişti: "Şehidlerin ruhları yeşil kuşların karnındadır. Onların arşa asılı kandilleri vardır. Diledikleri gibi cennette serbestçe dolaşır, sonra o kandillere geri dönerler" (Müslim, İmâre, 121; Ebû Davûd Cihâd 25; Tirmizî, Tefsiru Sure, 3/19; İbn Mâce, Cenâiz, 4; Cihâd, 16).

(İmam Celâleddin Es-Süyûtî, Kabir Âlemi, s. 382) İbn-i Mende, Ümm-ü Kebşe bint-i Ma'rur'dan rivâyet ettiğine göre şöyle demiştir: Resûlullah (sav) yanımıza girdi. Biz ondan mü'minlerin ruhlarını sorduk. Öyle anlattı ki, evdekileri ağlattı. Buyurdu ki: - Mü'minlerin ruhları, yeşil kuşlar içindedirler. Cennette gezerler. Meyvelerinden yer, suyundan içerler. Arşa asılı altın kandiller içinde barınırlar: - Yâ Rabbi! Kardeşlerimizi de bize kavuştur. Bize vaad ettiğini ver, derler. Kâfierlerin ruhları ise, siyah kuşlar içindedirler. Ateşten yer, ateşten içerler. Cehennem taşlarında barınırlar. - Yâ Rabbi! Dost ve kardeşlerimizi bize kavuşturma, bize vaad ettiğini verme, derler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 537
favori
like
share
doorcap Tarih: 03.04.2009 10:54
[COLOR="PaleTurquoise"]Ellerinize sağlık teşekkürler
Asiyan Tarih: 03.04.2009 06:45
teşekkürler Ayışığı
nichole Tarih: 02.04.2009 21:30
Ellerine sağlık