Boz Kaz (Anser anser) Ülkemizde gözlenen kazların en büyüğüdür,vücut uzunluğu 75-90 cm.dir,gagası ve ayakları pembe renklidir,uçarken karın altı pürüzsüz boz renklidir,sakarca kazında enine çizgiler barizdir,gaga dibinde sakarca kazında olduğu gibi beyaz bölge yoktur,uçarken kanat örtü tüyleri açık grimsi,uçma tüyleri koyu renkli gözükür,sakarca kazında alttan kanat örtü ve uçma tüyleride koyu renkte gözükür. Yurdumuzda kışın sürüler halinde,daha çok ortaanadoluda ki göllerde gözlenmektedir,ülkemizde kışın tüm sulak alanlarda yaygın olarak gözlenmektedir,özellikle başta tuz gölü havzası ve civar göller olmak üzere,van gölü havzası,çukurova ve göksu deltaları ile trakyada yaygındır. Tek eşlidirler,5-6 yumurta bırakırlar,kuluçka süreleri 27-28 gün sürer,yavruları yaklaşık 45 gün sonra uçmaya başlarlar,ekili alanlarda,bitkiler,tane ve tohumlarla beslenmektedir
Fasulye Kazı (Anser fabalis) Çok nadir olarak kış konuğudur,daha çok kuzey ve batı anadoluda gözlenir,vücut uzunluğu 66-88 cm.dir,grimsi rengin hakim olduğu fasulye kazının uçarken boynu koyu renkte gözlenir,ayak turuncu renktedir,gaga siyah ve ucuna doğru turuncu bant gözlenir,uçarken üst kanat tüyleri koyu gri olarak görülür.
Geniş bozkır ve yüksek otlu çayırlarda yaşar,erkek ve dişi birbirinden farklı görünümdedir,bacakları uzun ve yerde hızlı koşarlar,sıkıştıkları zaman sesli bir şekilde uçarlar,küçük bitkiler ve böceklerle beslenir,nesli tükenen kuşlar arasındadır,yurdumuzda orta ve doğu anadolu bölgelerinde bulunur,sayıları çok azalmıştır ve avı yasaktır.
Sakarca Kazı (Anser albifrons) Vücut uzunluğu 65-78 cm.dir,grimsi renktedirler,ülkemizde görülen boz kazdan daha küçüktürler,gaga dibinden alına kadar uzanan beyaz bir bölge ve karın altında gözlenen koyu çizgiler mevcuttur,ayakları turuncu ve gagaları pembe renktedir,gençlerin alınlarında beyaz leke yoktur,sakarca kazların boyunları boz kazdan daha kısadır ve üst uçma tüyleri boz kazdan daha koyu renktedir,boz kazlardan daha hızlı kanat çırparlar.

Tamamiyle simsiyah tüylere sahiptir,sadece farklı olarak gaga ile gaganın üzerinden alına kadar uzanan beyaz bölge göze çarpmaktadır,göz rengi kırmızıdır,dişi ve erkek benzer görünüştedir. Güneydoğu hariç tüm göllerde,kıyılarda,lagün ve deltalarda gözlenir,yerlidir,avrupa ve asyada yaygındır. Tek eşlidir,sazlıklarda yuvalarını yaparlar,yuvalarına 6-10 yumurta bırakırlar,kuluçka dönemi 21-24 gündür,yavrularının uçma süresi ise 55-60 gündür,besinlerini başlıca bitkiler oluşturmaktadır,bazen böceklerlede beslenirler,dalarak yada su yüzeyinden besinlerini toplarlar

Küçük Tarla Kazı (Anser brachyrhnchus) Çok nadir olarak ülkemide gözlenir,vücut büyüklüğü 60-75 cm.dir,fasulye kazından daha küçüktür,diğer kazlar gibi genelde gri renk hakim olan küçük tarla kazının boynu koyu renkte ve kısadır,karın altı boz renkte olup,ayaklar kısa ve pembedir,gagası koyu renkte olup,ucuna doğru pembe bir bant bulunmaktadır.

Alt tabakası zengin yapraklı koru ormanlarını,ibreli-yapraklı karışık ormanları ve baltalıkları sever,tarım alanlarının ormanla iç içe olduğu yerleri,bol miktarda çayırlık ve ağaçlıkların bulunduğu yapraklı korulukları ve korulu baltalıkları tercih eder. Gece ve gündüz yayılır,genellikle akşam ve sabah saatlerinde,bazen öğleden sonraları ve aydınlık gece yarısından sonra otlar,atlayarak ve sıçrayarak hareket eder,sadece otlarken yürür,yerine bağlı bir hayvandır,çevresinden ayrılmaz,sonbahardan ilkbahara kadar yaşlı bir dişinin güttüğü irili ufaklı guruplar,kışın ise gurupların birleşmesiyle küçük sürüleri teşkil ederler,yaşlı erkekler ilkbaharda genellikle tek gezerler,haziranda çiftleşirler,gebelik süresi 11 aydır,genellikle ikiz doğururlar,yavrular doğduklarında ve ilk altı haftada iri beyaz beneklidirler,taze sürgün,tomurcuk,yaprak ve ot yiyerek beslenirler,üzümsü meyveler,kestane,meşe palamudu,yabani armut,erik gibi meyveler,yosunlar,mantarlar diğer gıdalarını teşkil eder,15 yıla kadar yaşarlar. Yurdumuzdaki geniş yayılış alanına rağmen sayıca çok azalmıştır.

Yurdumuzun her yerinde topraktan açtıkları yuvalarda yaygın olarak yaşarlar,ocak ayından itibaren çiftleşmeye başlarlar,55 gün süren gebelikten sonra 1-13 yavru doğururlar,gece ve gündüz aktiftirler,özellikle zehirli et kullanılarak öldürüldükleri,post ve kuyruk elde etmek amacıyla yasak avlanma yöntemi ile yapılan avlanmalar sonucu bölgesel olarak azalmalar görülür,gece ve gündüz aktif olan tarım zararlısı fareleri yiyerek biyolojik kontrol yaparlar,avlanma izninin üreme ve gelişme periyodunun dışına alınması ile popilasyonlarının dengede kalması umulmaktadır.


ÇAKAL YAŞAMA ORTAMI Vücut yapısı tilkiden çok kurda benzese de kurttan oldukça küçüktür. Yüksek ayaklı ve kuvvetli bir yapıya sahiptir. Burnu kurdunkinden uzun tilkininkinden daha küttür. Kulakları kısadır ve birbirinden ayrık durur. Postu, koyu kirlisarı renginde ve kabarıktır. Yaşama ortamı sık bataklık ormanlar, fundalıklar, derin vadi tabanları ve alçak yamaçlardaki meşeliklerdir. BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Genel olarak geceleri faaldirler. Gündüzleri sıklıklarda, in ve kovuklarda dinlenirler. Etobur bir hayvan olmasına rağmen ne bulursa yer. Daha ziyade leşçidir ve yırtıcılardan arta kalanları tüketir. Sürü halinde dolaşır ve avlanır, avlanmalarda işbirliği hâkimdir. Mart ayında çiftleşirler, gebelik süresi dokuz haftadır. Dişi itina ile hazırladığı, iyi gizlenmiş bir yuvada 3-8 genellikle 4 yavru doğurur. 12-15 yıl yaşarlar. Besin zincirinde önemli bir yer işgal eder. Kemiricilerle (Fareler) beslendiği için kemirici populasyonlarını baskı altında tutar. Ortadan kalkması halinde çevredeki kemiricilerin zararı artar. NERELERDE BULUNUR Yurdumuzda Karadeniz sahilleri, Trakya, Marmara, İç Ege bölgeleri ile Ege, Akdeniz sahilleri, Güneydoğu Anadolu’nun alçak kısımlarında yaşar

Yaz aylarında orman sınırının üzerindeki çıplak kayalık yerlerle,derin,otlu ve ağaçlı vadilerde,kışın ise orman içinde sarp vadilerde yaşarlar. Genellikle gündüzcü bir hayvandır,bütün gün dolaşır,yaz aylarında,öğlen ve sonrasında dinlenir,yaz aylarında dişiler ,yavrular,1-2 yaşlı erkekler,sürüler ve küçük gruplar halinde dolaşır,mayıs ayında yavrularlar,genellikle tek bazen ikiz yavru yaparlar,duyu organları çok gelişmiştir,ot,yaprak,sürgün ve yosunlarla beslenirler. Bu türün asıl yoğunlaşmaları kuzeydoğu ve doğuanadoluda yer almaktadır,ancak bu türle ilgili popülasyon


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1848
favori
like
share
Halkozanı Tarih: 20.02.2010 16:26
ya o ceylan resmi çok süperrr benim de bir çüftliğim var ceylan koyun kuzu eşşek at inek boğa vs. büssürü hayvan ama tammm ormanın ortasında bu çiftlikk çok süperr etrafı ilk demir sonra tel sonra çit tekrar demir sonra gene demir çevrili böylece terhlikeden arınıyor
[COLOR="olive"]
mustang59 Tarih: 12.02.2010 20:00
teşekürler